Humán munkaközösség

Kategória: Munkaközösségek, 2014. július 02., szerda

NévTanított tárgyakIskolai tisztségek
Ágoston Éva Edinamagyar nyelv és irodalom, etikaosztályfőnök, vezetőpedagógus, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő, mesterpedagógus
Árva Monika Andreaorosz nyelv, történelemosztályfőnök, vezetőpedagógus, mesterpedagógus
Csizmadia Emíliaangol nyelv
Csorba Erzsébet Jolánmagyar nyelv és irodalomvezetőpedagógus
Farkasné Baráth Gabriellamagyar nyelv és irodalom
Feczku-Szilágyi Ágnestörténelem, magyar nyelv és irodalom
Fehér Ildikótársadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, történelem
Ficzéné Kovács Zsuzsannamagyar nyelv és irodalom, angol nyelvosztályfőnök, munkaközösség-vezető
Kántor Noémi
Karafa Sándormagyar nyelv és irodalom, történelemosztályfőnök, a munkaközösség weblap felelőse, tankönyvfelelős, vezetőpedagógus
Molnár Ildikótörténelem és állampolgári ismeretek, német nyelvosztályfőnök, vezetőpedagógus
Molnár Júliamagyar nyelv és irodalomosztályfőnök, vezetőpedagógus
Papp Attilamagyar nyelv és irodalom
Soltészné Harcsa Gabriellamagyar nyelv és irodalom, könyvtárismeretkönyvtáros
Tóthné Papp Beátamagyar nyelv és irodalom, történelem

 

 

„Félig sem oly fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb részét elfelejtjük, de a hatás, melyet egy jó oktatási rendszer szellemi tehetségeinkre gyakorol, megmarad.” (Eötvös József)

Bemutatkozás

A munkaközösség a magyar nyelv és irodalom, történelem, hon- és népismeret valamint az etika tantárgyakat tanító pedagógusokat fogja össze.

A 21. században újabb és újabb pedagógiai kihívásokkal szembesülünk. Megváltozott világunkban új tanulási módszereket kell a gyerekekkel megismertetnünk a minél hatékonyabb személyiségfejlődésük érdekében. A kompetenciák közül kiemelten fejlesztenünk kell a személyes és a digitális problémamegoldó képességeket a kommunikáció, a kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciái mellett.

A munkaközösség mindennapi munkájával arra törekszik, hogy képzésünkben harmonikusan illeszkedjék a lexikális tudás átadása és a képességfejlesztés. Színes szabadidő-kínálatunkkal, tevékenységrendszerünkkel és tantárgyszerkezetünkkel aktív, cselekedtető, kreativitást igénylő oktatást - nevelést szervezünk.

Lényegesnek tartjuk a tanulói képességek, készségek különbözőségének minél korábbi felismerését, s az ennek megfelelően alkalmazott differenciált eljárások segítségével az egyéni fejlesztést. Fontosnak ítéljük a reális önismeretre nevelést, az önművelést és tanulóink viselkedéskultúrájának formálását.

A munkaközösség fő feladatának tartja a különböző érdeklődésű tanulók humán műveltségének növelését, amely elengedhetetlen feltétele a sikeres mindennapi kommunikációnak, a kedvező emberi kapcsolatoknak, a világban történő mindennapi események értelmezésének, a hagyományok tiszteletének az internet korában is. Legalább ilyen fontos küldetésünknek tartjuk az olvasás megkedveltetését, az olvasási kultúra fejlesztését is.

A tanítás mellett fontosnak tartjuk a pedagógiai nevelőmunkát is: közösségünk sok tagja osztályfőnök, -helyettes is, és számos olyan képzésen vettük részt az évek során, amelyek érzékenyebbé tettek a kamaszok problémái iránt, és megtanítottak az esetleges konfliktusok gyors és hatékony kezelésére.

Hagyományos feladataink:

  • a nemzettudat, a nemzeti múlthoz való kötődés elmélyítése megemlékezések, ünnepélyek szervezésével (megemlékezés az 1848-as forradalom kezdetéről, az aradi vértanúkról, a holokauszt és a kommunizmus áldozatairól, a magyar kultúra napja, október 23.)
  • a tehetséggondozás különböző helyi versenyek szervezésével (helyesírási verseny, mesemondó verseny, vers- és prózamondó verseny, a könyvtár által meghirdetett rajzverseny stb.)
  • a tehetséggondozás a városi és megyei versenyeken való részvétellel
  • az iskolai programok szervezésében való részvétel
  • belső- és külső továbbképzéseken való részvétel, folyamatos szakmai megújulás
  • az ingyenes tankönyvek rendelése, az iskolai tankönyvállomány kezelése és megőrzése

Versenyek

Iskolai helyesírási verseny

Korábban három, illetve jelenleg már négy korcsoportban mérik össze tudásukat az iskola legjobb helyesírói: az 5 – 6., a 7 – 8., a 9 – 10., illetve 10 – 13. évfolyamosok. A korcsoportok győztesei képviseltetik magukat az Apáczai Csere János Gyakorlóiskola által rendezett megyei helyesírási versenyen, illetve a nagygimnazisták az Implom József Országos Helyesírási Versenyének területi fordulóján.

Mesemondó verseny

A 3. és 4. osztályos tanulóink lelkes részvételével zajlik a mesemondó verseny, amely szorosan kapcsolódik. A magyar népmese napjának iskolai rendezvényeihez. 

Vers- és prózamondó verseny

Népszerű diákjaink körében az évente meghirdetett vers- és prózamondó verseny. Két korcsoportban versenyeznek: a 10–14 éves korosztály, illetve a 15–19 évesek.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel