Idegen nyelvi munkaközösség

Kategória: Munkaközösségek, 2020. október 21., szerda

NévTanított tárgyakIskolai tisztségek
Airault Frédérick Sebastienangol nyelv, francia nyelv
Dubóczkiné Urbán Erzsébetangol nyelvosztályfőnök
Jeneiné Duli Mónikanémet nyelv, történelemosztályfőnök
Kurinszky Andrea Katalinnémet nyelvtanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő, mesterpedagógus
Nagy-Bús Annamáriaangol nyelv, magyar nyelv és irodalom
Nagyné Mussó Judit Ildikófrancia nyelvmunkaközösség-vezető, tanfelügyeleti és pedagógusminősítési szakértő, mesterpedagógus
Nagyné Péter Katalinangol nyelv, délutáni foglakozások
Pinczés Ákosangol nyelvmunkaközösségi weblap felelőse
Rácz Tündeangol nyelv
Rebenyák Erikaangol nyelvifjúságvédelmi felelős
Stahorszki Krisztinaangol nyelvaz angol nyelvi munkacsoport vezetője, mesterpedagógus
Subert Ildikó Arankanémet nyelv, történelemosztályfőnök, német nyelvi munkacsoport vezetője
Szénás Anettaangol nyelvosztályfőnök, vezetőpedagógus, mesterpedagógus
Törpényiné Pozsonyi Szilviaolasz nyelv, délutáni foglalkozások
Tóthné Szabolcsi Zsuzsa Juditfrancia nyelv, orosz nyelv

Az angol nyelv oktatásáról

Iskolánk angol nyelvi munkacsoportja igen népes, hiszen 10 munkaközösségen belüli, illetve 3 munkaközösségen kívüli pedagógus tanítja az angol nyelvet iskolánkban. A képzés 12 évfolyamon folyik különböző képzési formákban. Az általános iskolában, a nyolcosztályos gimnáziumban és a négyosztályos gimnáziumban tanulók különböző tematika szerint sajátítják el a nyelvet. Már hagyománnyá vált, hogy minden tanévben próbanyelvvizsgát és próbaérettségit szervezünk, ahol lehetőségük van diákjainknak tudásuk kipróbálására az igazi megmérettetés előtt. Sok tanuló már tizedik vagy tizenegyedik osztályban előrehozott érettségit tesz. Diákjaink számos angol nyelvi versenyen vesznek részt, ahol szép eredményeket érnek el.

A mindennapokat változatos programokkal színesítjük. Az angliai tanulmányi kirándulások során diákjaink valós nyelvi környezetben is megtapasztalhatják a nyelvtanulás fontosságát.

 

A francia nyelv oktatásáról

francia

A francia nyelv oktatása az iskolában ppt

Iskolánkban 1989-től választható a francia nyelv az idegen nyelvek közül.

1991-ben kezdtük el a korai, kisiskolás kori nyelvoktatást a Francia Intézet támogatásával egy életkorhoz illeszkedő, hatékony módszer segítségével. A francia nyelv tanulására első osztálytól van lehetőség az intézményben. A gimnáziumi képzésben felmenő rendszerben lehet folytatni a nyelv tanulását, illetve második idegen nyelvként is választható. Tizedik és tizenegyedik osztályban a sikeres osztályozó vizsga után több tanuló előrehozott érettségi vizsgára jelentkezik. Próbaérettségit és próbanyelvvizsgát minden tanévben szervezünk, ezzel segítve a tanulók sikeres szereplését a későbbi vizsgákon. Változatos tevékenységek egészítik ki és élmények gazdagítják a nyelvtanulást: látogatás a Budapesti Francia Intézetben, francia filmhét rendezvényen részvétel, Frankofon napok rendezvényein részvétel, országos tanulmányi versenyen és fesztiválokon eredményes szereplés, francia előadók fogadása az intézményben, külföldi tanulmányi utazások francia nyelvterületre.

2010-től az 5-10. osztályosok részére meghirdetett Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny helyszíne az iskolánk. A tehetséggondozó versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma anyagi támogatásával szervezzük, és számos helyi és országos szakmai szervezet is képviselteti magát a döntőn

Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 2010-2020 https://youtu.be/4C8_CUn_9Xk A francia nyelv hatékony oktatását a 2011/2012-es tanévtől anyanyelvi tanár is segíti az intézményben.

Francia anyanyelvi tanárok:

 • 2011/2012: Mathieu OSMAN
 • 2012/2013: Marielle CARPE
 • 2013/2014: Marie-Laure CALCAR
 • 2014/2015: Pauline BAUDRY
 • 2015/2016: Pauline BAUDRY
 • 2016/2017: Maïté BAUDIN
 • 2017/2018: Carole BLIN
 • 2018/2019: Carole BLIN
 • 2019/2020: Amandine Clémence HUMBERT
 • 2020/2021: Marion ABJEAN-UGUEN

 • 2021/2022: Marion ABJEAN-UGUEN

 • 2022/2023: Toan NGUYEN

A német nyelv oktatásáról

Európában élve igen előrelátó választás a német nyelv tanulása. Iskolánkban a német nyelvi munkacsoportban négy pedagógus dolgozik azon, hogy már első osztálytól játékos módszerekkel megszerettesse a nyelvet a gyerekekkel. Majd végig kísérjük, segítjük őket a nyelvvizsgák megszerzéséig, illetve a sikeres érettségi vizsgáig. A tehetséges tanulók rendszeresen szép eredménnyel vesznek részt a korosztályuknak megfelelő városi, megyei és országos tanulmányi versenyeken. Az érettségi előtt álló diákjaink felkészülését minden évben próba érettségi szervezésével segítjük. Az emelt szintű képzésben részesülő csoportok tagjai többnyire már tizedik, illetve tizenegyedik évfolyamon leteszik az érettségit német nyelvből.

Az oktatás során igyekszünk minél több autentikus forrással dolgozni. A Goethe mozi kedvelt program a diákok körében, ahol a Goethe Intézetnek köszönhetően a németül tanulók ingyenesen nézhetik meg a legújabb német filmeket, így szórakozva tanulhatják a nyelvet. Ezen kívül az alsós korosztálytól a 18 évesekig lehetőségük van a gyerekeknek színes, szórakoztató német nyelvű újságok rendelésére. A haladó szinten álló tanulók anyanyelvi környezetben is mélyíthetik tudásukat a németországi és ausztriai tanulmányi kirándulások során.

 

Az olasz nyelv oktatásáról

Az olasz nyelv tanulására 1996 óta van lehetőség az iskolában. Második idegen nyelvként választható kilencedik osztálytól. Az olasz nyelvet választó tanulók közül többen tesznek érettségit, nyelvvizsgát, de OKTV 3. és 6. helyezettekkel is büszkélkedünk. Olasz nyelvi fesztiválon színjátszásban és prózában szép eredményt értek el tanulóink. Korábban olasz testvériskolai kapcsolata is volt az intézményünknek Aversában, Ez lehetővé tette a tanulók olaszországi utazását, illetve a külföldi diákok fogadását is. Az elmúlt években többször is lehetőség volt elutazni a velencei karneválra, illetve Toszkánába, bepillantást nyerni az olasz emberek mindennapjaiba és az olasz kultúrába. Jelenleg intézményünkben az olasz nyelv tanulása a 10-12. évfolyamon biztosított..

 

Az orosz nyelv oktatásáról

Az orosz nyelv oktatásának több évtizedes hagyománya van iskolánkban. A rendszerváltozás után, az orosz nyelv háttérbe került ugyan, de iskolánkban mindig érdeklődéssel fordultak a tanulók e nyelv irányába, választották második idegen nyelvként az oroszt. A nyelv népszerűsége a változatos orosz nyelvi kulturális programoknak, teadélutánoknak, a Budapesti Orosz Kulturális Központtal, a Tolsztoj Társasággal valamint a Debreceni Egyetem Szlavisztikai Intézetével való élénk kapcsolatoknak is köszönhető. https://www.youtube.com/watch?v=j431FTpA2Wk

Az orosz partneriskolai kapcsolat kialakítása folyamatban van (Moszkva, Jekatyerinburg). Több diákunk sikeres nyelvvizsgát és érettségi vizsgát tett, többen szerepeltek eredményesen az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen.

 

Osztályozó vizsgák anyaga idegen nyelvből

Angol nyelv

 

Írásbeli rész

Szóbeli rész

A vizsga időtartama

60 perc

15 perc

Arány az értékelésnél

70%

30%

Az írásbeli vizsgák anyaga

Az adott évfolyamon használt tankönyv(ek) anyagából nyelvhasználati, szókincset és olvasott szöveg értését mérő feladatok.

 

Első idegennyelv

Második idegennyelv

10. évfolyam

Pioneer Intermediate

Pioneer Pre-Intermediate

11. évfolyam

Pioneer B1+

Pioneer Intermediate

12. évfolyam

Matura Leader Plus szövegértései és nyelvhasználati feladatai

Korábbi érettségik feladatai

Matura Leader szövegértései és nyelvhasználati feladatai

Korábbi érettségik feladatai

Pioneer Intermediate nyelvtani anyaga:

Present Simple; Present Progressive; Indirect Questions; Past Simple; Past Progressive; Adjectives and adverbs; Comparisons; Modal verbs; Modal verbs + have+ past participle; Relative pronouns; Future will; Future be going to; Future Perfect Simple; Conditionals Types Zero,1, 2 and 3; Past Perfect Simple; Past Perfect Progressive; Articles; Passive Voice;  Full/ Bare Infinitive; -ing forms; prefer/ would prefer/ would rather; All/both/ neither/ none/ either;

Pioneer B1+ nyelvtani anyaga:

Present Simple vs Present Progressive; Present Perfect Simple vs Present Perfect Progressive; Past Simple vs Past Progressive; used to; Past Perfect Simple vs Past Perfect Progressive; Clauses of reason and concession; Future tenses and other future forms; Modal verbs; Relative clauses; Countable and uncountable nouns; Passive voice; Infinitive vs –ing form; Conditional sentences Type Zero, 1,2 and 3; Causative Form; reported speech Statements, Questions, Commands and Requests; Special introductory verbs; Wishes and Unreal Past; Question tags; Subject-Object questions

A szóbeli vizsgák anyaga

A 23 Topics című könyv témáira alapuló önálló témakifejtés

10. évfolyam:

 • About You
 • Family
 • Your Hom
 • Friends
 • School
 • Daily routine, free time, hobbies
 • Cinema and television
 • Music

11. évfolyam:

 • Reading
 • Sport
 • Health
 • Eating and eating out
 • Shopping
 • Clothes and fashion
 • Communication
 • Computer and the Internet

12. évfolyam:

 • Work
 • Traffic
 • Holidays, hotels and airports
 • Animals and pets
 • Weather and climate
 • Environmental problems
 • Hungary and the EU

Értékelés:

Osztályzat

%-os határok

jeles (5)

80-100%

jó (4)

60-79%

közepes (3)

40-59%

elégséges (2)

25-39%

elégtelen (1)

0-24%

Osztályozó vizsga követelményei francia nyelvből

10. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegértést, szövegalkotást és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Elérhető pontszám: 70 pont. Időtartam: 60 perc)

Követelmények (Talents 2 tankönyv és munkafüzet anyaga alapján)

Nyelvtani ismeretek: Le futur simple, Le temps du passé (passé composé, imparfait), La mise en relief, Les prépositions, La comparaison, La forme négative

Szóbeli vizsga: önálló témakifejtés.
(Elérhető pontszám: 30 pont)

Témakörök:

 1. La présentation, La famille
 2. Les saisons (le temps qu’il fait, les activités, les vêtements)
 3. Les achats (les types de magasins, les articles, au supermarché)
 4. Les repas (la cuisine hongroise/française)
 5. Les loisirs – les sports
 6. Les fêtes (la fête préférée)
 7. Le système scolaire en Hongrie et en France
 8. Notre école
 9. L’appartement, la maison (les pièces, les meubles, la maison de rêve)
 10. Télécommunication - l’ordinateur/ le téléphone (les avantages, les inconvénients, le courrier électronique)

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján.

80-100%     Jeles (5)

60-79%       Jó (4)

40-59%       Közepes (3)

25-39%       Elégséges (2)

0-24%         Elégtelen (1)

11. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegértést, szövegalkotást és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Elérhető pontszám: 70 pont. Időtartam: 60 perc)

Követelmények (Talents 3 tankönyv és munkafüzet anyaga alapján)

Nyelvtani ismeretek: Le style indirect, Le conditionnel présent/ Le conditionnel passé, La forme passive, La double pronominalisation - Les pronoms: COD, COI, en, y

Le temps du passé (passé composé, imparfait, plus-que parfait)

Szóbeli vizsga: önálló témakifejtés. 
(Elérhető pontszám: 30 pont)

Témakörök:

 1. Les achats (chez le petit commerçant, dans un hypermarché, achats en ligne)
 2. Les services – les lieux de restauration, au restaurant
 3. La famille (Les types de famille, cohabitation des générations, les conflits)
 4. Les repas, la vie saine: les habitudes alimentaires, la place du sport dans notre vie
 5. Les tâches ménagères – s’occuper des animaux
 6. Les saisons, la protection de l’environnement (la pollution, comment protéger notre environnement)
 7. L’appartement, la maison (les différentes possibilités d’habitation, notre quartier)
 8. Les loisirs – les sports, la musique, la lecture
 9. Habiter en ville ou à la campagne (les avantages, les inconvénients)
 10. Les fêtes (les types de fête, les fêtes familiales, Noël)

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján.

80-100%     Jeles (5)

60-79%       Jó (4)

40-59%       Közepes (3)

25-39%       Elégséges (2)

0-24%         Elégtelen (1)

12. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegértést, szövegalkotást és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Elérhető pontszám: 70 pont. Időtartam: 60 perc)

Követelmények (Talents 3 tankönyv és munkafüzet, illetve korábbi érettségi feladatsorok anyaga alapján)
Nyelvtani ismeretek: L’accord du participe passé, Les prépositions, Le subjonctif présent, Les pronoms relatifs (qui, que, où, dont), Le concordance des temps, „SI” szabályok

Szóbeli vizsga: önálló témakifejtés.
(Elérhető pontszám: 30 pont)

Témakörök:

 1. Le monde du travail (l’entretien d’embauche, le CV, les métiers, les contrats, travailler à l’étranger)
 2. La technique moderne, la télécommunication (portable, internet)
 3. La circulation, le transport en commun (les moyens de transport, avoir un permis de conduire)
 4. La santé: les maladies, les symptômes, chez le médecin
 5. Les maladies de civilisation, les maladies graves, à l’hôpital
 6. La France, Paris (la géographie, la culture, les Français célèbres)
 7. Le voyage (les préparatifs, les types de vacances, les activités)
 8. Le système scolaire (les types d’école, les matières, les langues étrangères)
 9. Les études supérieures, la mobilité des étudiants (faire des études dans l’UE)   
 10. Les loisirs – les sorties culturelles (le cinéma, les films, le théâtre, les concerts)

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján.

80-100%     Jeles (5)

60-79%       Jó (4)

40-59%       Közepes (3)

25-39%       Elégséges (2)

0-24%         Elégtelen (1)

Osztályozó vizsga követelményei német nyelvből

10. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegalkotást, szövegértést és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Elérhető pontszám: 70 pont. Időtartam: 60 perc)

Követelmények:

G.Motta, B.Cwikowska: Direkt 3 című tankönyvi és munkafüzeti tananyagának megfelelően:

 • Konjunktiv II (würde-Form, sein, haben, werden und Modalverben im Konjunktiv)
 • Relativsatz und Relativpronomen,
 •  Plusquamperfekt
 •  Passiv in verschiedenen Zeitformen und mit Modalverb
 • zu+Infinitiv Konstruktionen
 • Finalsatz

A szóbeli vizsga: önálló témakifejtés

(Elérhető pontszám: 30 pont)

Témakörök:

 • Partnerschaft, Liebe, Freundschaft
 • Rollenverteilung in der Familie
 • Ungarn
 • Umweltschutz
 • Verkehr

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján

 • 80–100%         jeles (5)
 • 60–79%          jó (4)
 • 40–59%          közepes (3)
 • 25–39%          elégséges (2)
 • 0–24%            elégtelen (1)

11. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegalkotást, szövegértést és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Elérhető pontszám: 70 pont. Időtartam: 60 perc)

Követelmények:

G.Motta, B.Cwikowska: direkt neu 4 című tankönyvi és munkafüzeti tananyagának megfelelően:

 •  Deklination der Adjektive, Partizipien (Partizip Präsens und Partizip Perfekt)
 • Relativsatz und Relativpronomen (wer, was)
 • Konjunktiv Plusquamperfekt und Vergleichsätze mit als ob
 • temporale Präpositionen
 • Rektionen von Verben und Adjektiven
 • um zu+Infinitiv, ohne zu +Infinitiv und anstatt zu +Infinitiv Sätze
 • Infinitivsätze

Témakörök:

 • Reise planen
 • Freizeit und Kultur
 • Konsumwelt, Einkauf
 • Medien
 • gesunde Lebensweise

A szóbeli vizsga: önálló témakifejtés

(Elérhető pontszám: 30 pont)

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján

 • 80–100%         jeles (5)
 • 60–79%          jó (4)
 • 40–59%          közepes (3)
 • 25–39%          elégséges (2)
 • 0–24%            elégtelen (1)

12. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegalkotást, nyelvtani ismeretekre épülő feladatlapot, valamint hallás utáni szövegértést tartalmaz. (Elérhető pontszám: 70 pont. Időtartam: 60 perc)

Követelmények: a Mit uns B1 tankönyv tananyagának megfelelően:

 • Infinitivsatz mit zu + Infinitiv
 • Zeitformen der Vergangenheit (Plusquamperfekt, Präteritum, Perfekt)
 • Verben mit Präpositionen,
 •  Relativpronomen,
 •  finale Nebensätze: um .. zu + Inf., Konjunktion damit,
 • Relativpronomen wer, was
 • zweiteilige Konjunktionen
 • Konjunktiv II der Gegenwart und der Vergangenheit

A szóbeli vizsga: önálló témakifejtés

(Elérhető pontszám: 30 pont)

Témakörök:

 • Familienmodelle
 • Schule, Schulsystem
 •  Arbeit Berufswahl
 • Feste, Feiertage
 • Sport

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján

 • 80–100%         jeles (5)
 • 60–79%          jó (4)
 • 40–59%          közepes (3)
 • 25–39%          elégséges (2)
 • 0–24%            elégtelen (1)

 

Osztályozó vizsga követelményei orosz nyelvből

10. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegértést, szövegalkotást és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Időtartam: 60 perc)

Követelmények (Шаг за шагом 1. tankönyv és munkafüzet anyaga alapján)

Nyelvtani ismeretek: birtokos névmások; az igék használata jelen-múlt-jövő időben; a pontos idő kifejezése; dátumozás; elöljárószók; mértékegységek és csomagolások; jókívánságok kifejezése; irányhármasság

Szóbeli vizsga: önálló témakifejtés.

Témakörök:

 1. О семье, о себе, профессии.
 2. Наша квартира, наш дом.
 3. Времена года, прогноз погоды.
 4. Наша школанаша гимназия.
 5. Свободное время.
 6. Поездка на поезде.
 7. Покупка, в ресторане.
 8. Внешность человека.
 9. Спорт.
 10. У врача.

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján.

80-100%     Jeles (5)

60-79%       Jó (4)

40-59%       Közepes (3)

25-39%       Elégséges (2)

0-24%         Elégtelen (1)

11. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegértést, szövegalkotást és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Időtartam: 60 perc)

Követelmények (Шаг за шагом 2. tankönyv és munkafüzet anyaga alapján)

Nyelvtani ismeretek: birtokos névmások+свой; kérdőszók; a melléknevek rövid alakjai és fokozása; a melléknévből képzett határozószók; igeszemlélet; mozgást jelentő igék; időhatározók; felszólító mód; vonzatos igék; feltételes mód; célhatározói mellékmondat; kötöszók; a levél írása az adott témában

Szóbeli vizsga: önálló témakifejtés.  (Elérhető pontszám: 30 pont)

Témakörök:

 1. О семье, о себе, родственники.
 2. Наша школа. Система школ в России и Венгрии.
 3. В банке.
 4. Поездка за границу.
 5. Характер человека.
 6. У врача.
 7. Спорт.
 8. На работе, на собеседовании.
 9. Городской транспорт.
 10. Свободное время.

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján.

80-100%     Jeles (5)

60-79%       Jó (4)

40-59%       Közepes (3)

25-39%       Elégséges (2)

0-24%         Elégtelen (1)

12. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegértést, szövegalkotást és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Időtartam: 60 perc)

Követelmények (Шаг за шагом 1-2. tankönyv és munkafüzet, illetve korábbi érettségi feladatsorok anyaga alapján)
Nyelvtani ismeretek: kérdőszók; a melléknevek rövid alakjai és fokozása; határozószók; melléknév ragozása; igeszemlélet; mozgást jelentő igék; időhatározók; felszólító mód; vonzatos igék; feltételes mód; célhatározói mellékmondat; kötöszók; levélírás adott téma és formai követelmények alapján

Szóbeli vizsga: önálló témakifejtés.    (Elérhető pontszám: 30 pont)

Témakörök:

 1. О семье, о себе, родственники, поколения.
 2. Наша школа. Система школ в России и Венгрии.
 3. Наша квартира, наш дом. Жизнь в городе или в деревне?
 4. Времена года, прогноз погды.
 5. Поездка в горoде, по стране и за границу.
 6. Внешность и характер человека. Брак и развод.
 7. Здоровье  и болезнь (спорт, у врача, в больнице).
 8. Свободное время (чтение, театр, концерты, кино, путешествие,изучение языки)
 9. Покупка в продовольственном магазине или торговом центре? Меню в ресторане.
 10. Мобильники, компьютеры в жизни человека.

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján.

80-100%     Jeles (5)

60-79%       Jó (4)

40-59%       Közepes (3)

25-39%       Elégséges (2)

0-24%         Elégtelen (1)

Osztályozó vizsga követelményei olasz nyelvből

10. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegértést, szövegalkotást és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Elérhető pontszám: 70 pont. Időtartam: 60 perc)

Követelmények (Nuovissimo Progetto Italiano 1a könyv és munkafüzet alapján)

Nyelvtani ismeretek: le preposizioni articolate, l’articolo partitivo, c’é, ci sono, i possessivi, il passato prossimo, il futuro semplice, il futuro composto

A szóbeli vizsga: önálló témakifejtés.
(Elérhető pontszám: 30 pont)

Témakörök:

 1. In contatto- I mezzi di comunicazione
 2. chiedere e dare informazioni sull’orario
 3. I mesi e stagioni
 4. Buon fine settimana-parlare di cosa facciamo durante il fine settimana
 5. Raccontare al passato
 6. Situare un avvenimento nel passato
 7. Tempo di vacanze
 8. Esprimere progetti, previsioni, promesse, ipotesi e dubbi
 9. Quali sono le feste in Italia

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján.

80-100%     Jeles (5)

60-79%       Jó (4)

40-59%       Közepes (3)

25-39%       Elégséges (2)

0-24%         Elégtelen (1)

11. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegértést, szövegalkotást és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Elérhető pontszám: 70 pont. Időtartam: 60 perc)

Követelmények (Nuovissimo Progetto Italiano 1b könyv és munkafüzet alapján)

Nyelvtani ismeretek: i possessivi, quello e bello, volerci e metterci, l’imperfetto, il trapassato prossimo, le differenze tra imperfetto e passato prossimo,i pronomi diretti, il pronome partitivo ne, ce l’ho, ce n’é

A szóbeli vizsga: önálló témakifejtés.  (Elérhető pontszám: 30 pont)

Témakörök:

 1. il lessico della famiglia
 2. a cena fuori-ordinare al ristorante
 3. i pasti della giornata e alcuni piatti italiani
 4. un po’ di lessico della cucina
 5. al cinema- parlare di film
 6. il cinema italiano ieri e di oggi
 7. grandi attori e registi italiani
 8. fare la spesa
 9. offrire, accettare o fiutare un aiuto
 10. il lessico relativo alla spesa: negozi e prodotti

Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján.

80-100%     Jeles (5)

60-79%       Jó (4)

40-59%       Közepes (3)

25-39%       Elégséges (2)

0-24%         Elégtelen (1)

12. osztály

Az osztályozó vizsga írásbeli és szóbeli részből áll.

Az írásbeli vizsga feladatlapja szövegértést, szövegalkotást és nyelvtani ismeretekre épülő feladatokat tartalmaz. (Elérhető pontszám: 70 pont. Időtartam: 60 perc)

Követelmények (Nuovissimo Progetto Italiano 1b könyv és munkafüzet alapján)
Nyelvtani ismeretek: i verbi riflessivi e riflessivi reciproci, i verbi riflessivi nei tempi composti e con i modali, la forma impersonale e le espressioni impersonali, i pronomi indiretti, i pronomi indiretti nei tempi composti e con i verbi modali, l’imperativo diretto (forma affermativa e negativa, verbi regolari e irregolari), l’imperativo con i pronomi

A szóbeli vizsga: önálló témakifejtés.
(Elérhető pontszám: 30 pont)

Témakörök:

 1. Andiamo fare le spese-parlare di abbigliamento
 2. esprimere azioni quotidiane
 3. in giro per i negozi
 4. la moda italiana
 5. gli stilisti italiani
 6. Che c’é stasera in TV?- parlare di programmi televisivi

 Értékelés: az érettségi vizsga értékelése alapján.

80-100%     Jeles (5)

60-79%       Jó (4)

40-59%       Közepes (3)

25-39%       Elégséges (2)

0-24%         Elégtelen (1)

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel