Tanárok

Név Tantárgy Tisztség Fogadóóra
Ágoston Éva Edina magyar nyelv és irodalom, etika osztályfőnök, vezetőpedagógus Hétfő 08.00-08.45
Airault-Uri Andrea matematika, fizika osztályfőnök Kedd 09.00-09.45
Árva Monika Andrea orosz nyelv, történelem osztályfőnök, vezetőpedagógus Hétfő 10.00-10.45
Bacskainé Riegel Enikő délutáni foglalkozások, technika, életvitel és gyakorlat, rajz és vizuális kultúra Péntek 09.00-09.45
Bán Piroska magyar nyelv és irodalom, rajz, délutáni foglakozások osztályfőnök, munkaközösségvezető, vezetőpedagógus Kedd 10.00-10.45
Bere Andrea magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret osztályfőnök, vezetőpedagógus Hétfő 08.00-08.45
Bereczky-Magyar Katalin földünk és környezetünk, természetismeret, testnevelés osztályfőnök, vezetőpedagógus Kedd 08.00-08.45
Bócsi Melinda
Borné Reskó Regina
Chrien Gábor rajz és vizuális kultúra, művészeti technikák, művészettörténet, mozgóképkultúra osztályfőnök Szerda 09.00-09.45
Csont Edina Katalin testnevelés és sport, gyógyúszás osztályfőnök Csütörtök 07.15-08.00
Csorba Erzsébet Jolán magyar vezetőpedagógus Kedd 11.00-11.45
Dobos Eszter matematika osztályfőnök, vezetőpedagógus Péntek 08.00-08.45
Dobos Zoltánné hon- és népismeret igazgatóhelyettes, vezetőpedagógus Kedd 08.00-08.45
Dr. Dobány Zoltánné magyar nyelv és irodalom Hétfő 13.45-14.30
Dr. Juhászné Molnár Tünde magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés és sport osztályfőnök Péntek 09.00-09.45
Dr. Komáromi István földrajz igazgató, címzetes főiskolai docens, vezetőpedagógus
Dr. Pethőné Zatureczki Tünde magyar nyelv és irodalom, technika és életvitel osztályfőnök, vezetőpedagógus, osztályfőnöki munkaközösség vezetője Csütörtök 08.00-08.45
Dubóczkiné Urbán Erzsébet angol nyelv osztályfőnök Csütörtök 08.00-08.45
Duliczki Tamás Gábor ének-zene osztályfőnök, vezetőpedagógus Szerda 10.00-10.45

1 / 5 oldal Elemek száma

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2021 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel