Sikeres iskolafelújítási projektzáró rendezvény az Eötvösben

Kategória: Eötvös hírek, 2023. december 02., szombat

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban november 29-én, szerdán 14.00-tól került megrendezésre a „Gyakorlóiskolák infrastrukturális fejlesztése” „Iskolafelújítás EFOP-4.2.3-22-00014” c. projekt hivatalos és ünnepélyes iskolai záró rendezvénye. E záróprogram a fenti projektmegvalósítás -, amelynek tényleges kezdete 2022. 11. 07. volt, míg fizikai befejezésére 2023. 10. 29-én került sor -, hivatalos és egyben egy visszatekintő, projektértékelő ünnepélyes eseményként került lebonyolításra.

A sikeres projekt előzménye Magyarország Kormányának az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 2022-ben életre hívott pályázati felhívása, amely az állami és egyházi fenntartású, valamint a felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorló iskolák infrastrukturális fejlesztését és eszközellátottságának növelését, fejlesztését, meglévő eszközállományának modernizálását fogalmazta meg fő célként. A pályázati felhíváshoz kapcsolódóan - amely konkrétan gyakorlóiskolák számára került kiírásra - természetes módon és meghatározóan jelent meg a felsőoktatási tevékenységekhez szükséges infrastruktúra és eszközállomány fejlesztésének, modernizálásának célja a pedagógusképzés színvonalának növelése és a gyakorlatorientált képzések színvonalának növelése érdekében. A gyakorló iskolák gyakorlati képzéssel, oktatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése, a „célzott” épületberuházások, a hallgatói gyakorló terek, a pedagógushallgatók által használt eszközök megújulása a pedagógushallgatók gyakorlati képzésének javítása mellett szerepet játszhat abban is, hogy a felsőoktatási intézmények, illetve az azok szerves részét alkotó gyakorlóiskolák a pedagógushallgatók számára tudásalapú társadalmi és gazdasági környezetéhez illeszkedő, európai és globális értelemben véve is versenyképes szolgáltatásokat nyújthatnak. 

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium - nem hivatalosan gyakran csak „Csokisuli”- nak nevezett -, 12 évfolyamos, kettős, illetve hármas szerepkörű, általános és középiskolát is magába foglaló, s gyakorlóiskolaként működő 12 évfolyamos többcélú intézménye, egységes iskolája egyben a megyeszékhely, Nyíregyháza közel 1000 diákot oktató-nevelő, s 100 pedagógust és 20 adminisztratív-technikai dolgozót foglalkoztató egyik legnagyobb köznevelési intézménye is egyben. Az 1970-1980 között a mai Nyíregyházi Egyetem, a „B” - épületben működő gyakorlóiskola 1980-tól, a Jósavárosban felépült új, modern és jól felszerelt épületegyüttesében folytatva tevékenységét jutott el több évtizedet és persze számtalan iskolafejlesztést, részleges meg- és felújítást is magába foglaló mostani, s iskolatörténeti szempontból is nagyvolumenű, közel félmilliárdos értékű iskolarekonstrukciós programjáig.

Az „EFOP-4.2.3-22-2022-00014-es Gyakorlóiskolák infrastrukturális fejlesztése” c. sikeres pályázati projekt keretében - amelyről a zárórendezvényen Dr. Komáromi István igazgató, projektmenedzser tartott egy áttekintő és összefoglaló vetítettképes előadást -, az Eötvös Gyakorlóiskola, a „Csokisuli” számtalan területen jelentős felújításon és fejlesztésen ment keresztül. Ennek a legfontosabb elemei az alábbiak:

  • Tantermek infrastrukturális fejlesztése, fel- és megújítása (falazat, padlóborítás, világítástechnika, bútorzat, falitábla, nyílászáró)

  • Tantermekhez kapcsolódó funkcionális helyiségek (szertár) és egyéb funkcionális helyiségek (fejlesztő és iskolapszichológusi szoba, rendszergazda helyiség) fejlesztése, fel- és megújítása (falazat, padlóborítás, világítástechnika, bútorzat, nyílászáró)

  • Oktatáshoz és hallgatóképzéshez kapcsolódó funkcionális helyiségek (tornaterem és tornacsarnok) fejlesztése, fel- és megújítása (falazat, padlóborítás, világítástechnika, szellőztető- és légtechnika, funkcionális felszerelés)

  • Hallgatói gyakorlati képzést szolgáló funkcionális helyiségek (elemzőszoba/” kistanári”) fel- és megújítása (falazat, padlóborítás, világítástechnika, bútorzat, nyílászáró)

  • Oktatói közösségi helyiség (tanári) funkcionális kialakítása, fel- és megújítása (átépítés, falazat, padlóborítás, bútorzat, tájékoztatási- és kommunikációs technika)

  • Informatikai eszköz- és felszerelésfejlesztés (interaktív panel / digitális tábla, internethálózat korszerűsítése)

  • Közismereti tantárgyak oktatáshoz kapcsolódó eszköz- és felszerelésfejlesztése (pl. fizika, kémia, biológia, földrajz, testnevelés)

  • Speciális oktatási helyiségek (tornaterem, táncterem) funkcionális technikai felszerelésfejlesztése (szellőztető- és légtechnika).

  • Iskolai közösségi terek, folyosók részleges fel- és megújítása (falazat, nyílászáró)

  • Az iskolaépület (nyugati és déli rész) részleges funkcionális árnyékolástechnikai eszköz- és berendezéssel való ellátása, fejlesztése (külső árnyékoló / zsaluzia).

A nagyvolumenű és sikeres gyakorlóiskolai iskolarekonstrukciós, iskolafelújítási programot záró ünnepélyes eseményhez egy olyan kulturális műsoregyüttes kapcsolódott méltó módon, amelynek szereplői és előadói – szimbolizálva az iskola 12 évfolyamos és egyben gyakorlóiskola jellegét is –, elő osztályos, általános- és középiskolás diákok, valamint a közelmúltban még egyetemi hallgató, s itt gyakorló, most pedig már kolléganőjével együtt fellépő pedagógusok voltak. Az első osztályosok nevében Matos Maja: „Elsős leszek” című versét Tóth Gerda Mira 1/A, Kék Zétény 1/B és Pap Izabella 1/C osztályos tanulók adták elő. (A kisdiákokat felkészítette: Kovácsné Kiss Erzsébet, Farkas Attiláné és Pirosné Szikora Edit tanítónők.) Az általános iskolásokat – a Garabonciás Művészeti Iskola növendékeként is – Sugár Rezső: „A part alatt” (népdalfeldolgozás) és Sitte: „Dallamos etűd” című zongoradarabjainak előadásával Szőke Dóra 4/A osztályos tanuló reprezentálta. (Felkészítő tanár: Komjáthy Melinda volt.) A középiskolásokat Vastag Hédi 10/C osztályos diák képviselte énekszámmal. (Szintetizátoron kísért: Duliczki Tamás ének-zene tanár.) A közelmúltban egyetemi hallgatói és most már kolléganői kategóriában énekszámukkal Bajusz Petra és – a már a több éves gyakorlóiskolai múlttal rendelkező – Nagy Mariann tanítónők Zorán: „Ünnep” című számának közreadásával kápráztatták el a hallgatóságot.

Az ünnepélyes projektzáró eseményt – amelyen a fenntartó Nyíregyházi Egyetem és a kivitelező cég mellett a gyakorlóiskola pedagógusai és dolgozói is képviseltették magukat – a programmoderátor-szervező (Takácsné Rajtik Piroska) zárógondolataiban is hangsúlyozott, a projektben közvetlenül kiemelkedő szerepet betöltök részére emléklap átadása, valamint állófogadás zárta.

Dr. Komáromi István
igazgató, projektmenedzser

(Fotók: saját felvételek)

Az ünnepélyes projektzáróesemény a gyakorlóiskola főépületének aulájában (1)

Az ünnepélyes projektzáróesemény a gyakorlóiskola főépületének aulájában (2)

Az ünnepélyes projektzáróesemény a gyakorlóiskola főépületének aulájában (3)

Az ünnepélyes projektzáróesemény a gyakorlóiskola főépületének aulájában (4)

Az ünnepélyes projektzáróesemény a gyakorlóiskola főépületének aulájában (5)

Az iskolafelújítás ún. „B” – típusú tájékoztató táblája az Eötvös Gyakorlóiskola főbejárati oldalán

Egy teljes fel- és megújított tanterem a gyakorlóiskolában

Tanítási óra az egyik meg- és felújított tanteremben

A meg- és felújított „kistornaterem” a gyakorlóiskolában

Egy újonnan kialakított, s a gyakorlati képzést szolgáló ún. elemzőszoba a gyakorlóiskolában

Az újonnan kialakított ún. nagytanári helyiség a gyakorlóiskolában

Az informatikai eszközpark korszerűsítését szolgáló interaktív panel a gyakorlóiskola egyik tantermében

Egy ún. hagyományos, de megújított falitába a gyakorlóiskola egyik tanetermében

A meg- és felújított közösségi tér egy részletes a gyakorlóiskola III. emeletén

Az egyes tantárgyakhoz kapcsolódó eszközfejlesztés egyik eleme, egy fizikai kísérleti eszköz a gyakorlóiskolában

Az iskolaépület déli oldala az újonnan kialakított és felszerelt árnyékolástechnika rendszerrel (zsaluzia)

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel