Tanárok

Név Tantárgy Tisztség Fogadóóra
Ágoston Éva Edina magyar nyelv és irodalom, etika osztályfőnök, vezetőpedagógus Kedd 10.45-11.30
Airault Frédérick Sebastien angol nyelv
Airault-Uri Andrea matematika, fizika osztályfőnök Szerda 09.00-09.45
Árva Monika Andrea orosz nyelv, történelem osztályfőnök, vezetőpedagógus Csütörtök 10.00-10.45
Bacskainé Riegel Enikő délutáni foglalkozások, technika, életvitel és gyakorlat, rajz és vizuális kultúra Szerda 10.00-10.45
Bán Piroska magyar nyelv és irodalom, rajz, délutáni foglakozások osztályfőnök, munkaközösségvezető, vezetőpedagógus Kedd 10.00-10.45
Bere Andrea magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret osztályfőnök, vezetőpedagógus Hétfő 09.00-09.45
Bereczky-Magyar Katalin földünk és környezetünk, természetismeret, testnevelés osztályfőnök, vezetőpedagógus Kedd 09.00-09.45
Bócsi Melinda Csütörtök 11.00-09.45
Borné Reskó Regina Hétfő 15.00-15.45
Chrien Gábor rajz és vizuális kultúra, művészeti technikák, művészettörténet, mozgóképkultúra osztályfőnök Kedd 08.00-08.45
Csont Edina Katalin testnevelés és sport, gyógyúszás osztályfőnök Szerda 07.15-08.00
Csorba Erzsébet Jolán magyar vezetőpedagógus Kedd 09.00-10.00
Dobos Eszter matematika osztályfőnök, vezetőpedagógus Szerda 11.00-11.45
Dobos Zoltánné hon- és népismeret igazgatóhelyettes, vezetőpedagógus Kedd 08.00-08.45
Dr. Dobány Zoltánné magyar nyelv és irodalom Péntek 10.00-10.45
Dr. Juhászné Molnár Tünde magyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés és sport osztályfőnök Szerda 08.00-08.45
Dr. Komáromi István földrajz igazgató, címzetes főiskolai docens, vezetőpedagógus
Dr. Pethőné Zatureczki Tünde magyar nyelv és irodalom, technika és életvitel osztályfőnök, vezetőpedagógus, osztályfőnöki munkaközösség vezetője Kedd 09.00-09.45
Dubóczkiné Urbán Erzsébet angol nyelv osztályfőnök Csütörtök 08.00-08.45

1 / 5 oldal Elemek száma

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2021 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel