Pro Geographia Oklevéllel tüntették ki Dr. Komáromi Istvánt

Kategória: Eötvös hírek, 2017. szeptember 05., kedd

Pro Geographia Oklevéllel tüntették ki Dr. Komáromi Istvánt

A Magyar Földrajzi Társaság 2017. augusztus 26-ai, Sopronban tartott közgyűlésén Pro Geográfia Oklevéllel tüntette ki Dr. Komáromi Istvánt, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium igazgatóját.

A Pro Geográfia Oklevelet a Magyar Földrajzi Társaság a földrajztudományok, a földrajzpedagógia, a tudományszervezés és a magas színvonalú tudomány népszerűsítés területén elért jelentős eredmények, valamint a Társaság érdekében végzett önzetlen munkásság elismeréseként a Társaság tagjai és az együttműködő intézmények számára adható kitüntetéskét alapította 1990-ben. Az oklevelet a jelölőbizottság javaslata alapján, a választmány előterjesztésére a közgyűlés évente legfeljebb öt személy részére adományozza.

Dr. Komáromi István a kitüntetést a földrajzi ismeretek terjesztését szolgáló magas színvonalú oktató-nevelő munkásságáért kapta meg – áll a Magyar Földrajzi Társaság indoklásában.

A kitüntetettet a díj átvétele kapcsán kérdeztük.

Mit jelent az Ön számára ez a szakmai elismerés?

Ezt a szakmai elismerést - más kitüntetési formákkal együtt - már nagyon régóta jegyzik földrajzos berkekben. Ha végignézünk az ezt már korábban elnyertek névsorát, akkor azt láthatjuk, hogy közöttünk a szakma igen tekintélyes kutatói, jeles oktatói, egyetemi professzorai és tanárai, a földrajztudomány és a földrajz művelése iránt komolyan elkötelezett személyiségek vannak.  Egy ilyen grémiumba bekerülni természetesen komoly megtiszteltetést jelent, mely arról is tanúskodik, hogy valakinek a szakmai tevékenységét, eredményeit mások is figyelemmel kísérik, ismerik és elismerik.

Az iskolai földrajz-oktatás szerepét, jelentőségét, feladatait hogyan határozná meg?

A földrajz (geográfia) a földtudományok egy részterületét foglalja magába, természet- és társadalom-földrajzi vetülete is van. Az általános- és a középiskolai földrajz tantárgy, mint közismereti tantárgy olyan műveltséganyagot tartalmaz és közvetít, amely vélemény szerint fontos szerepet játszik a diákok világképének az alakításában, s komoly hatással van szemlélet- és gondolkodásmódjuk pozitív irányú fejlesztésében. Azt is gondolom, hogy a földrajz, a földrajzi ismeretek az általános műveltségnek egy olyan szegmensét, szeletét és tartalmát jelentik, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy eligazodjunk és tájékozottak legyünk a bennünket körülvevő szűkebb és tágabb környezetünkben, a világban, s megértsük az abban zajló jelenségeket, történéseket és folyamatokat. A földrajz tanításának véleményem szerint mindezeket kell szolgálnia.     

Oktatási, intézményvezetői, tudományos munkásságában, melyek azok a szakmai eredmények, amelyekre a legbüszkébb?

Elsősorban arra, hogy földrajz-történelem szakos tanárként immár több mint három évtizede tanítom az általam igen kedvelt mindkét tantárgyat, melyek között persze nagyon szoros összefüggést is látok. Még mind a mai napig élményt nyújt a tanítás - függetlenül attól, hogy 22 éve intézményvezetőként is dolgozom -, s jó érzéssel tölt el az, ha egy-egy jól sikerült, eredményes és hangulatos órát tudok tartani. Az is fontos számomra, hogy taníthatok mind általános, mind pedig középiskolai osztályokban és óraadó tanárként viszonylag már huzamosabb ideje dolgozhatok a Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézetében is. Ez számomra egy viszonylag széles körű kitekintést, tapasztalat és gyakorlatszerzést is jelent, melynek eredményeit jól tudom hasznosítani például a szakpublicisztikai és tankönyvírói tevékenységem, de a különböző szakmai előadásaim megtartása során. A „látni és láttatni” elvet vallva szívesen szervezek és veszek részt diák- és pedagógustársaimmal különböző ország-ismereti és aktív turisztikai programokon és utazásokon, túrákon, amelyek véleményem szerint nagyon jelentős színterei az iskolán kívüli („out-of-School”) ismeretszerzésnek, művelődésnek és szemléletformálásnak egyaránt.

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel