Gyászol az Eötvös Gyakorlóiskola

Kategória: Eötvös hírek, 2020. január 07., kedd

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alkalmazotti közössége mély fájdalommal tudatja, hogy Puskás Simon nyugalmazott magyar - történelem szakos tanár, gyakorlóiskolai igazgatóhelyettes, 2019. december 24-én elhunyt.

Puskás Simon Ibrányban született hatgyerekes földműves családban. A nyíregyházi Kossuth Lajos gimnáziumban érettségizett, majd 1961-ben az egri Tanárképző Főiskolára nyert felvételt, ahol 1965-ben magyar-történelem szakos általános iskolai tanári oklevelet szerzett. Ifjú tanárként a megye több iskolájában tanított: Ibrányban, Gáván, Nyírtelken, majd Nyíregyházán a 110-es számú szakmunkásképzőben.

Az 1. számú Gyakorlóiskola alapító tagja volt. 1970. augusztus 1-től történelem szakvezető tanárként dolgozott az intézményben.

1973-ban az Eötvös Loránd Tudományegyetemen történelem szakos középiskolai tanári oklevelet szerzett.

1979-ben a gyakorlóiskola igazgatóhelyettesévé választották. Elsődleges feladatai közé tartozott az alsó tagozat, a napközi és a humán szakokon tanítók koordinálása, az iskola technikai és gazdasági ügyeinek ügyvitele.  A szűkös anyagi keret gondos beosztása, a felújítások, a technikai felszerelés, - a tantermek, vizesblokkok festése, a túlóra elszámolása, a nyomtatványok beszerzése - a tanévkezdés zavartalanságának biztosítása minden esztendőben nagy odafigyelést, alapos munkát igényeltek. Ebben a korszakban 75 pedagógus és 25 adminisztratív és technikai dolgozó munkáját irányította.

1970-től 1980-ig az 1. számú Gyakorlóiskolának az akkori főiskola épülete adott otthont. 1980 szeptemberére készült el az Ungvár sétányon a gyakorlóiskola mai épülete. A gyakorlóiskola Ungvár sétányi épületébe történő költözködést, az iskola „beüzemelését”, Puskás Simon irányította és tevékenyen részt vett a költözködés technikai akadályainak elhárításában.

Ebben az időszakban indult meg az iskola udvarának parkosítása. Még ma is játszanak az Eötvös Gyakorlóiskola tanulói az iskola udvarán olyan fák alatt, amelyet Puskás Simon ültetett.  A gyakorlóiskola kezdeti időszakában a tanyasi kollégisták koordinálása is feladatai közé tartozott. A fiatal kollégák tantestületbe történő beilleszkedésének segítésére nagy hangsúlyt fektetett. Úgy tanári tevékenységében, mint igazgatóhelyettesi feladatainak ellátásában is példamutatóan járt el. Mindig szeretettel emlékezett vissza a tanítványok és a munkatársak között eltöltött időre.

A főiskolai hallgatók gyakorlati képzését mindig szívügyének tekintette. A történelem tanszékkel és annak vezetőjével, Dr. Hársfalvi Péterrel kiváló kapcsolatot ápolt. Kiemelkedő hivatástudattal, nagy odaadással, a történelem tanszék elismerésével irányította a hallgatók gyakorlati képzését és 10 éven keresztül vezette a főiskolán a hallgatók módszertani szemináriumát.

A közoktatási és felsőoktatási feladatok mellett a társadalmi kapcsolatok ápolására is nagy hangsúlyt fektetett.  Több mint tíz évig vezette a Rendőrtiszti Főiskola felvételi előkészítő tanfolyamát történelemből és tanította a sorkatonákat a Vorosilov laktanyában. A Rendőrtiszti Főiskola a munkájáért Kiváló Társadalmimunkás kitüntetéssel jutalmazta.

Pedagógiai tevékenységéért több elismerésben is részesült: Miniszteri Dicséret, Kiváló Dolgozó, Érdemes Szakszervezeti Munkáért, Pedagógus Szolgálati Emlékérem.

Az Eötvös Gyakorlóiskola alkalmazotti közössége és vezetése hálával és elismeréssel gondol Puskás Simon volt tanára és igazgatóhelyettese munkájára és tevékenységére.

Emlékét megőrizzük.

Az Eötvös Gyakorlóiskola alkalmazotti közössége és vezetése

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel