Az Eötvös szalagavatója a Nyíregyházi TV műsorán

Kategória: Eötvös hírek

Az Eötvös szalagavatója a Nyíregyházi TV műsorán

Kedves Érdeklődők!

Az Eötvös Gyakorlóiskola 2019. október 12-én tartotta Szalagavató ünnepségét a Nyíregyházi Egyetem mindig elegáns Kodály termében, ahol 4 végzős osztály tanulói kapták meg osztályfőnöküktől a gimnáziumi évek végének közeledtét jelképező szalagot.

Gyászol az Eötvös Gyakorlóiskola

Kategória: Eötvös hírek

Gyászol az Eötvös Gyakorlóiskola

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alkalmazotti közössége mély fájdalommal tudatja, hogy Puskás Simon nyugalmazott magyar - történelem szakos tanár, gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes, 2019. december 24-én elhunyt.

Puskás Simon Ibrányban született hatgyerekes földműves családban. A nyíregyházi Kossuth Lajos gimnáziumban érettségizett, majd 1961-ben az egri Tanárképző Főiskolára nyert felvételt, ahol 1965-ben magyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. Ifjú tanárként a megye több iskolájában tanított: Ibrányban, Gáván, Nyírtelken, majd Nyíregyházán a 110-es számú szakmunkásképzőben.

Az 1. számú Gyakorlóiskola alapító tagja volt. 1970. augusztus 1-től történelem szakvezető tanárként dolgozott az intézményben.

Külföldi nyelvtanulási program

Kategória: Eötvös hírek

Tisztelt Szülők!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni Önöket arról a lehetőségről, melyet a Kormány 2019. február 6-i döntése alapján a 2019-2020-as tanévtől vehetnek igénybe alanyi jogon a 9. és 11. évfolyamos, nappali tagozatos gimnáziumi és szakgimnáziumi tanulók.

A program értelmében a tanulók a nyári szünet ideje alatt kéthetes, egyénileg vagy csoportosan (az iskola által szervezett formában-, ebben az esetben az iskola adja be a pályázatot) nyelvtanfolyamon vehetnek részt a Nemzeti Alaptanterv szerint tanulható első idegen nyelvek - angol, német, francia - célországainak vagyis az Egyesült Királyság, Írország, Málta, Németország, Ausztria és Franciaország minősített nyelviskoláiban. A tanulókat szintfelmérés után osztják különböző csoportokba, ezáltal mindenki a nyelvi szintjének megfelelő kurzuson vehet részt egy soknemzetiségű csoportban.

Sikeres volt a karácsonyi adománygyűjtés

Kategória: Eötvös hírek

Sikeres volt a karácsonyi adománygyűjtés

Decemberben a karácsony közeledtével több szervezet is megkereste intézményünket azzal a kéréssel, hogy adományok gyűjtésével segítsük a karitatív tevékenységüket. Felhívásuk – az osztályfőnökök közreműködésével – megértő fülekre és szívekre talált az iskola tanulóifjúsága és szülői közössége körében, így mikuláscsomagokat tettünk a nyíregyházi Csodavár mikulásának puttonyába, tartalmas élelmiszercsomagokkal támogathattuk a Magyar Vöröskereszt „Csak egy kis apróság” jelmondattal szervezett adományosztását, 59 cipősdoboznyi ajándékot juttattunk el a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége szervezésében a határon túli legszegényebb csángó falvakba, ill. ruhaneműkkel, játékokkal, tisztálkodószerekkel, élelmiszerrel és édességcsomagokkal segítettük a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ karácsonyi adománygyűjtő akcióját.

Változások a tankötelezettség megkezdésével kapcsolatban 2020. január 1-től

Kategória: Eötvös hírek

A tanköteles korú gyermek további egy nevelési évig óvodában történő részvétele kérdésében 2020. január 1-jétől az Oktatási Hivatal fog döntést hozni.

Digitális tér konferencián Karafa Sándor tanár úr

Kategória: Eötvös hírek

Digitális tér konferencián Karafa Sándor tanár úr

Mitől hatékony a digitális eszközökkel támogatott tanulás és tanítás? Milyen szakmai életutat jártak és járnak be azok a tanárok, akik digitális eszközöket használnak a pedagógiai munkájuk során? Ezekre a kérdésekre is választ kaptak azok, akik részt vettek a 2012 óta minden évben megrendezett Digitális Tér Konferencián, ahol Karafa Sándor, iskolánk pedagógusa is a meghívott előadók közt szerepelt egy panelbeszélgetés keretében.

Gáláns Eötvösös sikerek a Nyíregyházi Sportgálán

Kategória: Eötvös hírek

Gáláns Eötvösös sikerek a Nyíregyházi Sportgálán

Nyíregyháza Megyei Jogú Város az elmúlt évek hagyományainak megfelelően Városi Sportgála keretében értékelte az idei esztendőt, s ismerte el, díjazta az egyes sportágakban kiválóan teljesítő sportolóknak, csapatoknak és a felkészítő edzőknek, intézményeknek a 2019 - ben nyújtott teljesítményét és támogatását. A 2019. november 25 - én megtartott rendezvénynek a szép számú meghívottat befogadó impozáns Continental Aréna adott helyet.

Élmény és játék „Határtalanul!”

Kategória: Eötvös hírek

Eötvösös sikerek középiskolások vetélkedőjén

Élmény és játék „Határtalanul!”

Az általános- és a középiskolák számára az állam által támogatott formában lehetővé váló nemzetközi kapcsolatépítés egy sajátos, de szívünknek és lelkünknek talán legkedvesebb - s nyugodtan kijelenthetjük, hogy több szempontból is az egyik legsikeresebbnek ítélhető - formája, az a „Határtalanul!” - programsorozat, amely közel tíz évvel ezelőtt indult útjára. A program alapvető célkitűzése az, hogy a magyarországi általános- és középiskolákban tanuló diákok tanulmányaik során legalább egy alkalommal eljussanak - elutazhassanak olyan, az egykor a „Történelmi Magyarország” - hoz, napjainkban pedig más-más országhoz tartozó területre (Felvidék / Szlovákia, Kárpátalja / Ukrajna, Erdély / Románia, Délvidék / Szerbia, Horvátország és Szlovénia), ahol - megismerve az ott élők földrajzi-táji környezetét, településeiket, lakóhelyét, kulturális hagyományaikat, szokásaikat, gasztronómiájukat stb. - magyarok, magyar nemzetiségű emberek, nemzettársaink élnek.

Eötvösös diákpolgármester Nyíregyházán

Kategória: Eötvös hírek

Ecsedi Noémi Nyíregyháza MJV diákpolgármestere

Eötvösös diákpolgármester Nyíregyházán

Nyíregyházán, az ország hetedik legnagyobb városában számos általános- és középfokú oktatási intézmény működik, s ennek alapján túlzás nélkül mondhatjuk azt, hogy Nyíregyháza egyben pezsgő életet élő „diákváros” is. Nyíregyháza Megyei Jogú Város önkormányzata és a város vezetése, polgármestere meghatározónak és fontosnak tartja az iskolák, az oktatás jelenlétét és annak támogatását a városban, s ezzel együtt nem különben a különböző köznevelési intézmények diákjainak aktív és tevékeny részvételét a település kulturális és közéletében. Szándéka és törekvése az, hogy a diákokat partnerségi alapon bevonja a fiatalokat érintő programokba és az őket érintő döntések előkészítésébe valamint meghozatalába egyaránt. Ennek egyik formája és letéteményese a diák-polgármesteri intézményrendszer, amelynek első számú vezetőjét a város iskoláinak polgármester-jelölt delegáltjaiból maguk a diákok és egy szakmai tagokból álló zsűri választja ki kétévente.

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel