„Reptér” / ismét lobogott a szélben a légzsák

Kategória: Eötvös hírek, 2024. június 25., kedd

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak újabb repülési – repülőtéri élményei

A Nyíregyházi Egyetem fenntartásában működő Eötvös Gyakorlóiskola olyan lehetőséget biztosít az iskolába jelentkező és az Eötvösben tanuló gyermekek számára, amely lehetővé teszi az általános iskola első osztályába belépő kisdiáknak, hogy a kisiskolás éveket, az általános iskola felső tagozatát, valamint a nagygimnáziumi időszakot is egy alma materen/campuson belül eltöltve, érettségi után a felnőttkor küszöbét átlépve egyazon intézményben, a Nyíregyházi Egyetemen diplomát is szerezzen.

A Nyíregyházi Egyetem, mint felsőoktatási intézmény, s mint az alkalmazott tudományok egyeteme és az Eötvös Gyakorlóiskola, mint 12 évfolyamos többcélú köznevelési intézmény, egységes iskola több olyan közös oktatási – képzési programot indított vagy tervez indítani, amelynek célja egy olyan intézményi szervezeti és tartalmi fejlesztés, amely összekapcsolja a köznevelési és felsőoktatási szegmenseket és intézményesíti azt egy „campus” – jellegű lineáris intézményszervezeti, korszerű, keresett, versenyképes tartalmi valamint infrastrukturális fejlesztés és modernizáció keretein belül. A program/programok indításának és megvalósításának motívumai között szerepel az egyetem képzéseinek népszerűsítése és a középiskolás tanulók felvételijének, s a Nyíregyházi Egyetemre történő jelentkezési – továbbtanulási orientációjának a támogatása is.

A felősoktatási és köznevelési intézményi – képzési együttműködés sokszínű és változatos területei közül az egyik, már a megvalósítás folyamatában levő program a Nyíregyházi Egyetem népszerű képzési formáinak egyikén, a repülőmérnöki szakon (pilótaképzés) azoknak a tanulóknak az orientáló bevonása, akik a 10. – 12. évfolyamokon matematika és fizika tantárgyakat tanulva az Eötvös Gyakorlóiskolában fakultációs oktatásban vesznek részt. A középiskolai képzés során az alapórákban a kötelező tananyag feldolgozása folyik, míg a fakultációs órakeret szolgál konkrétan a felvételihez szükséges plusz ismeretek átadására és elsajátítására. (A fakultációs program szaktanári reprezentánsa Airault-Uri Andrea tanárnő!) A matematika és a fizika tantárgyak „célirányos” középiskola fakultációs anyagának oktatása mellett a közös orientációs képzési programban megjelennek olyan speciális tartalmak is, mint például a repülésfizikai, a repülésmeteorológia ismeretek vagy éppen a repüléshez és repülésirányításhoz kapcsolódó szakmai angol nyelv elsajátítása is. S természetesen egyaránt részei a képzésnek az olyan gyakorlatorientált programelemek, mint például a szimulátor – gyakorlat vagy éppen a repülőtéri tapasztalatszerző látogatások is.

A repülőtéri látogatások során – a tanév első félévében, ősszel a Nyíregyházi Repülőtér felkeresése után – az Eötvös Gyakorlóiskola „repülős” diákjai legutóbb júniusban (06.20.) a Debreceni Nemzetközi Repülőtéren jártak. A sokrétű adminisztrációs előkészítő tevékenység és a – kvázi határátlépésnek is nevezhető szigorú reptéri beléptetés miatti – biztonsági előírások teljesítését, valamint betartását követő nemzetközi repülőtéri program óriási élményt jelentett a diákok és pedagógusok számára egyaránt. A látogatáson résztvevők betekintést nyerhetek egy nemzetközi repülőtér sajátos világába (főépület, irányító torony, kifutópálya, kiszolgáló létesítmények stb.), végig figyelemmel kísérhették egy felszállás előtti nemzetközi légijárat technika és biztonsági fel-, illetve előkészítésének a folyamatát, az utasok be, majd a gép felszállását egyaránt. Az egyik, s minden bizonnyal legmaradandóbb élménye a diákoknak az volt, hogy az utazásukat-szállításukat biztosító kisbusszal végig autózhatták, s járhatták a teljes repülőtéri kifutópályaegyüttest. Élénk érdeklődést váltott ki diákok részéről a repülőtéri készenléti tűzoltóság és mentőszolgálat technikai repertoárjába való betekintés lehetősége is. (Látogató csoport tagjai voltak: Bakó Botond, Simon Lóránt, Karakó Bence Attila, Ladányi Marcell Máté, Nagy Dániel 10. évfolyamos diákok, Airault-Uri Andrea tanárnő és Dr. Komáromi István igazgató!)

(Az Eötvös Gyakorlóiskola köszönetét fejezi ki a Debreceni Nemzetközi Repülőtér látogatását és a program lehetőségét biztosítóknak a koordináló előkészítésért és a munkájukért: Fodor Péter forgalmi és földi kiszolgálási igazgató úrnak, Pálszabó-Jurovits Júlia repülésvédelmi igazgatóhelyettes asszonynak, valamint Tóth Mihály forgalmi és járatkiszolgálási osztályvezető úrnak.)  

Dr. Komáromi István
igazgató

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér főépülete

Az Eötvös Gyakorlóiskola 10. évfolyamos „repülős” fakultációs csoportja a Debreceni Nemzetközi repülőtér előtt

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér főépülete belülről

A diákok a repülőtér utastermináljában hallgatják Pálszabó-Jurovits Júlia repülésvédelmi igazgatóhelyettest

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér műszaki kiszolgáló épületei

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér belső reptéri oldala

A repülőtér főépületében levő irányítótorony belülről

A „pilótajelöltek” Pálszabó-Jurovits Júlia relésvédelmi igazgatóhelyettes tájékoztatóját hallgatják az irányítótoronyban

Kilátás a repülőtérre az iránytótoronyból

A diákokat Tóth Mihály forgalmi és járatkiszolgálási osztályvezető kalauzolja és tájékoztatja a repülőtéren

A diákcsoportnak nagy élmény volt - kísérőautóval - autózni a kifutópályán

A repülőtér főépülete a kifutópálya felől

A diákok megtekinthettek a repülőtéren egy MI 8 – as, egykor mentőhelikopterként szolgáló gépet is

A diákok érdeklődéssel járták körül és szemlélték meg az egykor emblematikus helikoptert

Hasonlóan felkeltették a diákok figyelmét a repülőtéren „landoló” a kisgépek is

A diákcsoport megismerhette a repülőtéri tűzoltóbázist is

A diákok a tűzoltó hangárban ismerkedtek a modern tűzoltójárművel

A diákok számára az egyik legnagyobb élményt egy felszállásra készlő repülőjárat elő- és felkészítésének megtekintése jelentette

A diákok érdeklődéssel figyelték a járatfelkészítés minden mozzanatát

A felszállás előkészítésének biztonságtechnikai elemei, megoldásai kifejezetten lekötötték a diákok figyelmét

Külön elemet és kategóriát képviselt a poggyász-, illetve csomagszállítás előkészítése is (1)

Külön elemet és kategóriát képviselt a poggyász-, illetve csomagszállítás előkészítése is (2)

Nemkülönben az utasoknak a repülőgépre történő felszállásának az előkészítése és biztosítása

Az utasok repülőgépre szállásának irányítása, szervezése (1)

Az utasok repülőgépre szállásának irányítása, szervezése (2)

Az utasokkal megtelt gép elindul a kifutópályán a felszálláshoz készülve

A repülőgép gördül a felszállópályához

A repülőgép egyre nagyobb sebességgel halad a felszállópályán

A repülőjárat felemelkedve a levegőbe, elindult égi útjára (1)

A repülőjárat felemelkedve a levegőbe, elindult égi útjára (2)

A Debreceni Nemzetközi Repülőtér köszönő – üdvözlő táblaképe

(Fotók: Dr. Komáromi I.)

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel