Matematika tábor

Kategória: Eötvös hírek, 2022. november 03., csütörtök

Matematika tábor

2022. október 19-22-én iskolánk nyolcadikos tanulói közül 8 fő vett részt a Boldogkőváralján megrendezett matematika tehetséggondozó táborban.

A jó képességű diákok találkozása a matematikával a megszokott iskolai környezeten kívül maximálisan támogatta legfőbb célkitűzésünket: a matematika szeretetének megerősítését. A célként kitűzött további fejlesztési területek megvalósulása (a problémamegoldó, kreatív és logikus gondolkodás formálása, a korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltség megalapozásának segítése, különféle matematikai programok alkalmazási lehetőségeinek bemutatása, …) mellett a tábor legfőbb eredménye a diákok együtt gondolkodása, az összetartás, a csapatszellem fejlődése volt. Nem fordult elő egyszer sem, hogy a diákok valamelyik – akár szakmai, akár szabadidős – programon ne jókedvvel és lelkesedéssel vegyenek részt. Akartak újat tanulni, akartak együtt dolgozni, akartak együtt gondolkodni!

Foglalkoztunk többek között kódolással, fejszámolási trükkökkel, ügyes számolási technikákkal, teleszkópikus törtekkel, kockákból épített testek jellemzésével, logikai feladatokkal. Terveztünk titkosításokat, GeoGebra programmal vizsgáltuk összetett alakzatok különböző nézeteit, megtanultunk számológép használata nélkül két-, három- és négyjegyű számok négyzetét meghatározni. Az utolsó napon hat fordulós akadályversenyt rendeztünk - a feladatok a tanult ismeretekből tevődtek össze.

Minden nap kaptak egy sodoku feladatsort, amely 5 db, különböző szintű rejtvényt (könnyű, közepes, normál, nehéz, mester). A megoldásokat másnap reggelig lehetett elkészíteniük. Senki nem hagyott ki egy napot sem – valamilyen szintig mindenki eljutott az egyes napokon. A „Legjobb sodoku megoldó” címet Doka Noémi nyerte.

Rengeteg társasjátékot vittünk magunkkal, de a legnagyobb sikere a különböző formájú és méretű bűvös kockáknak volt. Kozma Viki a 2×2-es kocka kirakását tűzte ki célul – gyakorlatilag az összes szabadidejében ezt kísérletezte, ezt próbálgatta. Gyurkovics Szabolcsnak pedig a kettős karika kirakásához már csak egyetlen egy helyes átalakítás hiányzott.

Minden nap túráztunk – első nap a faluval ismerkedtünk, második nap elsétáltunk Arkáig, harmadik nap pedig a várat néztük meg.

Azt gondolom, egy nagyon jó hangulatú, sokrétű tevékenységgel tarkított, emlékezetes táboron vettünk részt – a diákok és mi, kísérő nevelők is.

Hudák Katalin, Szőllősi Gábor

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2023 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel