Intézkedési terv

Kategória: Eötvös hírek, 2020. szeptember 15., kedd

Protokoll

A Nyíregyházi Egytem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak iskolára, iskolahasználókra (diák és szülő), az intézmény alkalmazottaira (pedagógus és adminisztratív-technikai dolgozó) vonatkozó, a koronavírus („COVID-19”-es) járványveszély elleni preventív megelőzésére, az iskola munkarendjére, az oktató-nevelő munkára, a tanítás és tanulás átalakítására és bevezetésére történő felkészülés protokollja (előírások, szabályok és eljárásrend).

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállította a 2020/2021-es tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervet (protokollt).”

A 2020-2021-es tanév szorgalmi időszakának megkezdését követően a tanítás-tanulás tervezésének és lebonyolításának folyamatát és iskolai rendjét tekintve az iskola, az intézmény hagyományai, a preventív biztonság- és egészségvédelem valamint az „INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” c. EMMI protokoll ajánlásainak és útmutatásainak a figyelembe vételével tervezi és szervezi, bonyolítja le.

A protokoll az alábbi szerkezetben és rendben fogalmazza meg ajánlásait a köznevelési intézmények, az iskolák számára:

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
 2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
 3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
 4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 6. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 7. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
 8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
 9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
 10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
 11. KOMMUNIKÁCIÓ

Az EMMI - protokoll hangsúlyozottan kiemeli: „Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie!”

Ennek értelmében és érdekében a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium elkészíti a „saját” protokollját, amely - többek között - megfogalmazza és rögzíti az iskolára, az iskolahasználókra (diák és szülő), nem utolsó sorban az intézmény alkalmazottjaira (pedagógus és adminisztratív-technikai dolgozó) vonatkozó, s az iskolában végzett oktató-nevelő munkával, a tanulással és tanítással összefüggően azokat az előírásokat, szabályokat és eljárásrendet, amelynek alapvető céljaiként a résztvevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a…képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány tovább terjedésének megelőzését veszi figyelembe.”

Az Eötvös Gyakorlóiskola „saját” protokollja - többek között - az alábbi elemeket tartalmazza:

 1. AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS ISKOLAI KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA ÉS AZ ISKOLA FERTŐTLENÍTŐ TAKARÍTÁSÁNAK FORMÁI ÉS RENDJE
 2. AZ ISKOLA LÁTOGATÁSÁNAK (DIÁK ÉS SZÜLŐ, EGYETEMI HALLGATÓ) FORMÁI ÉS RENDJE
 3. AZ ISKOLAI OSZTÁLYOK/TANULÓCSOPORTOK TEREMBEOSZTÁSÁNAK RENDJE
 4. A TANÓRÁK KÖZÖTTI SZÜNETEK, A KÖZÖSSÉGI TEREK (FOLYOSÓ, AULA) ÉS AZ ISKOLAUDVAR HASZNÁLATÁNAK RENDJE
 5. AZ ISKOLAI PROGRAMOK - RENDEZVÉNYEK (ÜNNEPÉLYEK, TANÉVMYITÓ ÉS TANÉVZÁRÓ STB.) FORMÁI ÉS RENDJE
 6. AZ ISKOLAI ÉTKEZTETÉS FORMAI ÉS RENDJE
 7. AZ ISKOLAEGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS, AZ ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ BETEGSÉG KEZELÉSÉNEK ÉS AZ INTÉZMÉNY ESETLEGES FERTŐZÉSE KEZELÉSÉNEK RENDJE ÉS FORMÁI
 8. AZ ISKOLAI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSÉNEK FORMÁI ÉS RENDJE
 9. A KAPCSOLATTARTÁS ÉS KOMMUNIKÁCIÓ FORMÁI ÉS RENDJE (SZÜLŐK, FOGADÓÓRA, SZÜLŐI ÉRTEKEZLET STB.)
 10. A TÁVOKTATÁS, A DIGITÁLIS MUNKA ÉS TANRENDBEN ESETLEGESEN VÉGZENDŐ OKTATÁSRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS FORMÁI ÉS RENDJE

Az EMMI - protokoll ajánlásaiban az iskola és pedagógusai, alkalmazottai valamint vezetőjének, vezetőinek, illetve a fenntartónak a felelőssége és felelős magatartása, a szabálykövetés mellett hangsúlyozottan szól és kiemeli a szülő/szülők szerepét és ugyancsak felelősségét!

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Állatok világnapja

Iskolaújság

Iskolaújság

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2020 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel