Szeretettel emlékezünk Dr. Barabás Gyuláné, Teri nénire

Kategória: Eötvös hírek, 2024. június 07., péntek

Szeretettel emlékezünk Dr. Barabás Gyuláné, Teri nénire

Dr. Barabás Gyuláné Sasvári Terézia 1962-ben szerzett tanítói oklevelet. Oroson kezdett el tanítani, majd – volt tanárai ajánlására – 1962 októberétől a Tanítóképző Intézet gyakorló általános iskolájában, majd 1970-ben a Tanárképző Főiskola 1. Sz. Gyakorló Általános Iskolájában kezdett el dolgozni szakvezető tanítóként. Pályája során sok osztálynyi elsős kisdiákot tanított meg az írás és olvasás tudományára. Kiváló szaktárgyi és módszertani tudása, következetes, precíz munkája a kollégák és a szülők elismerését is kivívta, akik a beiskolázás során szívesen íratták gyermekeiket az általa vezetett osztályokba. Szakvezető tanárként is hiteles példát és gazdag, jól hasznosítható útmutatást adott hallgatóinak az oktatás és a nevelés terén egyaránt.

Éveken keresztül volt az 1-2. osztályban tanítók munkaközösségének vezetője. Vezetői munkája során meghatározónak tartotta, hogy az alsó tagozatból a felső tagozatra jól felkészült tanulókat engedjenek.

A városi szakmai munkaközösség munkáját évekig segítette bemutató tanításokkal, szakmai konzultációk tartásával Ezek a gyakorlóiskolai továbbképzések hozzájárultak az igényes szakmai kapcsolatok kialakításához és a magas színvonalú munkavégzéshez.

A főiskolai szakmai továbbképzéseknek is aktív részese volt. Az elméleti munka jobbításának érdekében bemutató tanítások, óraelemzések, korreferátumok tartásával segítette az ott folyó munkát.

Az alsó tagozatos környezetismeret módszertanának megújítása fontos volt a közoktatásban. E reformokat célzó képzéseken több ízben tartott előadást, melyek gazdag oktatási tapasztalataira épültek.

Az Apáczai Kiadó 1. osztályos tanulók számára készített tankönyvcsaládjának kidolgozásában is tevékenyen részt vett, az olvasókönyv egyik bírálója volt.

Kiemelkedő tevékenységét több alkalommal elismerték: A Bessenyei György Tanárképző Főiskola Érdemes Dolgozója (1991), Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktató – nevelő Munkáért (1993), Eötvös Emlékplakett (1996), Pedagógus Szolgálati Emlékérem (1996).

Tantestületének elismert tagjaként 1996-ban vonult nyugdíjba.

Nyugdíjba vonulása után élő kapcsolatot tartott az iskolával. Több, ma is aktív tanító mentorként tekintett rá. Halálával a gyakorlóiskola meghatározó pedagógusa távozott.

Nyugodj békében, Teri néni!

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel