Könyvtár


Iskolai könyvtárunk egyidős magával az iskolával, a kezdetektől segíti tanulóink és tanáraink munkáját. A tanulás és a tanítás támogatása mellett nagyon fontos szerepet tölt be a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésének kialakításában és az olvasóvá nevelésben.

 

Mára közel 25 ezerre bővült könyvtári állománya magában foglalja a szépirodalmi és ismeretközlő műveket, a helyben használható és elektronikus dokumentumokat valamint a tankönyveket. Folyóirat-állománya változatos, amely szintén a tanítási - tanulási folyamatokat segíti.
Az utóbbi években technikai eszközökben is gazdagodott könyvtárunk, a tanulók számítógépekkel is végezhetnek gyűjtőmunkákat, készíthetnek házi feladatokat. A modern televízióval pedig élvezhetőbbé vált a filmnézés.
A már hosszú évek alatt hagyománnyá vált színes programok és versenyek várják az érdeklődőket. Ilyen a mesemondó verseny, a szavalóverseny, az iskolai vers-és prózamondó verseny, az olvasási verseny. Ettől a tanévtől filmklubot is indított könyvtárunk, amely heti rendszerességgel várja a filmkedvelőket.

Az olvasóvá nevelés nagyon fontos része a könyvtárismereti órák rendszeres megtartása, ahol a diákok elsajátítják az önálló ismeretszerzés lehetőségeit is.
Nagy fejlődés az is, hogy a könyvtárban két könyvtárostanár látja el a feladatokat, ennek köszönhetően a nyitvatartási idő heti 32 órára nőtt. Így a diákok nem csak délután, hanem szünetekben és lyukasórákban is igénybe vehetik a szolgáltatásait. Ezt sokan meg is teszik, hiszen iskolánk 1050 tanulója tagja jelenleg könyvtárunknak.

Rendszeres rendezvényeink

október: az iskolai könyvtári világnap alkalmából olvasási verseny
január: iskolai mesemondó verseny az alsó tagozatosok számára
február: iskolai vers-és prózamondó verseny 5-13. évfolyam számára
április: iskolai szavalóverseny az alsó tagozatosok számára a költészt napja alkalmából.

Heti rendszerességgel: filmklub

Az Eötvös filmklub könyvtári program a 2013/14-es tanévben indult. Minden pénteken, délután 14:00 órától várjuk az érdeklődőket.

Az aktuális program – a filmek rövid bemutatása és könyvajánlás -, havonta az iskolában a faliújságokon és az iskola honlapján tekinthető meg.

A filmek listáját az iskolában tanuló diákok érdeklődési és a korosztályuknak megfelelő irodalmi alkotások filmadaptációiból, a világ társadalmi és természeti jelenségeit bemutató ismeretterjesztő vagy dokumentumfilmekből és az iskolai élethez köthető játékfilmekből állítottuk össze.

Nyitva tartás

Kategória: Könyvtár

Iskolai könyvtár nyitvatartási ideje:
hétfő 8.00-10.00, 13.00-16.00 óra,
kedd 11.00-16.00 óra,
szerda 10.00-16.00 óra,
csütörtök 8.00-16.00 óra,
péntek 8.00-16.00 óra.

A könyvtárhasználat szabályai

Kategória: Könyvtár

Az iskolai könyvtárat az iskola minden dolgozója, tanulója és a gyakorlaton lévő főiskolai hallgatók használhatják.

Az könyvtár használata minden beiratkozott tanulónak joga, a könyvtárhasználat szabályainak betartása pedig kötelessége.

A könyvtár a kiírt időpontban tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára.

Kérem az alábbi szabályok betartását:

  1. A könyvtárból könyvet, vagy bármely más dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
  2. A helyben használható dokumentumok (kézikönyvek, folyóiratok, audiovizuális és más információhordozók)  egy-egy tanítási órára, amennyiben értékük és terjedelmük engedi egy hétvégére kikölcsönözhetők.
  3. Egyszerre a tanulók maximum 3 darab könyvet kölcsönözhetnek ki. A kölcsönzési idő 3 hét, amely egy alkalommal meghosszabbítható. 
  4. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
  5. Iskolaváltozás esetén a tanuló köteles elszámolni a kikölcsönzöttkönyvekkel, tankönyvekkel. Az iskola tanulói kötelesek minden tanév végén visszahozni a kikölcsönzött könyveket, tankönyveket.
  6. Az elveszett vagy erősen megrongált könyveket az olvasónak ugyanolyan, vagy hasonló tartalmú és értékű, a gyűjtőkörbe tartozó könyvvel kell pótolnia.
  7. A diákok csak a betűrendes katalógust használhatják, azt is a könyvtáros felügyelete alatt.
  8. A tanítási gyakorlaton lévő hallgatók diákigazolvány bemutatásával használhatják a könyvtár szolgáltatásait.

Olvasókör

Kategória: Könyvtár

Meghívó

Kedves Gyerekek, a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskolai és Gimnázium Könyvtára olvasókört szervez a könyvek titkainak megértésére! Kellemes környezetben, baráti körben vitassuk meg együtt kedvenc olvasmányainkat!

A találkozások időpontja: minden hónap első hetében szerdai napon. Első összejövetelünk: 2014. április 01. 14:30.

Témája: Lamb, Charles - Lamb, Mary: Shakespeare mesék. Budapest. Móra, 1961.
Makrancos hölgy

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Számítógépek használata a könyvtárban

Kategória: Könyvtár, Archívum

Számítógépek használata a könyvtárban

Örömmel tájékoztatjuk a kollégákat és a tanulókat, hogy iskolai könyvtárunkban október 10-től lehetőség van számítógépek használatára a nyitvatartási időben.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel