Humán munkaközösség

Kategória: Munkaközösségek, 2014. július 02., szerda

NévTanított tárgyakIskolai tisztségek
Ágoston Éva Edinamagyar nyelv és irodalom, etikaosztályfőnök, vezetőpedagógus
Árva Monika Andreaorosz nyelv, történelemosztályfőnök, vezetőpedagógus
Csorba Erzsébet Jolánmagyarvezetőpedagógus
Dr. Dobány Zoltánnémagyar nyelv és irodalom
Farkasné Baráth Gabriellamagyar nyelv
Fehér Ildikótársadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, történelem
Ficzéné Kovács Zsuzsannamagyar nyelv és irodalom, angol nyelvosztályfőnök, munkaközösség-vezető, szakmai segítő
Gelsi Virág
Karafa Sándormagyar nyelv és irodalom, történelemdigitális napló munkacsoport tag, a munkaközösség weblap felelőse, tankönyvfelelős, vezetőpedagógus
Molnár Ildikótörténelem és állampolgári ismeretek, német nyelvosztályfőnök, vezetőpedagógus
Molnár Júliamagyar nyelv és irodalomosztályfőnök, vezetőpedagógus
Papp Attilamagyar nyelv és irodalom
Soltészné Harcsa Gabriellamagyar nyelv és irodalom, könyvtárismeretkönyvtáros
Takács Zsolt Gusztávtörténelemosztályfőnök, vezetőpedagógus
Tóthné Papp Beátatartósan távol

 

Humán munkaközösség

A munkaközösség a tantárgyak jellegéből adódóan az iskolai élet szinte minden területén tevékenykedik. A magyarórákon fejlesztett készségek és képességek valamennyi tantárgy eredményes tanulásának alapjai és feltételei. A magyar minden középiskolába felvételi tárgy, a magyar és a történelem pedig minden végzős gimnazista számára kötelező érettségi tárgy, s ez tovább fokozza a felelősségünket. Ugyanakkor az iskolai kulturális élet különböző rendezvényei, valamint a tanulmányi és kulturális versenyek is számos feladat teljesítésére kötelezik a munkaközösség tagjait. Ezeket a feladatainkat évek óta igyekszünk lelkiismeretesen és igényesen végezni. Ezt mutatják a tanulmányi és érettségi eredményeink, felvételi mutatóink és a versenyeken elért eredményeink is. A természet szeretetére, szépségeinek megóvására, kincseinek felkutatására való nevelés megjelenik a humán szakmai munkaközösség munkatervében. Mindezeket különböző szépirodalmi és ismeretterjesztő művek feldolgozásával, értelmezésével valósítjuk meg. Az irodalmi műveltséghez tartozó tudás elsajátításával a lakóhely, a régió, a szülőföld természeti értékeinek, szépségének fölfedezésére, szeretetére, megbecsülésére neveljük a diákokat. Mindezt különféle szövegelemzési és szövegalkotási gyakorlatok során a tanulók érzelmi tapasztalatainak, élményeinek előhívásával, képzeletük mozgósításával igyekszünk megvalósítani. A munkaterv időrendi ütemezésében kisebb-nagyobb változások előfordulhatnak a tanév folyamán. Az is lehetséges, hogy a munkánk során felmerülő újabb ötletek, aktualitások további programokkal gazdagítják a tervezetet.

Hagyományos feladataink:

A nemzettudat, a nemzeti múlthoz való kötődés elmélyítése megemlékezések, ünnepélyek szervezésével (megemlékezés az aradi vértanúkról, a holokauszt és a kommunizmus áldozatairól, október 23.)
Tehetséggondozás különböző helyi versenyek szervezésével (helyesírási verseny, vers- és prózamondó verseny, a könyvtár által meghirdetett rajzverseny stb.)
Tehetséggondozás a nyolcosztályos gimnáziumok versenyére való fölkészítéssel (helyesírás, vers- és prózamondás, szövegértés, szép magyar beszéd, bibliaismeret, műveltségi vetélkedő, történelem)
Tehetséggondozás városi és megyei versenyeken való részvétellel

Rendszeresen, évek óta ismétlődő saját versenyeink:

  1. Iskolai könyvtári világnap alkalmából olvasási verseny az 5. és 6. évfolyam számára október 21-én
  2. Az iskolai helyesírási verseny
  3. Az iskolai vers- és prózamondó verseny
  4. Mesemondó verseny az alsó tagozatosoknak

Aktuális versenyek:

  1. Implom József és a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny
  2. Megyei helyesírási verseny
  3. Nyolcosztályos gimnáziumok tanulmányi és kulturális versenye
  4. Bem apó történelmi verseny
  5. TIT által szervezett megyei történelmi verseny
  6. Nyír – Diák Gála

Egyéb programok:

emlékezés az aradi vértanúkra
iskolai ünnepélyek rendezésében való részvétel (évnyitó, évzáró, október 23., március 15.)

Felvételi előkészítő:

Több éve tart iskolánk a négyosztályos és a nyelvi előkészítős osztályokba jelentkező, a város és a környező települések különböző iskoláiba járó nyolcadik osztályos tanulók számára felvételi előkészítőt, melyen a központi írásbeli dolgozat sikeres megoldásához szükséges ismereteket, készségeket és képességeket mélyítjük el.

Egyéb:

Ötévenként jelenik meg iskolánk évkönyve, melynek főszerkesztői feladatait mindeddig a munkaközösség valamelyik tagja látta el.

Versenyek

Iskolai helyesírási verseny

Korábban három, illetve jelenleg már négy korcsoportban mérik össze tudásukat az iskola legjobb helyesírói: az 5 – 6., a 7 – 8., a 9 – 10., illetve 10 – 13. évfolyamosok. A korcsoportok győztesei képviseltetik magukat az Apáczai Csere János Gyakorlóiskola által rendezett megyei helyesírási versenyen, illetve a nagygimnazisták az Implom József Országos Helyesírási Versenyének területi fordulóján.

Iskolai helyesírási verseny

Vers- és prózamondó verseny

Nagyon népszerű diákjaink körében az évente meghirdetett vers- és prózamondó verseny. Két korcsoportban versenyeznek. a 10–14 éves korosztály, illetve a 15–19 évesek.

Vers- és prózamondó verseny

Mesemondó verseny

Mindig nagy résztvevői létszámmal rendezi meg a 5-8. évfolyam számára a mesemondó versenyt Soltészné Harcsa Gabriella.

Mesemondó verseny

Olvasási verseny

Iskolánk könyvtára ad helyet az évente megrendezésre kerülő iskolai olvasási versenynek, ahol az 1-4. és az 5-8. korcsoportból egyaránt sok versenyző méri össze tudását.

Olvasási verseny

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2021 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel