Tájékoztatás a központi írásbeliről 2023

Kategória: Eötvös hírek, 2023. január 17., kedd

Központi írásbeli felvételi vizsga az Eötvös Gyakorlóiskolában - 9. évfolyam

  • Írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 21. 10.00, földszinti termek (11., 12., 15., 19.) Az esetleges kísérő szülők a vizsgarend megzavarása nélkül az iskola aulájában várhatják meg a tanulókat.
  • Pótló írásbeli felvételi vizsga: 2023. január 31. 14.00, 326. terem
  • A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatainak megtekintése: 2023. január 26. (pótfelvételi esetében: február 2.) 07.30-15.30, 6/B könyvtár
  • Észrevétel benyújtása a javítási-értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén: a megtekintést követő első munkanap tizenhat óráig, 6/A iroda
  • A tanuló nevére kiállított Értékelő lap átadása az írásbeli vizsga eredményéről: 2023. február 2. (pótfelvételi esetében: február 6.) 07.30-15.30, 6/A iroda

Tájékoztatás az értékelésre vonatkozó észrevételek megtételének szabályairól

A központi írásbeli vizsga kiértékelt dolgozatait a vizsgázó és szülője az igazgató által meghatározott helyen és időben, az iskola képviselőjének jelenlétében megtekintheti, azokról kézzel vagy elektronikus úton pl. digitális fényképezőgéppel másolatot készíthet. A hivatalos javítási - értékelési útmutatótól eltérő értékelés esetén a megtekintést követő első munkanap végéig – tizenhat óráig – az illetékes igazgatóhelyettessel történt egyeztetés után az értékelésre írásban észrevételt tehet. Az észrevétel benyújtására nyitva álló határidő elmulasztása esetén egy napon belül lehet igazolási kérelmet benyújtani. Az igazolási kérelem benyújtási határideje jogvesztő.

Ha az írásbeli vizsgakérdésekre adott megoldás értékelésére a vizsgázó észrevételt nyújt be, az iskola az észrevételt érdemben elbírálja. Az iskola a bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő három munkanapon belül írásban közli az észrevételt tevővel.

Ha az észrevételt tevő az iskola határozatának kézhezvétele után is fenntartja korábbi észrevételét, a fellebbezést 3 napon belül írásban nyújtja be vizsgát szervező iskolában az OH-nak címezve. (A határidő elmulasztása jogvesztő.) Ebben az esetben az iskola a fenntartott észrevételt az ügyre vonatkozó dokumentumokkal együtt egy munkanapon belül megküldi az Oktatási Hivatalnak. Az OH a fenntartott észrevételt érdemben elbírálja. A bírálat eredményét határozat formájában, megfelelő indokolással, az észrevétel benyújtását követő nyolc napon belül elektronikus úton írásban közli az iskolával, valamint postai úton megküldi az iskolának és az észrevételt tevőnek.

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2023 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel