Alsó tagozatos munkaközösség

Kategória: Munkaközösségek, 2013. november 05., kedd

NévTanított tárgyakIskolai tisztségek
Bacskainé Riegel Enikődélutáni foglalkozások, technika, életvitel és gyakorlat, rajz és vizuális kultúra
Bajusz Petra
Bán Piroskamagyar nyelv és irodalom, rajz, délutáni foglakozásokosztályfőnök, munkaközösségvezető, vezetőpedagógus
Barzó Eszter
Bere Andreamagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeretosztályfőnök, vezetőpedagógus
Berkes Jenőné
Dankó Viktória
Dr. Juhászné Molnár Tündemagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, testnevelés és sportosztályfőnök
Dr. Pethőné Zatureczki Tündemagyar nyelv és irodalom, technika és életvitelosztályfőnök, vezetőpedagógus, osztályfőnöki munkaközösség vezetője
Durbák Évadélutáni foglalkozások
Erdei Jánosnédélutáni foglalkozások, technika, életvitel és gyakorlat, rajz és vizuális kultúra, etika, matematika
Farkas Attilánématematika, testnevelés, magyar nyelv és irodalomosztályfőnök, vezetőpedagógus, diákönkormányzatot segítő pedagógus (alsó tagozat)
Harcsa Irénének-zene, délutáni foglalkozásokvezetőpedagógus
Iváncsik-Hoffmann Kingarajz és vizuális kultúra, ének-zene, délutáni foglalkozások
Kézi Noéminapközis foglalkozások
Kondorosi Gittaangol nyelv, környezetismeret, magyar nyelv és irodalom, matematika, délutáni foglalkozásokosztályfőnök
Kosztyó Dianna
Kovácsné Kiss Erzsébetmagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, technika, délutáni foglalkozásokosztályfőnök, vezetőpedagógus, alapítványi kuratóriumi tag
Kovácsné Varga Tímeatartósan távol
Mokánszkiné Dudás Kingatartósan távol
Németh-Polyák Mónika Júliatartósan távol
Pető Ágnes Krisztinatechnika, életvitel és gyakorlat, délutáni foglalkozások, etikavezetőpedagógus
Petruska Nikolett
Pirosné Szikora Editmagyar, matematikaosztályfőnök
Radvánszki Klaudia
Simonné Gincsai Rita Annamagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeret, technika, életvitel és gyakorlatosztályfőnök, vezetőpedagógus
Stefán Tímea
Takácsné Rajtik Piroskamagyar, matematika, rajz és vizuális kultúra, angol, délutáni foglalkozásokosztályfőnök
Tanczer Henriettamagyar nyelv és irodalom, matematika, környezetismeretosztályfőnök, vezetőpedagógus
Török Istvánnéének-zene, rajz, techinka, délutáni foglalkozásokvezetőpedagógus, mesterpedagógus
Vasvári Gabriellamagyar nyelv és irodalom, környezetismeret, matematika, technika, délutáni foglalkozásokosztályfőnök, napközis munkacsoport vezető, vezetőpedagógus

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2023 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel