HAT-19-02-0279

2022. július 04., hétfő

Híres várak és kastélyok a Felvidéken és a Nyírségben

A pályázat rövid összefoglalása

A tárgyi emlékek várak, kastélyok, templomok segítségével szeretnénk feleleveníteni azokat a történelmi tényezőket, amelyek alátámasztják célunkat. Mindezt elsősorban Hunyadi Mátyás királyunk uralkodásának korszakára vonatkoztatva. A fent említett kapcsolatokban első szempontként a gazdasági jellemzőket kívánjuk megvizsgálni (bányászat, állattartás), a második a hadtörténelemhez kapcsolódik (felvidéki várak, Báthory István), a harmadik pedig a legendák körében kutakodna (Mátyás király, Igrice).

Tevékenységek

1. Előkészítő óra (A külhoni utazás előtti 15 napban)

Az előkészítő órán a történelem tanár a Felvidék (Szlovákia) történelmi hátterét és az anyaországtól való elszakításának okait mutatja be, illetve Rimaszombat helytörténelmébe és az ott élő magyarság történetébe vezeti be a diákokat. A földrajz tanár Felvidék (Szlovákia) természeti, gazdasági és népességre vonatkozó ismereteket, valamint a toleráns és kooperatív viselkedés alapszabályait osztja meg a tanulókkal. Törekszünk a diákok meglevő ismereteinek rendszerezésére és felfrissítésére.

2. Külhoni utazás

1. nap

Utazás Rimaszombat városába. Ismerkedés a helyi iskola tanulóival. Ennek keretében megismerkedünk Rimaszombat és Nyíregyháza, valamint a két iskola történelmével, jellemzőivel.  Munkacsoportok létrehozása a mesejáték feldolgozása érdekében, amelyet a Gyakorlóiskola alsó évfolyamának kívánunk előadni. Másik feladatként az E-learning előkészítése, a gyakorlati feladatok meghatározása és elképzelések megfogalmazása. Rimaszombat és Fülek nevezetességeinek megismerése a helyi diákokkal együtt.

2. nap

Az első állomásunk Kékkő, a Balassiak fellegvára, majd a bányavárosok közül Selmecbánya és Körmöcbánya felfedezése. A legenda, szerint a történelmi Magyarországon hármas lakat volt, amelyeket fel kellet nyitni, hogy az ország igazi nagyhatalommá válhasson. Az egyik lakat rézből, a másik ezüstből, a harmadik pedig aranyból készült. Az elsőhöz a rézkulcsot Besztercebánya, a másodikhoz az ezüst kulcsot Selmecbánya, míg az arany kulcsot Körmöcbánya adta. Ennek a legendának próbálunk nyomára találni.

3. nap

A királyi várak „ostroma”. A tervek szerint Zólyom várának megtekintése, valamint a Murány várának „meghódítása” szerepel. Közben Besztercebányát is útba ejtjük, a Mátyás-ház megtekintésével. Ez kiegészülne Alsósztregován Madách Imre szülőfalujának meglátogatása és Ballasi Bálint, mint katona és mint költő emlékének felidézésére. Kiemelt szerepet kell kapni a történelmi és irodalmi tények koncentrált formában történő adaptálásának. Erre ad bizonyítékot a diákok számára "Az ember tragédiája".

4. nap

Gombaszögi jégbarlang megtekintésével a földrajz tantárgy terén elsajátított ismereteinket egészítjük ki. A barlang főleg szalmacseppköveiről ismert, s ilyen a Szlovák- és Aggteleki-karszt világa keretében a világ természeti örökségének jegyzékén szerepel. Programunk utolsó állomásaként Kassán, a Szent Erzsébet-székesegyházat látogatjuk meg, amelynek nagy formátumú patrónusa Mátyás király volt, legszebb részletei ekkor, az ő uralkodása alatt korszakában készültek. Hazautazás Nyíregyházára.

3. Magyarországi utazás

1.nap

A felvidéki diákokat Tokajban fogadjuk, hiszen a tokaji aszú szülőföldjén szerezhetünk információkat a térség egyik jellegzetes kereskedelmi cikkéről. Innen a szabolcsi földvárhoz és református templomhoz vezet az utunk. I. Szent István királyunk idejében a földvár már hatalmi központ volt, míg a templomában I. Szent László királyunk törvénykezett. Nyíregyházára érve a diákok az iskolában a közös projekttel kapcsolatos feladatokat beszélhetik meg, miután a vendégek megismerkedhettek iskolánkkal.

2.nap

Nyírbátor elválaszthatatlan a Báthory családtól, s az ő emlékeiket fogjuk kutatni ebben a városban, kiemelten a kenyérmezei hős erdélyi vajda tevékenységére koncentrálva. Ezután a bátorligeti őslápban történő kirándulásunk során az egykori Nyírségre is oly jellemző tájat próbáljuk feltérképezni. De nem felejtkezhetünk el a vajai kastélyáról sem, mert a legendák révén a Rákóczi-szabadságharctól elválaszthatatlan Vay-családról is találhatunk itt rejtélyes információkat (mennyezeti freskó).

3.nap

Debrecenben a református Nagy-templom látogatása révén bepillantást nyerhetünk a reformáció világába, s talán felidézi azt a hangulatot is, amely a Függetlenségi Nyilatkozat és a Habsburg-ház trónfosztásához vezetett. Hortobágyon a korabeli magyar gazdaság fő kivitelének számító élőállat állománynak világába, amelyből már Mátyás királynak is komoly állami bevétele származott. A ridegen tartott állatok "lábon" akár a rimaszombati vásárra is eljuthattak, ahol lehet, hogy körmöci arannyal fizettek.

4.nap

Az utolsó napon a Nyírség „fővárosát” ismertetjük meg a vendég diákokkal. Érdekes „fintora” a történelemnek, hogy ezt a város, egykoron Gömör megyéből érkező tirpák betelepülők építették újjá a török dúlás után. A Sóstó természeti környezetének bemutatása a turizmus ápolásának célját is szolgálja. Záróprogramként adják elő diákjaink az alsó tagozat számára „Mátyás király Gömörben” című mesét illetve az E-learning anyaghoz szükséges, a diákok által készített források kiválogatása, megbeszélése.

4. Értékelő óra (A magyarországi utazás utáni 15 napban)

Az utazáson résztvevő tanulók és diákok diaképes beszámolói hangzanak el az utazásokról, A pályázat megvalósított programelemeinek értékelése. Fotó- és videódokumentáció megtekintése. Az elkészült E-learning multimédiás ismeretanyag kipróbálása.

5. Termék előállítása

A multimédiás tartalommal feltöltött E-learning Hunyadi Mátyás uralkodásával foglalkozna. A klasszikus feladata mellett élménypedagógiai funkciót töltene be. Az ismeretanyag tartalmának megfogalmazásában törekedni kell arra, hogy a kerettantervi követelményekhez is igazodjon és a helytörténeti elemekből általánosító gondolatokat is levonhasson a felhasználó. Elemei lehetnek saját vagy mások által elkészítettek, de ügyelni kellett azok megbízhatóságára. Ebben a keretben gondolkozva a programban résztvevő diákok által készített fényképek és általuk összegyűjtött források kiemelt szerepet kapnak. Ezen felül a tervezett mesejátékról (Mátyás király Gömörben) készített felvétel beilleszthető.  Ennek érdekében a multimédiás tartalomnak is lényegesebb szerepet kell kapni kevesebb szöveggel és több képi, mozgóképi és hanghatásokkal. Az internetes alkalmazásoknak is szélesebb lehetőségét érdemes biztosítani. Ezenkívül egyfajta „emléket” is állít a közös élményeknek és a közös munkának.

6. Témanap (2022. június 4. körül)

Előadások a Trianoni békediktátumról és máig tartó hatásairól. Fontosságát kiemeli, hogy 2020-ban a diktátum 100. évfordulójára kell emlékeznünk és hangsúlyozni, hogy ennek ellenére a Kárpát-medence magyarsága mégis egységes tudott maradni. Trianon előtt és után címmel a 11. évfolyam számára előadások szervezése, amely szervesen illeszkedik a történelem tantárgy tananyagához. Tantárgy koncentráció megvalósítását is tervezzük. Természettudományos tantárgyak révén bizonyítani kívánjuk, hogy a Kárpát-medence természeti, vízrajzi és gazdasági egységet alkot. A magyar irodalom oldaláról közelítve az elszakított országrészek költőinek, íróinak megjelent műveiből könyvkiállítást is szervezünk. Rajz és vizuális kultúra tantárgy körében plakát készítésére kerül sor a trianoni békediktátum igazságtalanságaira és az összetartozás élményére kívánunk koncentrálni. Ezt egészíti ki a felvidéki ételek napja a menzán.

 

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Iskolaújság

Iskolaújság

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2021 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel