A Diákönkormányzat bemutatása

Kategória: Iskolában működő szervezetek, 2019. április 10., szerda

Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Diákönkormányzata (továbbiakban: DÖK) 1970. szeptember 1-jén alakult azzal a céllal, hogy olyan állapotot teremtsen és tartson fenn az intézményben, melyben a diákok jogai és közös érdekei maradéktalanul érvényesülnek, jó hangulatot és közösséget teremtsen az iskolában, továbbá tájékoztassa a diákokat az őket érintő, a számukra vélhetően fontos információkról, lehetőségekről.

A DÖK az osztályok által delegált osztályképviselőkből áll. A tagok kiemelt tisztségviselőket választanak maguk közül, ill. képzési szintenként (1-4. évfolyam, 5-8. évfolyam, 9-12. évfolyam) 1-1 Diákönkormányzatot segítő pedagógus (DMSP) működik közre a Diákönkormányzat munkájában.

A 2019/20. tanévben az alábbi személyek látják el a fenti tisztségeket:

  • Elnök: Karaffa Lili (12.a)
  • Alelnök: Mátyás Dorina (12.a)
  • Sport programszervező: Molnár Máté (12.a) és Molnár Zoltán (12.a)
  • Programszervező: Páll Napsugár (12.a) és Kovács Kíra (10.b)
  • PR-menedzser: Bencze Béni (12.b)

DMSP (alsó tagozat): Farkas Attiláné, tanító

DMSP (felső tagozat): Szabó-Szakálos Antónia, tanár

DMSP (gimnázium): Marcsekné Vetési Júlia, tanár

A DÖK feladatait és tevékenységeit az SZMSZ-ben leírtaknak megfelelően végzi. A közelmúltban elért kimagasló eredményeink a következők:

  • Diákjaink néhány éve szoros együttműködésben vannak a Mustárházzal, ahol főként rádióriporterként dolgozva aktív közreműködésben vannak a városi Diákönkormányzattal.
  • A Szabolcs – Szatmár – Bereg Megyei Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat (SZSZBGYIÖK) kiemelt partnereként minden évben több közös programot valósítunk meg a város, ill. a megye diákszervezeteivel. együttműködve.
  • Diákönkormányzatunk képviselői tevékenyen részt vesznek a megyei DÖK vezetőségének munkájában, ill. a megyei és országos Diákparlamenten.
  • 2010 – 2012 közötti időszakban diákönkormányzatunk akkori elnöke – Lekli Dóra – városi Diákpolgármesterként aktív szervezője volt Nyíregyháza diákéletének.
  • Megyei és országos szervezésű diáktalálkozók, ill. a határon túli partneriskolák Diákönkormányzatával együttműködve táborok (Demokráciatábor, Gyakorlóiskolák Kavalkádja) szereplőiként igyekszünk tapasztalatokat szerezni a közéletiség, programszervezés terén, ill. kapcsolatokat kiépíteni más intézmények Diákönkormányzataival.
  • Az UNICEF és más segélyszervezetek felhívására, ill. saját kezdeményezésre rendszeres karitatív tevékenységet végzünk. (Karácsonyi UNICEF képeslapok árusítása, „Rongybabákkal a gyermekekért” akció, „Karácsonyi cipős doboz” akció, stb.)

Az intézményen belül megvalósított hagyományos rendezvényeink:

  • Intézményi szinten: Papírgyűjtési verseny, Eötvös-hét, Ki mit tud?, Diákparlament, „Bolondok napja”
  • Alsó tagozaton: Csirip tábor, Törpavató, Mikulásfutás, Farsang, Sportnap, Túrák
  • Felső tagozaton: Verébavató, Mikulásbuli, Farsang, Sportnap
  • Gimnáziumban: Verébtábor, Verébavató, Szalagavató, Osztályok vetélkedője, 12 órás röplabda mérkőzés, gimnáziumi bál

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2023 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel