Tanárok

Név Tantárgy Tisztség Fogadóóra
Ágoston Éva Edina magyar nyelv és irodalom, etika osztályfőnök, vezetőpedagógus Kedd 13.45-14.30
Airault-Uri Andrea matematika, fizika osztályfőnök Hétfő 13.00-13.45
Árva Monika Andrea orosz nyelv osztályfőnök Szerda 08.00-08.45
Bacskainé Riegel Enikő délutáni foglalkozások, technika, életvitel és gyakorlat, rajz és vizuális kultúra Szerda 12.00-12.45
Bán Piroska magyar nyelv és irodalom, rajz, délutáni foglakozások osztályfőnök, munkaközösségvezető, vezetőpedagógus Péntek 10.00-10.45
Bere Andrea magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret osztályfőnök, vezetőpedagógus Szerda 09.00-09.45
Bereczky-Magyar Katalin földünk és környezetünk, természetismeret, testnevelés osztályfőnök, vezetőpedagógus Hétfő 09.00-09.45
Chrien Gábor rajz és vizuális kommunikáció, művészeti technikák, művészettörténet, mozgóképkultúra osztályfőnök Kedd 09.00-09.45
Csonka Brigitta délutáni foglalkozások Csütörtök 13.00-13.45
Csont Edina Katalin testnevelés és sport, gyógyúszás osztályfőnök, vezetőpedagógus Hétfő 07.15-07.55
Csorba Erzsébet Jolán magyar vezetőpedagógus Hétfő 11.00-11.45
Csorbáné Bánfalvi Márta német nyelv a német munkacsoport vezetője, intézményi tanács tagja Hétfő 09.00-09.45
Dobos Eszter matematika, ének osztályfőnök, vezetőpedagógus Hétfő 09.00-09.45
Dobos Zoltánné hon- és népismeret igazgatóhelyettes, vezetőpedagógus Kedd 08.00-08.45
Dósáné Balázs Mariann tartósan távol
Dr. Dobány Zoltánné magyar nyelv és irodalom Hétfő 09.00-09.45
Dr. Juhászné Molnár Tünde magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés és sport osztályfőnök Szerda 11.00-11.45
Dr. Komáromi István földrajz igazgató, címzetes főiskolai docens, vezetőpedagógus
Dr. Pethőné Zatureczki Tünde magyar nyelv és irodalom, technika és életvitel osztályfőnök, vezetőpedagógus, osztályfőnöki munkaközösség vezetője Hétfő 12.00-12.45
Drotár Nikolett földrajz, történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek Kedd 07.30-07.55

1 / 5 oldal Elemek száma

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2020 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel