In memoriam Nagy Angelika Ágnes

Kategória: Eötvös hírek, 2023. január 10., kedd

Téli szünet előtt az iskolában. Fáradtság, de várakozással és vágyakozással telve, jókedv, mosoly, vidámság közbeni elköszönés rövid időre, szép reményekkel és tervekkel a jövőt illetően. De nemsokára néma csend, a szívünk mélyéig hatoló fájdalom érzésével együtt, a téli szünet végén nem lesz majd egy visszatérőnk az iskolába. Döbbenettel és megrendülve értesültünk arról, hogy 2023. január második napján tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Angelika Ágnes kolléganőnk, az Eötvös Gyakorlóiskola sajátos arculatot tükröző meghatározó pedagógusegyénisége.

Egy élet elvesztését mély fájdalom kíséri minden sajnálatos és szomorú esetben, nehezen érthető és felfoghatatlan a hozzátartozók, a szerettek körében, de ugyanezt az érzést éljük meg érezzük mi is, Nagy Angelika Ágnes közvetlen kollégái, korábbi és jelenlegi diákjai, tanítványai is. A csendes, ugyanakkor sokszínű és munkáját óriási lelkesedéssel, s kiemelkedően magas színvonalon végző kollégánk immár nincs, nem lehet velünk többé, s az égi magasságokból tekinthet csak le ránk.

Nagy Angelika Ágnes Nyíregyházán született 1979. december 17-én. Felsőfokú tanulmányait a Nyíregyházi Főiskolán végezte, s először 2003. június 10-én rajz- vizuális kommunikáció szakos tanári diplomát, majd ugyanezen felsőoktatási intézményben 2014. június 04-én okleveles vizuális és környezetkultúra szakos tanári végzettséget szerzett, majd 2008-ban pedagógus szakvizsgát tett. Szépreményű elképzelései és tervei között szerepelt doktori iskolai képzésben való részvétele is.  

Nagy Angelika Ágnes 2013. szeptember 01-jén csatlakozott az Eötvös Gyakorlóiskola pedagógus közösségéhez, s lett az intézmény tanára. A Művészetek és sport munkaközösség tagjaként látta el munkáját. Több éve dolgozott szakvezető tanárként, ahol a Nyíregyházi Egyetem nappalis és levelezős hallgató iskolai gyakorlatát irányította. A gyakorlati képzés, a hallgatóképzésben végzett munkája és több más szakmai jellegű tevékenysége során szoros együttműködést alakított ki a Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetével, az intézeti oktatókkal.

Oktató munkájában kiemelkedett a szakma szeretetének érzése. Nemcsak a követelmények következetes számonkérése jellemezte szakmai munkáját, de folyamatosan követte a megjelenő újdonságokat, s részt vett szaktárgyainak fejlesztő megújításában is. Így például több évig dolgozott a Magyar Tudományos

Akadémia és az ELTE szervezésében a korszerű vizuális nevelési alternatívákat kutató Moholy-Nagy Vizuális Modulok a digitális képalkotás és a médiakultúra integrálásával elnevezésű szakmódszertani pályázat kutatásaiban, több osztályunk, diákcsoportunk bevonásával. A Vizuális médiakultúra modulhoz pedagógiai programot, tanítási-tanulási tervezeteket, és ezek kipróbálása után tanári kézikönyveket készített munkacsoportjával.

Szakmai munkája és tevékenysége során a megbízhatóság, lelkiismeretesség, igényesség jellemezte. A tanítási órákon és/vagy délután a szabadidejében sikeresen készítette fel diákjait a versenyekre, s az érettségi vizsgákra egyaránt. Az Oktatási Hivatal legrangosabb tanulmányi versenyén (OKTV), a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból a nálunk eltöltött néhány iskolaéve alatt – szakmai innovációs és azt közvetítő tevékenységét egyaránt fémjelezve – kétszer is bejutott egy-egy tanítványa az első húsz versenyző közé.

A pedagógiai – szakmai munkájára mindvégig jellemző volt a következetesség, a követelmények határozott és egyértelmű megfogalmazása. A pedagógus pályán hosszú évek óta végzett példamutató munkája és emberi értékei elismeréseként 2021 – ben „VEZETŐ PEDAGÓGUS” elismerésben részesült.

Az Eötvös Gyakorlóiskola „Eötvös Tükör” c. iskolaújság lelkes és szakmai szempontból is értékes munkát végző szerkesztője volt. Elképzeléseivel, ötleteivel és magas színvonalú tevékenységével óriási érdemei vannak a kiadvány időszaki megjelentetésében. Emellett érdemben vett részt az iskola jubileumi kiadványainak hagyományos és online/digitális formában történő szerkesztésében is. Felkészültsége és kvalitásai révén jelentős szerepet vállalt az iskolamarketing és az intézmény médiakommunikációs kapcsolatai színvonalas fenntartásában és működtetésében. Nagy Angelika Ágnesnek óriási szerepe van az iskola beiskolázási tevékenységéhez, az ún. „Campus” – programhoz kapcsolt, azt illusztráló és bemutató mozgóképes film- és videoanyagok készítésében, amely a modern szellemiségű iskolamarketing tevékenységgel is összefügg, s összekapcsolja a középiskolai és az egyetemi oktatást a repülőmérnöki, illetve a pilótaképzéssel.

A hozzátartozók fájdalmában is osztozva őszinte részvéttel, és emlékét megőrizve búcsúzik Nagy Angelika Ágnestől a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógus- és alkalmazotti közössége, a Művészetek és Sport Szakmai Munkaközösség tagjai, a Diákönkormányzat és az Iskolavezetés.

Távozásoddal óriási űrt hagytál Magad mögött. Emlékeinkben mindig és örökké élni fogsz, velünk leszel. Isten áldjon, nyugodj békével, Angelika!    

Eötvös Gyakorlóiskola Iskolavezetése

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2023 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel