„Oktató - Nevelő Munkáért” „Vietórisz József-díj” kitüntetettje Vas György tanár úr

Kategória: Eötvös hírek, 2022. június 03., péntek

Vas György tanár úr Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskola földrajz-testnevelés szakán végzett 1988-ban. Egy hegyaljai faluban, Tállyán helyezkedett el, ahol már pályája kezdetén megmutatkozott különösen erős felelősségtudata, vállalt hivatása iránti elkötelezettsége. Testnevelői munkáján túl is igazi színt vitt a település sportéletébe, osztályfőnökként pedig rendszeresen látogatta a főleg nehéz helyzetben élő családokat.

Eközben szakmailag is igyekezett a tudását megújítani, rendszeresen tanulmányozta mindig a legfrissebb szakirodalmat. 1991-ben jelentkezett a Testnevelési Egyetem akkor még hároméves tanári kiegészítő levelező szakára, de ott szerzett tudását már második munkahelyén kamatoztatta.

1994-ben friss egyetemi diplomával a kezében a Nyíregyházi Főiskola akkor még 1-es számú Gyakorlóiskolájába (ma Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium) nyert felvételt, ahol azóta is tanít. Új iskolájában új kihívásokkal folytatta testnevelői munkáját. (Bár másik tantárgyát is szereti, ennek tanítására a Gyakorlóban nem volt lehetősége.) Az iskolai sport infrastruktúrájának fejlesztésében az azóta eltelt 28 évben folyamatosan jelen volt. Tevékenyen részt vett az ezen évek alatt felépített új tornacsarnok és az egyéb átépített helységek berendezésében, eszközök beszerzésében, az udvari sportpálya tervezésében. Kollégájával együtt létesítettek az iskolai tornacsarnok galériájában egy 54 m2-es kondicionáló termet, illetve a csarnokban egy olyan mászófalat, amely 70 m2-es felületével, közel 10 m-es magasságával a régió legnívósabb ilyen típusú létesítménye az extrém sportok iránt érdeklődőknek. Az említett két létesítmény létrehozásához ő és munkatársai fizikai munkájukkal is keményen hozzájárultak tanítási időn kívül, szabadidőjükben. Sok pályázatban vesz részt, van, amelyben vezetőként. Igazán azonban a gyerekek között érzi jól magát. Már a gyakorlóiskolában eltöltött második évben kapott egy nyolc évfolyamos gimnáziumi osztályt, és jelenleg is egy ilyen hosszú lecsengésű csapat osztályfőnöke. Mindent megtesz a diákjaiért.

Korábban aktívan részt vett csapataival a város diák-labdarúgó életében, valamint az atlétikai versenyeken, sőt, jelenleg is szerepel a versenysport a munkájában (másodállásban kajak-kenu edzőként segíti a tehetséges gyermekek fejlődését), de igazából a tömegsport, és a szabadidős sportok terén nyújt valóban kimagaslót. Mondhatni, arra tette fel az életét, hogy olyan mozgásformákat biztosítson a gyerekeknek, amelyeket mindenki űzhet. Az iskolában több mint 10 éve vezeti a falmászó foglalkozásokat (a mesterprogramját is e tárgykörben írta) és lassan 30 éve szervezi és vezeti az iskolai sítáborokat. Testnevelésórákon gyakran fut ki a diákokkal az erdőbe, az erdei testnevelés órákat ő vezette be iskolánkban, és ma már a kollégái is alkalmazzák. Aktív természetjáróként többször szervez túrákat, vízitúrákat osztályainak, viszi őket kerékpározni, korcsolyázni, hogy a tanulóink szeressék és ismerjék meg a természetet, az abban végzett mozgás örömét. Ez a tevékenysége az elmúlt 2 év járványügyi időszakának legnehezebb pillanataiban sem szünetelt. A megfelelő szabályok betartásával kerékpártúrákat szervezett diákjainak a bezártság hosszú és nyomasztó hónapjai alatt. Ezen online időszakban a napi tanítás terén is példamutatót alkotott. Nemcsak új, lakásban elvégezhető, játékos otthoni mozgásformákat mutatott a gyerekeknek, de komoly része volt munkájának az a folyamatos mentális tanácsadás is, melybe ő is csak apránként dolgozta be magát a kényszerű kijárási tilalom alatt.

Iskolánk egyben gyakorlóiskola is. Vas György tanár úr 1994 óta foglalkozik főiskolai/egyetemi hallgatókkal. Szakvezető tanárként lelkiismeretesen segíti a testnevelés szakos hallgatókat a tanítási gyakorlatokon és igyekszik bennük kialakítani a felelősségérzetet a pedagógus szakma iránt. Tartósan magas színvonalon végzett, eredményes közoktatási és felsőoktatási tevékenysége elismeréséül a Nyíregyházi Egyetem tanácsa „Vezető Pedagógus” címmel jutalmazta.

Vas György tanár úr kollégáival közvetlen, segítőkész. Munkáját mintaszerű alapossággal végzi. Türelemmel, nagyfokú empátiával bánik a gyerekekkel. 7 éves kortól 18 évesig minden korosztállyal megtalálja a hangot, kiváló osztályfőnök, szakvezetőként ugyanakkor következetes szigorúsággal viseltetik a szakma leendő letéteményeseivel szemben. Az iskolai sportban nem az eredményeket hajszolja, hanem az élménynyújtást érzi fő feladatának, és ezen a téren keresi a fejlődési lehetőségeket. Persze, akiben olyan tulajdonságokat fedez fel, ami az élsport felé viheti, annak próbálja egyengetni az útját, beajánlja edzőknek, beszél a szüleivel. Munkáját az egészséges szemlélet-, és életmód kialakítása inspirálja. Pályája során mindig ügyelt a személyes példamutatásra, a szakmai hitelességre. Még véletlenül sem beszél csúnyán a gyerekekkel, testnevelőtanárhoz képest kifejezetten halk szavú (e nélkül is rend és fegyelem van az óráin), és igyekszik fitten tartani magát. Fut maratonit, mászik hegyet és sziklát, senior kenusként 2019-ben Brandenburgban a masters világbajnokságon bronzérmet szerzett.

Dr. Komáromi István igazgató

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Iskolaújság

Iskolaújság

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2021 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel