Népek tavasza verseny dobogósai lettek az Eötvös gyakorló diákjai

Kategória: Eötvös hírek

Népek tavasza verseny dobogósai lettek az Eötvös gyakorló diákjai

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 7. d osztályos tanulói (Papp Dorina Gréta, Szabó Hanna Míra, Vári Panna) a meghirdetett Népek tavasza országos történelem levelezőversenyen 2. helyezést értek el. (A kategória: 7–12. évfolyam tanulói.)

A verseny egy többoldalas feladatsorból, egyéni munkákból, s egy projekt, valamint egy extra feladatból állt.

A verseny online módon folyt a kialakult váratlan helyzet miatt. Felkészítő tanár: Fehér Ildikó.

Gyászol az Eötvös Gyakorlóiskola

Kategória: Eötvös hírek

Gyászol az Eötvös Gyakorlóiskola

Megrendülve és mély fájdalommal értesültünk arról, hogy iskolánk pedagógusa, Jászai Valéria Mária 2020. április 30-án, csütörtökön tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egy élet elvesztését mindig döbbenet és mély fájdalom kíséri a hozzátartozók, a szerettek körében, de mi, Valéria közvetlen kollégái, munkatársai és nemkülönben az érettségire készülő tehetséges tanítványai ugyanezt éreztük az elmúlt napokban és éljük meg ma is. Nehezen érthető és felfoghatatlan, hogy iskolánk immár közel fél évtizede meghatározó pedagógusegyénisége, a mindig nyugodt, csendes, ugyanakkor sokszínű és munkáját óriási lelkesedéssel, s nemkülönben magas színvonalon végző kollégánk immár nincs, nem lehet velünk többé, s az égi magasságokból tekinthet csak le ránk.

Anyáknapi köszöntő

Kategória: Eötvös hírek

Kedves Édesanyák! Kedves Nagymamák! Kedves Szülők! Kedves Gyerekek!

Csodálatos napra ébredtünk, hiszen Anyák napja van ma! Ünneplőbe öltözött a természet is.
Az idei ünnep más, de mégsem. Hiszen az édesanya, a nagymamák, a család ugyanolyan fontos szerepet tölt be, mint eddig. Talán most még fontosabbat.
Gyermek, felnőtt tekintsenek egymásra nagy szeretettel, mondjanak néhány kedves szót!
Gondoljanak azokra is, akiket esetleg a távolság, s az adott helyzet miatt nem tudnak köszönteni!

Azt a tengernyi jóságot, s szeretetet, amit az édesanyától és a nagymamáktól kapunk meghálálni ez az egy nap kevés. Ezt tudjuk. A mindennapunkat kell, hogy áthassa a szeretet, a jóság, a tiszta, az őszinte gondolat, a megbecsülés, az odafigyelés.

Az iskolai falai között most nem tudjuk Önöket köszönteni a gyerekekkel, de fogadják szeretettel rövid, virtuális köszöntőnket!

Nyíregyházi iskola is szerepelt a Határtalanul döntőjében!

Kategória: Eötvös hírek

Nyíregyházi iskola is szerepelt a Határtalanul döntőjében!

Közel hatszáz anyaországi és külhoni magyar diák vett részt pénteken a Határtalanul középiskolai vetélkedő nagydöntőjén, melyet a járványügyi helyzet miatt virtuális formában tartottak meg.

„Népek tavasza” címmel digitális történelem versenyen vett részt az Eötvös Gyakorlóiskola csapata

Kategória: Eötvös hírek

„Népek tavasza” címmel digitális történelem versenyen vett részt az Eötvös Gyakorlóiskola csapata

Tantermen kívüli, digitális munkarendben került megszervezésre és megvalósításra a „Népek tavasza” című országos, történelem levelező csapaverseny, amelyen iskolánkból a 7.d osztály csapata vett részt.

Papp Dorina Gréta, Szabó Hanna Mira,Vári Dorina tanulók szorgalmas munkával készültek a megmérettetésre. A több oldalas feladatsor mellett színvonalas „digitális” munkát is készítettek a versenyre, amelyek cikkünk mellékleteként megtekinthetők.

Felkészítő tanár: Fehér Ildikó

Tájékoztatás a 2020-21-es tanév első évfolyamára történő beiratkozásról

Kategória: Eötvös hírek

Kedves Szülők!

Tisztelettel értesítjük Önöket, hogy a 2021 szeptemberében induló általános iskolai első osz-tályainkba történő beiratkozásra az emberi erőforrások minisztere által kiadott „2020. (III. 25.) EMMI határozat a 2020/2021. nevelési, illetve tanévre történő óvodai, valamint általános isko-lai beiratkozásról” dokumentum által meghatározottak szerint kerül sor.

Maradj otthon!

Kategória: Eötvös hírek

Maradj otthon!

A digitális világban is lehet együtt, közöset alkotni. Ezt mutatták meg iskolánk 2. C osztályos tanulói dr. Juhászné Molnár Tünde osztályfőnök vezetésével.

Tájékoztatója a "koronavírus-helyzettel" összefüggő ideiglenes intézkedésekről

Kategória: Eötvös hírek

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata rendelkezik a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről.

A Kormány

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában foglalt intézményeket ide nem értve – valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg

a)  2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;

b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében

ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,

bb) a  tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

A „Digitális oktatási munkarend” bevezetése és hatékony alkalmazása érdekében az Eötvös Gyakorlóiskola az alábbiakról tájékoztatja a szülőket:

A digitális oktatás a szaktanárok választása alapján történt digitális platformon keresztül történik. Kérem, figyeljék az elektronikus levélcímüket vagy vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel, illetve a szaktanárokkal. Pedagógus kollégáink maximálisan felkészültek az IKT-eszközök használata és alkalmazása terén. Az osztályfőnökök és a szaktanárok feladata és felelőssége lesz Önöket tájékoztatni az ismeretátadás pontos módjáról. Kérjük Önöket, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal.

Kérjük, hogy amennyiben megváltozott az e-mailes elérhetőségük, az új címet haladéktalanul küldjék el az osztályfőnök e-mail címére vagy jelezzék azt, az osztályfőnök telefonszámán.

Azok a tanulók, akiknek digitális eszközrendszer nem áll rendelkezésükre a tananyag elsajátításához, nyomtatott formában, levélben vagy telefonos egyeztetés úján fogják azt megkapni. Kérem, ezt jelezzék az osztályfőnök felé.

Az intézmény vezetése és a pedagógusok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy gyermekeik ez új tanítási mód alapján minden tananyaghoz hozzáférhessenek.

Szeretnénk felhívni a figyelmet a szülők felelősségére!  Kérjük Önöket, hogy legyenek partnerek és segítsék munkánkat! A tanulók lehetőleg tartózkodjanak otthon, a csoportosulásokat kerüljék!

Ügyelet az iskolában:

Az intézményvezetés vezetőségéből - az igazgató vagy egy igazgatóhelyettes - minden nap (kivéve hétvége), 8.00 és 11.00 óra között bent tartózkodik az intézményben az alábbi rend szerint:

Az iskolavezetés ügyeleti rendje a veszélyhelyzet idején
Munkanapokon: 8.00-11.00-ig

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Dr. Komáromi István

Dobos Zoltánné

Kis Szabolcs

Jenei Andrea

Szathmáriné Szilágyi Karolina


Tájékoztatásul jelezzük, hogy 2020. március 16-tól az intézményben a technikai dolgozók folyamatosan fertőtleníteni fogják a helyiségeket, eszközöket.

Felelősségtudatból és emberségből vizsgázunk valamennyien. Kérem, figyeljenek a gyermekeikre!

Néhány fontos tanács az iskolán kívüli felkészüléshez:

  • Gyermekével közösen állítsanak össze napirendet, amelyben meghatározott ideje van a tanulásnak! Beszélgessenek a tanulásról a felelősségvállalás fontosságáról.
  • Tudatosítsa a gyermekében, hogy bár nem az iskolában, de ez is tanulás és mindennapos kötelesség. Minden nap ellenőrizze a gyermeke által elvégzett feladatokat, fordítson időt a tananyag megbeszélésére!
  • Alsó tagozatban az írás, olvasás, számolás mindennapos gyakorlása elengedhetetlen
  • Felső tagozatban kérdésekkel győződjön meg arról, hogy a tananyag elsajátításán kívül az összefüggések meglátása is megtörtént-e?
  • Kérdéseivel bátran keresse gyermeke pedagógusait!
  • Ne engedje gyermekének a felügyelet nélküli lakáson kívül tartózkodást!
  • A kormányrendelet otthoni tanulást ír elő. Tegyünk meg mindent azért, hogy a tanév érvényes legyen, és a gyermekek optimális tudáshoz jussanak!

A sikeres együttműködés reményében, üdvözlettel:

Nyíregyháza, 2020. március 17.

Dr. Komáromi István
igazgató

EMMI tájékoztató levél a szülők számára

Kategória: Eötvös hírek

Tisztelt Intézményvezető Asszony!
Tisztelt Intézményvezető Úr!  

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az új koronavírus kapcsán kialakult helyzetre való tekintettel az alábbiakról tájékoztatja Önöket. Jelenleg Magyarországon az Operatív Törzs tájékoztatása szerint egyelőre elkülönült, egyedi esetek vannak, így jelenleg is legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány továbbterjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Ahhoz, hogy ilyen típusú járványgócok hazai köznevelési intézményekben ne alakulhassanak ki, kérjük, hogy az intézményüket látogató tanulók szülei, gondviselői számára a helyben szokásos módon az alábbi üzenetet juttassák el.

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel