Az Eötvös Gyakorlóiskola képzési kínálata

2014. október 02., csütörtök

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola képzési kínálata a 2015-16-ös tanévre

1–4. évfolyam (általános iskola alsó tagozat)

Tehetséggondozó programok
• 1/A idegen nyelvi (választható: angol, német, francia)
• 1/B idegen nyelvi (választható: angol, német, francia)
• 1/C matematika
• 1/D testnevelés és ének-zene (fél-fél osztályban)
• Speciális program: természet- és környezetvédelem, erdei iskola (4. évfolyam)
• „Játékház” idegen-nyelvi oktatás 1-3. évfolyamon (angol, német, francia)
• Idegen nyelvek oktatása 4. évfolyamtól (angol, német, francia, olasz, orosz)

5–8. évfolyam (általános iskola 5–8. évfolyam és nyolcosztályos gimnázium)

Tehetséggondozó programok:
• 8 évfolyamos gimnázium (matematika vagy idegen-nyelvi orientáció)
• testnevelés
• matematika
• rajz- és vizuális kultúra
• ének-zene
• Speciális program: természet- és környezetvédelem, erdei iskola (6. évfolyam) Idegen nyelvek ok tatásának folytatása 5. évfolyamtól (angol, német, francia, olasz, orosz)

9–12. évfolyam (gimnáziumi tagozat)

Nyolc évfolyamos gimnázium:
• matematika orientáció
• idegen nyelvi orientáció

Négy évfolyamos gimnázium:
• matematika-fizika emelt szintű képzés
• biológia-kémia emelt szintű képzés
• angol nyelv-informatika emelt szintű képzés
• általános gimnáziumi képzés
Speciális program: természet- és környezetvédelem, erdei iskola (10. évfolyam) Idegen nyelvek oktatásának folytatása 9. évfolyamtól (angol, német, francia, olasz, orosz) 

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2023 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel