Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 2020-2021

Kategória: Versenyek, 2021. június 15., kedd

NTP-TMV-20-0070
A 7-10. osztályos tanulók részére meghírdetett Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny lebonyolításához a 2020/2021-es tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program 800.000 Ft támogatást biztosít.

Projekt kezdete: 2020.09.15

Projekt vége: 2021. 06.30.

Az Eötvös Gyakorlóiskolában 11. alkalommal, Nyíregyházán 15. alkalommal kerül sor a verseny megrendezésére.

Egyetemi oktatók, középiskolai és általános iskolai tanárokból álló szakmai team dolgozik együtt a verseny sikeres megvalósulásáért.

A rendezvény célja a francia nyelv népszerűsítése, a tehetséges tanulók felkutatása és számukra versenylehetőség biztosítása, a francia nyelvet tanuló diákok személyiségfejlesztése, készség- és képességfejlesztése, a felkészítő tanárok tehetséggondozó munkájának segítése.

A járványhelyzethez igazodva egy írásbeli forduló és egy online szóbeli forduló lebonyolítása valósulhat meg. A tanulmányi versenyre 6 kategóriában, az ország különböző településeiről, 50 iskolából, 504 tanuló nevezett.

Az írásbeli forduló időpontja: 2021. május 11. kedd 14 óra.

Az online szóbeli forduló időpontja: 2021. május 28. (péntek) 9 óra.

A szóbeli fordulóra 60 versenyző kap meghívást.

A verseny további támogatói:

 • Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Nyíregyházi Egyetem
 • Budapesti Francia Intézet
 • Franciatanárok Magyarországi Egyesülete

Beszámoló - Eredmények

Az Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny lebonyolításához a 2020/2021-es tanévben az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Tehetség Program 800.000 Ft támogatást biztosított.

Az Eötvös Gyakorlóiskolában 11. alkalommal, Nyíregyházán 15. alkalommal került sor a verseny megrendezésére. Egyetemi oktatók, középiskolai és általános iskolai tanárokból álló szakmai team dolgozott együtt a verseny sikeres megvalósításáért.

A francia nyelv népszerűsítése mellett a rendezvény célja volt a tehetséges tanulók felkutatása és számukra versenylehetőség biztosítása, a francia nyelvet tanuló diákok személyiségfejlesztése, készség- és képességfejlesztése, a felkészítő tanárok tehetséggondozó munkájának segítése.

A tanulmányi versenyre 6 kategóriában, az ország különböző településeiről, 50 iskolából, 504 tanuló nevezett.

A járványhelyzet, illetve az online oktatás miatt az előzetes terveinken változtatni kellett. A 2021. január 12-re tervezett írásbeli fordulót nem tudtuk megszervezni, várnunk kellett a jelenléti oktatás engedélyezéséig. A körülményekhez igazodva egy írásbeli forduló és egy online szóbeli forduló valósulhatott meg.

Az írásbeli fordulót 2021. május 11-én szerveztük meg.

A versenyzők saját iskolájukban az egészségügyi szabályok betartásával, nyugodt körülmények között, a rendelkezésre álló idő szabad felhasználásával írták meg az írásbeli forduló feladatlapját.

Az írásbeli forduló feladattípusai: nyelvtani teszt (4 lehetőség közül helyes/ helytelen kiválasztása), civilizációs ismeretek, összetartozó elemek párosítása (kérdés-válasz, rokon értelmű szavak, ellentétek, fogalmak és meghatározások), olvasott szöveg értése (igaz-hamis, három lehetőség közül választás)

Az írásbeli fordulón elért eredményről a versenyzők 2021. május 19-ig kaptak értesítést. A 7-10. osztályos tanulók részére meghirdetett tehetséggondozó tanulmányi versenyen 6 kategóriában 60 versenyző kapott meghívást az online szóbeli fordulóra. A tanulók 28 intézményt képviseltek az ország különböző településeiről (Budapest, Debrecen, Dunakeszi, Eger, Gödöllő, Győr, Hódmezővásárhely, Miskolc, Monor, Pannonhalma, Pécs, Nyíregyháza, Sárbogárd, Szeged, Szentes).

A meghívás feltétele volt:

 • 7. osztály: írásbeli fordulón legalább 42 pont
 • 8. osztály: írásbeli fordulón legalább 32 pont
 • 9. osztály A csoport: írásbeli fordulón legalább 43 pont
 • 9. osztály B csoport: írásbeli fordulón legalább 43 pont
 • 10. osztály A csoport: írásbeli fordulón legalább 41 pont
 • 10. osztály B csoport: írásbeli fordulón legalább 47 pont

Pontazonosság esetén a nyelvtani tesztnél több pontot elért versenyző kapott meghívást a szóbeli fordulóra.

Az online szóbeli forduló lebonyolítása 2021. május 28-án Google Meet felületen valósult meg. A versenyzők e-mailben megkapták a belépéshez szükséges linket, illetve az időpontot, amikor a felületre be kellett jelentkezni. A belépés történhetett a versenyző otthonában vagy az iskolában is, ha a technikai feltételek ott voltak biztosítottak.

A szóbeli fordulón a versenyzők három zsűri előtt adtak számot nyelvtudásukról.

 • 7-8. osztályos versenyzők (I. II. kategória)
  A zsűri tagjai: Baranyiné Szilágyi Gabriella, Lengyelné Ötvös Judit 
 • 9. osztály A csoport, 9. osztály B csoport versenyzői (III. IV. kategória)
  A zsűri tagjai: Babicz Gyöngyi, Dr. Szilágyi Ildikó 
 • 10. osztály A csoport, 10. osztály B csoport versenyzői (V. VI. kategória)
  A zsűri tagjai: Nagyné Dr. Schmelczer Erika, Frédérick AIRAULT 

A szóbeli forduló feladatai:

 • személyes beszélgetés,
 • önálló témakifejtés képek alapján
   

Személyes beszélgetés: a 2 tagú zsűri rövid bevezető beszélgetést kezdeményezett (ismerkedés, pozitív légkör megteremtése a cél), a feltett kérdésekre a vizsgázó a saját magára vonatkozó válaszokat adott. A kérdések az adott kategória témaköreihez kapcsolódtak.

Önálló témakifejtés kép alapján: a versenyzőnek két tematikus képet mutatott a zsűri, amelyekből az egyiket kiválasztotta, és abból kiindulva önállóan beszélt a témáról. A zsűri tagjai szükség esetén kérdéseket tettek fel, mellyel irányították a kommunikációt és meggyőződtek a versenyző nyelvtudásáról.

Témakörök:

7. osztály: személyes vonatkozások, család, lakás, iskola, napirend, étkezés, vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek),

8. osztály: személyes vonatkozások, család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás (közlekedési eszközök, tömegközlekedés), orvosnál,

9. osztály A csoport: személyes vonatkozások, család, lakás, iskola, napirend, étkezés, vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek),

9. osztály B csoport: személyes vonatkozások , család, lakás (házimunkák), iskola, egészséges életmód, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás (nyaralás itthon, illetve külföldön), orvosnál, Franciaország – Párizs,

10. osztály A csoport: személyes vonatkozások, család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek),    ünnepek (családi), utazás (közlekedési eszközök, tömegközlekedés),   orvosnál,

10. osztály B csoport: személyes vonatkozások, család, lakás (házimunkák), iskola (nyelvtanulás), egészséges életmód, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás (online vásárlás), szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), telekommunikáció (mobiltelefon, internet), évszakok (klímaváltozás), ünnepek (típusai), utazás (nyaralás itthon, illetve külföldön), orvosnál, Franciaország – Párizs.

Értékelési eljárások

A szóbeli fordulón az értékelés előre tisztázott kritériumrendszer alapján történt.  Az értékelés szempontjai: szókincs, nyelvhelyesség, kiejtés és intonáció, a zsűri kérdéseinek és közléseinek megértése, folyamatosság. Területenként a zsűri maximum 10-10 pontot adott, így a szóbeli fordulón 50 pontot lehetett szerezni.

A végeredményt a versenyző írásbeli és szóbeli eredményének összesítése alapján hirdette a zsűri.

A verseny díjai

A szóbeli verseny után oklevelet, francia nyelvű jutalomkönyvet és tárgyjutalmat postán juttattunk el minden döntőn részt vevő versenyzőnek.

Tárgyjutalommal és oklevéllel jutalmaztuk a versenyzők felkészítő tanárait is.

A versenyt támogatták:

 • Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • Nyíregyházi Egyetem
 • Budapesti Francia Intézet
 • Franciatanárok Magyarországi Egyesülete 

Az elért eredményekhez gratulálok a versenyzőknek és felkészítő tanároknak.  További sikereket kívánok a francia nyelv tanulásában és tanításában. Köszönetem fejezem ki a verseny megvalósítását segítő szakembereknek, az iskolavezetés tagjainak, kollegáimnak és a verseny támogatóinak.

Nagyné Mussó Judit
versenyszervező

Eredmények:

7. osztály

Iskola

Tanuló Neve

Pontszám írásbeli

Pontszám

   szóbeli

Összesen

Helyezés

Felkészítő Tanár

Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium

Vámosi Réka Zsófia

47

50

97

1.

Dr. Müller Viktória

Németh László Gimnázium, Ált. Iskola

Bouzouidja Fatima Zahra

47

49

96

2.

Fekete-Nagy Katalin

SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Isk.

Selmeci Anna

46

46

92

3.

Csizmás Zsuzsanna

SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Isk.

Hartai-Rácz Gaia

42

46

88

4.

Csizmás Zsuzsanna

SZTE Gyakorló Gimnázium és Ált. Isk.

Korcsik Lujza

45

42

87

5.

Csizmás Zsuzsanna

Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola

Sophie Saracco

47

39

86

6.

Papp Márta

Budapesti XIII. kerületi Gárdonyi Géza Ált. Isk.

Pécsi Tamás

42

43,5

85,5

7.

Zentai Tünde

Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola

Walton Anna Luca

42

43

85

8.

Papp Márta

Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola

Simonffy-Tóth Lili

44

40

84

9.

Papp Márta

Budapesti XIII. kerületi Gárdonyi Géza Ált. Isk.

Király Kata

42

41

83

10.

Zentai Tünde

Különdíjak:

Legjobb kommunikáció: Pécsi Tamás

Legszebb kiejtés: Bouzouidja Fatima Zahra

Leggazdagabb szókincs: Vámosi Réka Zsófia

 

8. osztály

Iskola

Tanuló Neve

Pontszám

írásbeli

Pontszám    szóbeli

Összesen

Helyezés

Felkészítő Tanár

Nyíregyházi Apáczai Csere J. Ált. Isk. és AMI

Bukovinszki Balázs

46

49

95

1.

Kutasi Angéla

Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola

Olajos Luca Panka

49

45

94

2.

Papp Márta

Bakáts Téri Ének-zenei Általános Iskola

Szalma Benedek

35

47

82

3.

Papp Márta

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Árgyellán Anasztázia

37

44

81

4.

Ráfiné Gáspár Annamária

Budapesti XIII. kerületi Gárdonyi Géza Ált. Isk.

Pölcz Zsigmond

45

35

80

5.

Kerekes Henriett

Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola és Óvoda

Kun-Szabó Kristóf

32

46

78

6.

Ráfiné Gáspár Annamária

Nyíregyházi Apáczai Csere J. Ált. Isk. és AMI

Nemes Réka

36

41

77

7.

Kutasi Angéla

Egri Dobó István Gimnázium

Sütő Áron

37

36

73

8.

Dr. Kicsák Lóránt

Németh László Gimnázium, Ált. Iskola

Fődi Kitti

33

34

67

9.

Fekete-Nagy Katalin

Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium

Hupján Kamilla

32

34

66

10.

Cserjési Dominika

Különdíjak:

Legjobb kommunikáció: Kun-Szabó Kristóf

Legszebb kiejtés: Bukovinszki Balázs

Leggazdagabb szókincs: Olajos Luca Panka

 

9. osztály A csoport

Iskola

Tanuló Neve

Pontszám

írásbeli

 

Pontszám

    szóbeli

 

Összesen

             Helyezés
 

Felkészítő Tanár

Miskolci Herman Ottó Gimnázium

Lupkovics Lilla

46

50

96

1.

Klopfer Ágnes
Amandine Humbert

Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Molnár Balázs

47

48,5

95,5

2.

Lengyel Krisztina

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Nagy Ádám

48

47

95

3.

Erdős Katalin

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Szekér Aliz Petra

45

48

93

4.

Gróf Judit

Németh László Gimnázium, Általános Iskola

Rácz Luca

45

47,5

92,5

5.

Fekete-Nagy Katalin

Fényi Gyula Jezsuita Gimn. és Kollégium

Vrastyák Balázs

46

46

92

6.

Szalóki Csilla

Fényi Gyula Jezsuita Gimn. és Kollégium

Girhiny Balázs

47

42

89

7.

Bernáth Judit

Kazinczy Ferenc Gimn. és Kollégium

Sircz Anna

43

44

87

8.

Mayerné Lantos Rita

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Hornok Ágnes

44

40

84

9.

Tóth Imola

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Schmidt Helga

43

-------

43

10.

Erdős Katalin

Különdíjak:

Legjobb kommunikáció: Molnár Balázs

Legszebb kiejtés: Nagy Ádám

Leggazdagabb szókincs: Szekér Aliz Petra

 

9. osztály B csoport

Iskola

Tanuló Neve

Pontszám

írásbeli

Pontszám szóbeli

Összesen

Helyezés

Felkészítő Tanár

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Czakó Boróka

47

49

96

1.

Vajdáné Sásdi Mercédes

Nyíregyházai Krúdy Gyula Gimnázium

Gulyás Gréta

46

50

96

1.

Marcsekné Turcsán Krisztina

VII. kerületi Madách Imre Gimnázium

Hegedüs Anna

45

50

95

2.

Vesszős Ildikó

NYE Eötvös József Gyakorló Ált. Isk. és Gimnázium

Jármy Zsófia

43

49

92

3.

Nagyné Mussó Judit
Marion Abjean-Uguen

VII. kerületi Madách Imre Gimnázium

Akbulut Duru

45

45

90

4.

Vesszős Ildikó

VII. kerületi Madách Imre Gimnázium

Horváth Máté István

45

44

89

5.

Vesszős Ildikó

Nyíregyházai Krúdy Gyula Gimnázium

Bálint Dorottya

43

45,5

88,5

6.

Marcsekné Turcsán Krisztina

VII. kerületi Madách Imre Gimnázium

Tóth Anikó

44

44

88

7.

Vesszős Ildikó

Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Tóth Luca Sára

43

44

87

8.

Vajdáné Sásdi Mercédes

VII. kerületi Madách Imre Gimnázium

González-Elias Flóra

44

40

84

9.

Vesszős Ildikó

Különdíjak:

Legjobb kommunikáció: Jármy Zsófia

Legszebb kiejtés: Gulyás Gréta

Leggazdagabb szókincs: Hegedüs Anna

 

10. osztály A csoport

Iskola

Tanuló Neve

Pontszám

írásbeli

Pontszám szóbeli

Összesen

Helyezés

Felkészítő Tanár

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Csapó Adél Zsófia

46

45

91

1.

Nyakas Tünde

Svetits Katolikus Óvoda, Ált. Iskola, Gimn. és Kollégium

Dancs Dorka Sára

45

39

84

2.

Rozsosné Varga Borbála

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Pankotai Lili

41

42

83

3.

Pávics Krisztina

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium

Czirják Lili

41

41

82

4.

Baranyiné Szilágyi Gabriella

ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium

Góczán Balázs

42

37

79

5.

Erdős Katalin

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Németh Ajsa

45

29

74

6.

Fehér Brigitta

ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola

Fehér Ajsa

41

32

73

7.

Nyakas Tünde

Gödöllői Református Líceum Gimnázium

Katona Janka

41

31

72

8.

Fehér Brigitta

József Attila Gimn. és Közgazdasági Szakgimnázium

Vitéz Flóra

41

31

72

8.

Juhász-Weigert Márta

Kőrösi Csoma Sándor Ált. Isk. és Gimnázium

Rózsa Petra

44

27

71

9.

Androsits Anna

Különdíjak:

Legjobb kommunikáció: Pankotai Lili

Legszebb kiejtés: Czirják Lili

Leggazdagabb szókincs: Csapó Adél Zsófia

 

10. osztály B csoport

Iskola

Tanuló Neve

Pontszám

írásbeli

Pontszám szóbeli

Összesen

Helyezés

Felkészítő Tanár

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimn. és Ált. Iskolája

Csajbók Imola Lenke

50

49

99

1.

Aleva Tünde

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium

Fedor Ádám

49

48

97

2.

Szalóki Csilla

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimn. és Ált. Iskolája

Silye Borbála

48

44

92

3.

Aleva Tünde

Újbudai József Attila Gimnázium

Molnár Eszter Anna

47

45

92

3.

Holub Kriszta

Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium

Vereszki Anna Léna

49

41

90

4.

Aranyné Vékes Klára

VII. kerületi Madách Imre Gimnázium

Kiss Hanga Csilla

48

42

90

4.

Vajda Ágnes

Újbudai József Attila Gimnázium

Kerekes Ákos

47

42

89

5.

Holub Kriszta

Újbudai József Attila Gimnázium

Jósvai Ádám

47

41

88

6.

Holub Kriszta

VII. kerületi Madách Imre Gimnázium

Jalloh Amadu Balázs

47

38

85

7.

Vajda Ágnes

Pécsi Janus Pannonius Gimnázium

Mehring Fruzsina

          47

33

80

8.

Andok Zita

Különdíjak:

Legjobb kommunikáció: Molnár Eszter Anna

Legszebb kiejtés: Fedor Ádám

Leggazdagabb szókincs: Csajbók Imola Lenke

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel