Alsó tagozatos munkaközösség

Kategória: Munkaközösségek, 2013. november 05., kedd

NévTanított tárgyakIskolai tisztségek
Bacskainé Riegel Enikődélutáni foglalkozások, technika, életvitel és gyakorlat, rajz és vizuális kultúra
Bán Piroskamagyar nyelv és irodalom, rajz, délutáni foglakozásokosztályfőnök, munkaközösségvezető, vezetőpedagógus
Bere Andreamagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeretosztályfőnök, vezetőpedagógus
Csonka Brigittadélutáni foglalkozások
Dr. Juhászné Molnár Tündemagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés és sportosztályfőnök
Dr. Pethőné Zatureczki Tündemagyar nyelv és irodalom, technika és életvitelosztályfőnök, vezetőpedagógus, osztályfőnöki munkaközösség vezetője
Erdei Jánosnédélutáni foglalkozások, technika, életvitel és gyakorlat, rajz és vizuális kultúra, etika, matematika
Farkas Attilánématematika, testnevelés, magyar nyelv és irodalomosztályfőnök, vezetőpedagógus, diákönkormányzatot segítő pedagógus (alsó tagozat)
Harcsa Irénmatematika, ének-zene, délutáni foglalkozásokvezetőpedagógus
Iváncsik-Hoffmann Kingarajz és vizuális kultúra, ének-zene, délutáni foglalkozások
Kondorosi Gittaangol nyelv, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, délutáni foglalkozásokosztályfőnök
Kovácsné Kiss Erzsébetmagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, technika, délutáni foglalkozásokosztályfőnök, vezetőpedagógus, alapítványi kuratóriumi tag
Kovácsné Varga Tímeatartósan távol
Mokánszki Dudás Kingatartósan távol
Pető Ágnes Krisztinatechnika, életvitel és gyakorlat, délutáni foglalkozásokvezetőpedagógus
Pirosné Szikora Editmagyar, matematikaosztályfőnök
Polyák Mónika Júliatartósan távol
Radvánszki Imrénédélutáni foglalkozások
Rocska-Varga Zsuzsannamagyar nyelv és irodalom
Sárosi Máriaének-zene, vizuális kultúra, délutáni foglalkozások
Simonné Gincsai Rita Annamagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlatosztályfőnök, vezetőpedagógus
Takácsné Rajtik Piroskamagyar, matematika, rajz és vizuális kultúra, angol, délutáni foglalkozásokosztályfőnök
Tanczer Henriettamagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeretosztályfőnök, vezetőpedagógus
Vasvári Gabriellamagyar nyelv és irodalom, környezetismeret, matematika, technika, délutáni foglalkozásokosztályfőnök, napközis munkacsoport vezető, vezetőpedagógus

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2020 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel