TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0149

2015. október 20., kedd

A projekt címe:

 "Ép testben, ép lélek" a Nyíregyházi Főiskola által fenntartott Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban

 

Pályázat száma:
TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0149

 

A projekt megvalósításának ideje:
2014. december 1. – 2015. október 31.

 

Támogatás összege:
14.415.165 Ft

 

Projekt rövid összefoglalója:
A projekt célja, hogy komplex intézményi mozgásprogramokat és ehhez kapcsolódóan különböző egészségfejlesztési alprogramokat valósítson meg a Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban. A pályázat megvalósításával elérendő legfőbb célkitűzés az alapfokú oktatásban résztvevő tanulók egészségműveltségének növelése, a hosszú távú egészségfejlesztéshez elengedhetetlen testmozgás iránti motiváció erősítése, a testmozgás általi sikerélmények megélésének elősegítése. Célunkat, a gyermekek egészségtudatos életvezetéséhez szükséges egyéni és társas kompetenciáinak fejlesztésével, egészségtudatos közösségépítéssel kívánjuk elérni. A bevont tanulók létszáma eléri az 510 főt, melyen belül kiemelt figyelmet szánunk a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő tanulók egészségfejlesztésére, így az összes hátrányos helyzetű gyermek több mint 35%-a bevonásra kerül.

 

Kedvezményezett:
Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b

 

Megvalósítás helyszíne:
Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

 

Támogató:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
1054 Budapest, Akadémiai u. 3.

 

A projekt elszámolható költségeinek finanszírozása:
Az Európai Szociális Alap és a hazai központi költségvetési előirányzat vissza nem térítendő támogatás formájában

 

Köszönjük a Magyar Állam és az Európai Unió támogatását.

 

TÁMOP-6.1.2.A-14/2-2014-0149

 

Képes beszámoló a pályázat megvalósításáról

 

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel