A Diákönkormányzat bemutatása

Kategória: Iskolában működő szervezetek, 2023. december 05., kedd

Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Diákönkormányzata (továbbiakban: DÖK) 1970. szeptember 1-jén alakult azzal a céllal, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn az intézményben, melyben a diákok jogai és közös érdekei maradéktalanul érvényesülnek, jó hangulatot és közösséget teremtsen az iskolában, továbbá tájékoztassa a diákokat az őket érintő, a számukra vélhetően fontos információkról, lehetőségekről.

A DÖK az osztályok által delegált osztályképviselőkből áll. A tagok kiemelt tisztségviselőket választanak maguk közül, ill. képzési szintenként (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam) 1-1 Diákönkormányzatot segítő pedagógus (DMSP) működik közre a Diákönkormányzat munkájában.

A 2023/24. tanévben az alábbi személyek látják el a diákönkormányzati tisztségeket:

 • DÖK elnök: Petraskó Levente (12.b)

 • DMSP (alsó tagozat): Farkas Attiláné, tanító

 • DMSP (felső tagozat, gimnázium): Szabó-Szakálos Antónia, tanár 

A DÖK feladatait és tevékenységeit az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi. A közelmúltban elért kimagasló eredményeink a következők:

 • Diákjaink néhány éve szoros együttműködésben vannak a Mustárházzal, ahol főként rádióriporterként dolgozva aktív közreműködésben vannak a városi Diákönkormányzattal.
 • A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (SZSZBGYIÖK) kiemelt partnereként minden évben több közös programot valósítunk meg a város, ill. a megye diákszervezeteivel. együttműködve.
 • Diákönkormányzatunk képviselői tevékenyen részt vesznek a megyei DÖK vezetőségének munkájában, ill. a megyei és országos Diákparlamenten.
 • 2010 – 2012 közötti időszakban diákönkormányzatunk akkori elnöke – Lekli Dóra – városi Diákpolgármesterként aktív szervezője volt Nyíregyháza diákéletének.
 • Megyei és országos szervezésű diáktalálkozók, ill. a határon túli partneriskolák Diákönkormányzatával együttműködve táborok (Demokráciatábor, Gyakorlóiskolák Kavalkádja) szereplőiként igyekszünk tapasztalatokat szerezni a közéletiség, programszervezés terén, ill. kapcsolatokat kiépíteni más intézmények Diákönkormányzataival.
 • Az UNICEF és más segélyszervezetek felhívására, ill. saját kezdeményezésre rendszeres karitatív tevékenységet végzünk. (Karácsonyi UNICEF képeslapok árusítása, „Rongybabákkal a gyermekekért” akció, „Karácsonyi cipős doboz” akció, stb.)

Az intézményen belül megvalósított hagyományos rendezvényeink:

 • Intézményi szinten: Papírgyűjtési verseny, Eötvös-hét, Ki mit tud?, Diákparlament, „Bolondok napja”
 • Alsó tagozaton: Csirip tábor, Törpavató, Mikulásfutás, Farsang, Sportnap, Túrák
 • Felső tagozaton: Verébavató, Mikulásbuli, Farsang, Sportnap
 • Gimnáziumban: Verébtábor, Verébavató, Szalagavató, Osztályok vetélkedője, 12 órás röplabda mérkőzés, gimnáziumi bál

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel