Gyászol az Eötvös Gyakorlóiskola

Kategória: Eötvös hírek, 2020. május 05., kedd

Gyászol az Eötvös Gyakorlóiskola

Megrendülve és mély fájdalommal értesültünk arról, hogy iskolánk pedagógusa, Jászai Valéria Mária 2020. április 30-án, csütörtökön tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egy élet elvesztését mindig döbbenet és mély fájdalom kíséri a hozzátartozók, a szerettek körében, de mi, Valéria közvetlen kollégái, munkatársai és nemkülönben az érettségire készülő tehetséges tanítványai ugyanezt éreztük az elmúlt napokban és éljük meg ma is. Nehezen érthető és felfoghatatlan, hogy iskolánk immár közel fél évtizede meghatározó pedagógusegyénisége, a mindig nyugodt, csendes, ugyanakkor sokszínű és munkáját óriási lelkesedéssel, s nemkülönben magas színvonalon végző kollégánk immár nincs, nem lehet velünk többé, s az égi magasságokból tekinthet csak le ránk.

Jászai Valéria Mária Nyíregyházán született, 1968. július 01-én. Egyetemi tanulmányait a Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Karán végezte, ahol 1991. 06. 22-én szerzett fizika - technika - számítástechnika szakos középiskolai tanári diplomát. A Debreceni Egyetemen 2012. 07. 08-án mérési-értékelési szakterületen a szakvizsga követelményeit teljesítve a szakvizsgázott pedagógusi végzettségét is megszerezte. Jászai Valéria Mária 29 évet töltött el a pedagógus pályán, amely évtizedek alatt mindvégig hűséges maradt munkájához, hivatásához, s különösen az általa rajongásig szeretett fizika tantárgyhoz. Sokoldalú és innovatív pedagógus volt, s a mindennapi oktató-nevelő munka mellett sok más területen is kipróbálta magát. Dolgozott osztályfőnökként, szakmai munkaközösségvezetőként, szerkesztett pedagógiai programot, s a rászoruló tanulók felzárkóztatása mellett a tehetséges tanulókkal való foglalkozásból is kivette a részét. Kreatív pedagógusként, szaktanárként az intézményi innováció keretében koordinálta az új módszerek, a jó gyakorlatok bevezetését és elterjesztését, részt vett a különböző mérési és értékelési rendszerek iskolai tevékenységrendszerében, amely eredményekről előadások formájában is beszámolt.

Képzettségei közül a fizika tantárgy állt hozzá a legközelebb, s mint vallotta: „A fizika szeretete tanári pályám meghatározó eleme.” Pályája során igyekezett mindig megfelelni a tanulóifjúság összetételéből, a technikai lehetőségek bővüléséből és az új módszerek kereséséből adódó valamint a következő kihívásoknak, amelyek szinte folyamatosan megújulásra késztették. Pedagógusi-szaktanári munkájának a középpontjában mindvégig a természettudományok alapvető fontosságának a tanulókkal történő megismertetése és megszerettetése állt.

A közoktatási feladatok mellett szakvezetői feladatokat is ellátott. Az egyetemi hallgatók gyakorlati képzésében módszertani és szaktárgyi tudása mellett pedagógiai kulturáltsága, emberszeretete és derűt, együttműködést sugalló egyénisége volt a meghatározó tényező.

Jászai Valéria Mária tanárnőt a tanítványai is szeretették és kedvelték kvalitásai, szakmai tudása, problémaérzékenysége és nemkülönben pedagógiai felkészültsége, aktív diákközéleti szerepvállalásai miatt. A szakmai munkájához kapcsolódóan, azt népszerűsítve számos alkalommal vett részt iskolai roadshow-kon, valamint különböző fizikai kísérleti bemutatókkal a pályaválasztási kiállításokon. A tanítási órákon túl is foglalkozott a diákokkal, aktív részese volt a különböző szabadidős programok lebonyolításának és az iskolai Diákönkormányzatnak az aktív segítője volt.

Jászai Valéria Mária nemcsak a hivatásához volt hű, hanem a munkahelyeihez, az iskoláihoz is. A közel három évtizedes pedagóguspályafutása alatt három oktatási intézménynek - 1991-1993 között a polgári József Attila Gimnáziumnak, 1993-2016 között a nyíregyházi Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskolának, majd 2016-tól a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumnak - volt igen megbecsült dolgozója, munkatársa.

A hozzátartozók fájdalmában osztozva őszinte részvéttel és emlékét mindvégig megőrizve búcsúzik Jászai Valéria Máriától a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium pedagógus- és alkalmazotti közössége, a Természettudományi Szakmai Munkaközösség tagjai, a Diákönkormányzat és az Iskolavezetés. Isten áldjon, nyugodj békével Valika!

Az Eötvös Gyakorlóiskola iskolavezetése

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel