Hitvallás

Kategória: Nevelés - oktatás, 2013. november 25., hétfő

Mert az ember – ezt egyre inkább hiszem – csak annyit ér és csak annyira ember, amennyire meg tudja őrizni lelke egy zugában az örök gyermeket.

Márai Sándor

Pedagógiai tevékenységünk célja mindazoknak az intellektuális és emberi-erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, melyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.

Ennek érdekében célunk az, hogy:

  • minden tevékenységünket a gyerekek okos szeretete hassa át
  • lássuk meg és fejlesszük tovább minden gyermekben személyiségének saját értékeit
  • a tárgyi tudás mellé a gyermek szerezze meg mindazokat a kommunikációs képességeket is, amelyek segítségével tudását önmaga és a mások számára hasznosítani tudja
  • alakítsuk önbizalmát, a megmérettetés igényét és bátorságát, a versenyszellemet, amely azonban nem mellőzheti a segítőkészséget és az együttműködési képességet
  • elsősorban személyes példamutatással neveljük gyermekeinket toleranciára, a másság elfogadására, empátiára, az emberi jogok tiszteletben tartására
  • lehetőleg minden gyermek számára biztosítsunk képességeinek, érdeklődésének, céljainak megfelelő programokat, tevékenységi formákat
  • a 8. osztály elvégzése után minden tanuló valamelyik középiskolában folytathassa tanulmányait, illetve érettségi után minél több diákunk bejusson valamelyik felsőoktatási intézménybe
  • olyan színvonalon biztosítsuk iskolánkban a tárgyi és személyi feltételeket, hogy gyerek és szülő egyaránt érezze, minden esélye megvan a gyermeknek az értelmi és érzelmi fejlődésre.
Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel