Hargitai Józsefné Bogár Ibolya elhunyt kolléganőnkre emlékezünk

Kategória: Eötvös hírek, 2021. július 22., csütörtök

Megrendülve és mély szomorúsággal értesültünk arról, hogy iskolánk nyugdíjas pedagógusa, Hargitai Józsefné Bogár Ibolya 2021. július 11 - én, vasárnap éjszaka súlyos betegségét követő lábadozása közben tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egy élet elvesztését mindig döbbenet és mély fájdalom kíséri a hozzátartozók, a szerettek körében, s Ibolya volt közvetlen munkatársai és egykor volt tanítványai is ugyanezt érzik, érezzük és éljük meg. Nehezen felfogható, hogy iskolánk közel három évtizedig meghatározó pedagógusegyénisége, a mindig életvidám, ugyanakkor sokszínű és munkáját óriási lelkesedéssel, szakmaszeretettel, s magas színvonalon végző kollégánk, immár nincs, nem lehet velünk többé, s az égi magasságokból tekinthet csak le ránk.

Hargitai Józsefné Bogár Ibolya Nyíregyházán született 1947. április 27 – én. Az Egri Tanárképző Főiskolán 1972-ben szerzett okleveles földrajz – testnevelés szakos általános iskolai tanári oklevelet. Az Eötvös Gyakorlóiskolában, illetve jogelőd intézményében, az 1. számú Gyakorlóiskolában 1974. szeptember 1 – től – 2003. február 28 – ig dolgozott testnevelőtanárként. Színvonalas és lelkiismeretes munkája elismeréseként 1987 – ben Főigazgatói dicséretet kapott, majd 1989 – ben Kiváló munkáért kitüntetésben részesült.

A testnevelés tantárgy tanítását szívügyének tekintő, szaktárgyában, szakmájában rendkívül tájékozott munkatárs távozott a pedagógusok sorából. Személyében egy igen aktív, s kiváló szervezőképességét, gazdag szakmai tudását az iskolai közösség javára kamatoztató pedagógust ismertünk meg. Pedagógusi karakterét a gyermek- és tantárgyszeretet jellemezte. Óráin a következetesen végzett precíz munka volt a jellemző. Több évig dolgozott szakvezetőként, s ebbéli munkájában figyelemreméltó volt a tanárjelöltekkel való bánásmódja, következetessége. Szakmai innovációs tevékenységéhez kapcsolódóan több országos atlétika-, torna- és úszóversenyen dolgozott szervezőként és bíróként is. E munkája révén szerepe és ismertsége meghatározó volt Nyíregyháza és a megye sportszakmai- és diáksportéletében. Hargitai Józsefné Ibolya olyan pedagógus volt, aki nem csupán elvégezte a feladatát, hanem ötleteivel, együtt-gondolkodásra és munkálkodásra való készségével gazdagabbá tette az iskolában és az iskolán kívül folyó szakmai munkát egyaránt.

A hozzátartozók fájdalmában osztozva őszinte részvéttel, és emlékét mindvégig megőrizve búcsúzik Hargitai Józsefné Bogár Ibolyától a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógus- és alkalmazotti közössége, a Művészetek – Sport Szakmai Munkaközösség tagjai, a Diákönkormányzat és az Iskolavezetés. Isten áldjon, nyugodj békében, Ibolya!

Eötvös Gyakorlóiskola

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Ballagás az általános iskolában

Legutóbbi képek

Iskolaújság

Iskolaújság

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2021 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel