Pedagógusmunkát segítő munkacsoport

Kategória: Iskolaszervezet, 2019. szeptember 12., csütörtök

Vezető:

Zentai Tünde
Dr. Pethőné Zatureczky Tünde
(osztályfőnöki munkaközösség vezető)

 

Munkacsoport tagjaiTevékenységi területeElérhetősége

Jeneiné Novák Erzsébet
logopédusE-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Csont Edina
 
gyógytestnevelőE-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Hajdu-Bibliák Veronika
 
gyógytestnevelőE-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rebenyák Erika
 
ifjúságvédelmi felelősE-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kovács Józsefné
 
iskolapszichológusE-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Füleki Mónika
 
pedagógiai asszisztensE-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (tartósan távol)

Sneiderné Müller Mónika
 
pedagógiai asszisztensE-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vadászi Róbertné
 
pedagógiai asszisztensE-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tájékoztató anyag az iskolapszichológusi ellátással kapcsolatban

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban "Nktv.") rendelkezései szerint a szülő kötelessége, hogy megjelenjen a nevelési tanácsadáson, továbbá biztosítsa gyermekének az (óvoda)iskolapszichológusi vizsgálaton és a fejlesztő foglalkozásokon való részvételét, ha a gyermekkel foglalkozó pedagógus kezdeményezésére az óvoda/iskola vezetője erről tájékoztatja a szülőt.[1]

Az óvodapszichológus/iskolapszichológus az általa szervezett közvetlen pszichológiai foglalkozáson egyéni vagy csoportos szűrést, vizsgálatot, konzultációt, krízistanácsadást, mentálhigiénés megelőző tevékenységet folytat. Az óvoda/iskolapszichológus ezen tevékenysége nem helyettesíti a terápiás, pszichiátriai kezelést.

Amennyiben a pszichológiai foglalkozáson szerzett tapasztalatok alapján szükségesnek látszik terápia, vagy más kezelés folytatása, úgy az óvoda/iskolapszichológus továbbirányítja a gyermeket a pedagógiai szakszolgálathoz, vagy más szakellátást (pl. pszichiátriai ellátást) biztosító intézményhez.[2]

Az Nktv. felhatalmazása alapján az óvoda jogosult a gyermekeknek a törvényben meghatározott személyes adatai kezelésére.

Ilyen adat többek között a gyermek sajátos nevelési igényére, beilleszkedési zavarára, tanulási nehézségére, magatartási rendellenességére vonatkozó adat, melyeket a pedagógiai szakszolgálat intézményei és az óvoda jogosult egymás között továbbítani a gyermek megfelelő ellátása érdekében a jogszabályban és a szakmai (etikai) szabályzatokban előírt szigorú titoktartási szabályok betartása mellett.

A gyermek adatainak jogszabályi felhatalmazás alapján történő kezelése az óvoda/iskola SZMSZ-e/adatkezelési szabályzata szerint történik.[3]


[1]Nktv 72§; 20/2012 EMMI rendelet 63§, 131§

[2]Nktv 62§; 20/2012 EMMI rendelet 132§

[3]Nktv. 26 fejezet

 

Tisztelt Szülők!

Az alábbi nyilatkozatok értelemszerű kitöltésével írásban jelezhetik az intézmény felé, ha nem járulnak hozzá az iskolapszichológusi ellátás igénybevételéhez.

 

SZÜLŐI HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT[1]

Passzív szülői beleegyezés:

 

Tisztelt Szülő!

Tájékoztatni szeretném arról, hogy abban az osztályban ahova az Ön gyermeke jár, csoportos megfigyelést, kérdőívkitöltést, foglalkozást végez az iskolapszichológus.

Kérem, hogy csak abban az esetben küldje vissza kitöltve, aláírva a nyilatkozatot, ha nem járul hozzá gyermeke vizsgálatban való részvételéhez.

Amennyiben kérdései vannak a foglalkozásokkal, vizsgálattal kapcsolatban, kérem, keressen e-mailben (This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.).

Kovács Józsefné
iskolapszichológus

 

 

Nem járulok hozzá, hogy ………………………………………………… gyermekem a vizsgálatban részt vegyen.

 

Szülő, gondviselő
aláírása


 

[1] Készítette Dr Kovács Zsófia 2014. MPÉE


 

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel