TIOP-1.1.1

Kategória: Iskolánk, 2011. október 25., kedd

A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai struktúra fejlesztése

A pedagógiai, módszertani reformot támogató
informatikai struktúra fejlesztése
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0677

Projekt címe:
A Nyíregyházi Főiskola gyakorlóiskoláinak informatikai infrastruktúra fejlesztése
az intelligens iskola erősítése céljából

Projekt megvalósításának időtartama:
2010.11.11.-2011.07.31.

Az elnyert támogatási összeg:
61.063.200 Ft

Projekt leírása:

A TIOP 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése,
az un. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál.
Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő
Infokommunikációs Technológia (IKT) - támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges
infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A fejlesztés így minden közoktatási intézmény
számára egységes alapinformatikai infrastruktúrát biztosít, mely nélkülözhetetlen feltétele
a kompetenciaalapú oktatás elterjesztésének és hozzájárul a területi különbségek mérsékléséhez és kiegyenlítéséhez.

-  Számítógép állomány korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében (44 db + 79 db)

-  Tantermek 40 %-ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + laptop) (14 db + 20 db),

-  Webalapú szolgáltatások kialakításához szükséges infrastruktúra támogatása, (Alkalmazás szerver csomag = szerver + tűzfal + szünetmentes tápegység + alkalmazási szintű szerver-szoftver - központi levelezés, fájl-szerver alapoperációs rendszer, központi portál, dokumentumtár stb.) (0 db + 1 db)

-  A sajátos nevelési igenyű tanulók integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása. (0 db + 3 db)

 

Kedvezményezett:

Nyíregyházi Főiskola
4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31./b.
42/599-400


A projekt megvalósítási helyei:

 Nyíregyházi Főiskola
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskolája
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

4400 Nyíregyháza, Erdő sor 7.
42/599-413
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Nyíregyházi Főiskola
Eötvös József Gyakorló Általános Iskola
és Gimnázium

4400 Nyíregyháza, Ungvár stny. 12.
42/599-415
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NFÜ

Közreműködő szervezet:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Magyarország megújul

Széchenyi Terv

Európai Unió támogatásával

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Ballagás az általános iskolában

Legutóbbi képek

Iskolaújság

Iskolaújság

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2021 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel