Tájékoztatója a "koronavírus-helyzettel" összefüggő ideiglenes intézkedésekről

Kategória: Eötvös hírek, 2020. március 17., kedd

Tisztelt Szülők!

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata rendelkezik a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről.

A Kormány

1. felhívja az emberi erőforrások miniszterét, valamint az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51. § (4) bekezdésében foglalt hatáskörében eljárva – a köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 7. § a), k) és l) pontjában foglalt intézményeket ide nem értve – valamennyi köznevelési intézmény és szakképző intézmény (a továbbiakban: iskolák) működési rendjét az alábbiak figyelembevételével határozzák meg

a)  2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;

b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében

ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,

bb) a  tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére.

A „Digitális oktatási munkarend” bevezetése és hatékony alkalmazása érdekében az Eötvös Gyakorlóiskola az alábbiakról tájékoztatja a szülőket:

A digitális oktatás a szaktanárok választása alapján történt digitális platformon keresztül történik. Kérem, figyeljék az elektronikus levélcímüket vagy vegyék fel a kapcsolatot az osztályfőnökkel, illetve a szaktanárokkal. Pedagógus kollégáink maximálisan felkészültek az IKT-eszközök használata és alkalmazása terén. Az osztályfőnökök és a szaktanárok feladata és felelőssége lesz Önöket tájékoztatni az ismeretátadás pontos módjáról. Kérjük Önöket, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal.

Kérjük, hogy amennyiben megváltozott az e-mailes elérhetőségük, az új címet haladéktalanul küldjék el az osztályfőnök e-mail címére vagy jelezzék azt, az osztályfőnök telefonszámán.

Azok a tanulók, akiknek digitális eszközrendszer nem áll rendelkezésükre a tananyag elsajátításához, nyomtatott formában, levélben vagy telefonos egyeztetés úján fogják azt megkapni. Kérem, ezt jelezzék az osztályfőnök felé.

Az intézmény vezetése és a pedagógusok mindent elkövetnek annak érdekében, hogy gyermekeik ez új tanítási mód alapján minden tananyaghoz hozzáférhessenek.

Szeretnénk felhívni a figyelmet a szülők felelősségére!  Kérjük Önöket, hogy legyenek partnerek és segítsék munkánkat! A tanulók lehetőleg tartózkodjanak otthon, a csoportosulásokat kerüljék!

Ügyelet az iskolában:

Az intézményvezetés vezetőségéből - az igazgató vagy egy igazgatóhelyettes - minden nap (kivéve hétvége), 8.00 és 11.00 óra között bent tartózkodik az intézményben az alábbi rend szerint:

Az iskolavezetés ügyeleti rendje a veszélyhelyzet idején
Munkanapokon: 8.00-11.00-ig

hétfő

kedd

szerda

csütörtök

péntek

Dr. Komáromi István

Dobos Zoltánné

Kis Szabolcs

Jenei Andrea

Szathmáriné Szilágyi Karolina


Tájékoztatásul jelezzük, hogy 2020. március 16-tól az intézményben a technikai dolgozók folyamatosan fertőtleníteni fogják a helyiségeket, eszközöket.

Felelősségtudatból és emberségből vizsgázunk valamennyien. Kérem, figyeljenek a gyermekeikre!

Néhány fontos tanács az iskolán kívüli felkészüléshez:

  • Gyermekével közösen állítsanak össze napirendet, amelyben meghatározott ideje van a tanulásnak! Beszélgessenek a tanulásról a felelősségvállalás fontosságáról.
  • Tudatosítsa a gyermekében, hogy bár nem az iskolában, de ez is tanulás és mindennapos kötelesség. Minden nap ellenőrizze a gyermeke által elvégzett feladatokat, fordítson időt a tananyag megbeszélésére!
  • Alsó tagozatban az írás, olvasás, számolás mindennapos gyakorlása elengedhetetlen
  • Felső tagozatban kérdésekkel győződjön meg arról, hogy a tananyag elsajátításán kívül az összefüggések meglátása is megtörtént-e?
  • Kérdéseivel bátran keresse gyermeke pedagógusait!
  • Ne engedje gyermekének a felügyelet nélküli lakáson kívül tartózkodást!
  • A kormányrendelet otthoni tanulást ír elő. Tegyünk meg mindent azért, hogy a tanév érvényes legyen, és a gyermekek optimális tudáshoz jussanak!

A sikeres együttműködés reményében, üdvözlettel:

Nyíregyháza, 2020. március 17.

Dr. Komáromi István
igazgató

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Iskolai ünnepség október 23 tiszteletere

Iskolaújság

Iskolaújság

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2020 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel