„Karácsony és szeretet a cipősdobozokban”

Kategória: Eötvös hírek, 2020. január 16., csütörtök

A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége karácsonyi adománygyűjtése határon innen és „Határtalanul” 2019-ben ismét

„Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…”
Ady Endre: Karácsony

Iskolánk, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános iskola és Gimnázium - a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége (GYISZ) oszlopos tagjaként - a szeretet és a szolidaritás nemes eszméjének a jegyében az elmúlt év végén is csatlakozott ahhoz a Sándor József egri gyakorlóiskolai igazgató és a Gyakorlóiskolák iskolaszövetsége (GYISZ) által életre hívott és gondozott nagyszerű kezdeményezéshez, amely során az „Egy osztály - egy karácsony” mottó jegyében a határon túli magyar nyelvterületen élő moldvai csángók -, Csángóföld (Románia) és Kárpátalja (Ukrajna) - falvainak iskoláiban és a mi viszonyainkhoz mérten mostohább körülmények között élő diákok számára gyűjtött ajándékcsomagokat szállított ki az elmúlt év végén, a karácsonyi ünnepek előtt, azért hogy örömtelibbé tegye az itt élő gyermekek karácsonyát is.

A precíz, jól szervezett és összehangolt koordináló munka valamint a lelkes pedagógusok, szülők és önzetlen anyaországi diákok áldozatos tevékenységének eredményeként az adománygyűjtő programban több mint 1850 cipősdoboznyi ajándékot és közel 50 kisebb - nagyobb doboz, zsák tartós élelmiszert és ruhaneműt sikerült összegyűjteni majd kiszállítva eljuttatni Csángóföldre és Kárpátaljára. A támogató együttműködéseknek köszönhetően három kisbusznyi valamint a Smart Electronic APC Eurolog Kft jóvoltából öt raklapnyi karácsonyi ajándék és adomány jutott el az alábbi települések magyar iskoláiban tanuló óvodásoknak, a kisebb és nagyobb diákoknak a kezébe és nagy-nagy örömére: Aknaszlatina (Kárpátalja / Ukrajna), Bákó, Buda, Bogdánfalva, Diószeg, Diószén, Dumbravén, Ferdinándújfalu, Frumósza, Gyimesbükk, Klézse, Kostelek, Lábnyik, Lészped, Magyarfalu, Máriafalva, Nagypatak, Ojtoz, Pokolpatak, Pusztina, Rácsilla, Somoska, Újfalu, Trunk, Tyúkszer, Csángó Tanulmányi Központ (Moldva / Románia).

Ahhoz, hogy a nagy szeretettel és lelkesedéssel összegyűjtött, gondosan becsomagolt és kiszállított adományok, csomagok a lehető leggyorsabban eljussanak az érintettekhez, abban aktívan és tevékenyen részt vettek Moldvában a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCsMSz) által fenntartott és működtetett Moldvai Csángómagyar Oktatási Program helyi tanítói és koordinátora, míg a Kárpátaljára szánt több mint 400 doboznyi adomány kézbesítésében Magyarország beregszászi Konzulátusának a munkatársai is. 

A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége (GYISZ) felhívására az alábbi intézmények csatlakoztak:

 • DE Balásházy János Gyakorló Középiskolája és Kollégiuma, Debrecen
 • DE Kossuth Gimnázium, Debrecen
 • DE Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskola /Arany, Debrecen
 • ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, Szombathely
 • ELTE Gyertyánffy Gyakorló Általános Iskola, Budapest
 • Eszterházy Károly Gyakorlóiskola, Eger
 • Evangélikus Petőfi Sándor Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Aszód
 • Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium, Eger
 • NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
 • PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 1. Számú Általános Iskola, Pécs
 • PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium és óvoda, Pécs
 • PTE Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és Általános Iskolája, Pécs
 • PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, Szekszárd
 • SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola, Győr
 • SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged
 • SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Szeged

A Nyíregyház Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium a határokon átívelő és átnyúló adománygyűjtés mellett decemberben, a Karácsony közeledtével részt vett még több más nyíregyházi központtal működő szervezet megkeresése után karitatív tevékenységüket támogató adománygyűjtésében is. E felhívásunk - az osztályfőnökök közreműködésével - is megértő fülekre és szívekre talált az iskola tanulóifjúsága valamint szülői közössége körében, így mikuláscsomagokat tettünk a nyíregyházi Csodavár Mikulásának puttonyába és tartalmas élelmiszercsomagokkal támogathattuk a Magyar VöröskeresztCsak egy kis apróság” jelmondattal szervezett adományosztását, ill. ruhaneműkkel, játékokkal, tisztálkodószerekkel, élelmiszerrel és édességcsomagokkal segítettük a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ karácsonyi adománygyűjtő akcióját.

Köszönjük diákjainknak és az iskola szülői közösségének, hogy pozitív hozzáállásukkal, s adományaikkal segítették és részt vettek a Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége és a Nyíregyházán működő szervezetek tevékenységének támogatásában.

Jenei Andrea – Dr. Komáromi István – Sándor József

(Fotók: Sándor J. és Drótos I.)

A meglátogatott és „megajándékozott” moldvai csángó települések

A cipősdobozokba csomagolt ajándékok korcsoportokba rendezve

Az ajándékdobozok két raklapon és közöttük Sándor József

A debreceni és a nyíregyházi adományok

A bákói Magyar Házban a kamionnal küldött csomagok és a kiszállításban segédkezők

Bogdánfalván a kisdiákok izgalommal várták az ajándékokat

Az Eötvös Gyakorlóiskola karácsonyi adományait veszi át a Magyar Vöröskereszt képviselője

A karácsonyi adományokat gyűjtő Eötvös Gyakorlóiskolai diákjainak egy csoportja és pedagógusai

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel