Eötvös Gyakorlósok felfedező és élményszerző utazása, programjai a „Történelmi Magyarországon”

Kategória: Eötvös hírek, 2022. október 10., hétfő

„Erdély – Székelyföld – Erdővidék aktívturisztikai program 2022”

Szeptember utolsó hetében, október elején (09. 25. – 10. 01.) az idei tanévben immár tizedik alkalommal szervezte és bonyolította le a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Diák Egyesülete 14 középiskolás diák és 3 pedagógus részvételével azt az aktívturisztikai programot, amely során a gyakorlósok Romániában, Erdély, illetve Székelyföld csodálatosan szép vidékén, az Olt folyó völgyében a Hargita, a Baróti- és a Persányi-hegységek ölelte Erdővidéken kerékpároztak, túráztak egy héten át.

● Az Eötvös Gyakorlóiskolában nagy hagyományai vannak az aktív turizmusnak és ezen belül a természetjárásnak, valamint a kerékpározásnak is. Az intézmény tanulói egy –, az életkori sajátosságokat, a diákok teherbíró-képességét, edzettségét és a például a bennünket körülvevő földrajzi tér fokozatos megismerését célul tűző – jól kialakított rendszerben már eddig is számos, s különböző programokon vehettek részt. Ezeknek az ifjúsági- és diákturisztikai tevékenységi körbe is jól illeszthető programoknak a célja az amatőr sporttevékenység mellett az iskolán kívüli élményalapú ismeretszerzés („out of school learning” / „experiential education”), a művelődés jegyében többek között – a szűkebb szülőföld megismerésén túl – a „Történelmi Magyarország” természeti és épített szellemi – kulturális örökségének, s egyes, napjainkban is magyarok lakta szép tájainak, településeinek valamint az ott élő emberek életének, mindennapjainak és kultúrájának a megismerése.

● Az Eötvös Gyakorlóiskola Diák Egyesülete felelevenítve a korábbi nemes hagyományait – a koronavírusjárvány okozta kényszerű mintegy kétéves kihagyás után az idei iskolaévben 2022. szeptember 25 – október 01. között ismét megszervezte és lebonyolította kerékpáros aktívturisztikai programját Romániában, Erdélyben, illetve a Székelyföld délnyugati részén elhelyezkedő – a nevéből adóan erdőségekben gazdag – Erdővidéken.

Az iskola e programra vállalkozó diákjai és lelkes tanáraik két kisbusszal jutottak el Székelyföldre, a Barcaság északi részébe, Barótra, mely a program, a kerékpáros-túrák központja volt. A közel 550 kilométeres autóút megtétele – a Nyíregyháza – Nyírbátor – Mérk-Vállalj – Csanálos (Urziceni) – Nagykároly (Carei) – Tasnád (Tasnad) – Zilah (Zalau) – Kolozsvár (Cluj – Napoca) – Marosvásárhely (Tirgu Mures) – Segesvár (Sighisoara) – Székelykeresztúr (Cristuru Secuiesc) – Vargyas (Vargjhis) – Barót (Baraolt) útvonalon, a Partiumon, az Erdélyi – szigethegységen, az Erdélyi – medencén és Szászföld déli részén átvezetve – már a látnivalók és az élmények sokaságával gazdagította a résztvevőket. (A csoport tagjai Kolozsváron tett városismereti séta keretében megismerkedtek a „kincses város” nevezetes és magyar vonatkozású építészeti, valamint történelmi vonatkozású nevezetességeivel, látnivalóival, illetve a Segesvár melletti Fehéregyházán, Petőfi Sándor feltételezett elestének nyughelyén nemzeti színű szalaggal ékített koszorút helyeztek el!)

Az „Erdély – Székelyföld – Erdővidék 2022” aktívturisztikai program konkrét célja Székelyföld, Erdővidék természeti, történelmi, irodalmi és néprajzi, valamint gasztrokulturális adottságainak és sajátosságainak a felfedezése, megismerése. A Baróti Szabó Dávid Iskolaközponttal, pedagógusaival és diákjaival korábban kialakult együttműködés ápolása, erősítése és elmélyítése, valamint a két intézmény részvételével közös oktatási és turisztikai programok szervezése, lebonyolítása volt.

A késő délutáni érkezés és az ismerkedés első pillanatai - no és természetesen egy jóleső székely vacsora elfogyasztása, majd pihenés - után másnap a nyírségi diákok megkezdhették Barótnak és környékének, az Észak – Barcaságnak, az Olt folyó kanyarulatának a felfedezését és megismerését.

Az egy hétig tartó aktívturisztika program egy előre megtervezett – és a korábbi években teljesített programok tapasztalatainak a felhasználásával készített – sokszínű, s a térség és települései igen gazdag, valamint sokszínű természet- és gazdasági földrajzához, történelméhez, irodalmához, építészeti kultúrájához, népművészetéhez, s nem utolsósorban gasztrokultúrájához kapcsolódó programegyüttest foglalt magába az alábbiak szerint:

NAP

DÉLELŐTT TERVEZETT PROGRAM

DÉLUTÁN TERVEZETT PROGRAM

09. 25. / vasárnap

Utazás gépkocsikkal Nyíregyházáról – Nagykároly, Zilah, Kolozsvár, Segesvár, Székelykeresztúr, Okland és Vargyas érintésével – Barótra!

Utazás gépkocsikkal Nyíregyházáról – Nagykároly, Zilah, Kolozsvár, Segesvár, Székelykeresztúr, Okland és Vargyas érintésével – Barótra!

09. 26. / hétfő

Látogatás a Lyceumba, találkozás az iskola vezetőjével, kollégákkal és diákokkal, majd városnézés. (Belváros, Erdővidék Múzeum)!

Kerékpártúra Bibarcfalván át Szárazajtára és vissza! (Bibarcfalván a Szent László freskó megtekintése, ásványvízforrás felkeresése, Szárazajtán a II. világháborús mártírhalált halt székely fiatalok emlékhelyének a megtekintése!)

09. 27. / kedd

Kerékpártúra Olasztelken és Vargyason át a Vargyasi – karszt területére. (Daniel – kastélyok, Makovecz – templom, Sütő Béla népművész házának és a Vargyasi –karsztnak a megtekintése!

Egész napos túraprogram!

09. 28. / szerda

Kerékpártúra Köpecen, Miklósváron és Nagyajtán keresztül Apácára, majd Bölönbe. (A Köpeci – szil, a kazettás mennyezetű templom, a Kálnoky – kastély, a nagypajtai erődtemplom, Apáczai Csere János szülőhelyén felállított szobornak és a bölöni unitárius templomnak a megtekintése!)

A délután folyamán szabadprogram, esetleg a baróti középiskola diákjaival közös program lebonyolítása (sportolás, disco)!?

09. 29. / csütörtök

Kerékpártúra Alsórákosra az Olt – folyó partján. (Felsőrákosi lignitbánya és az alsórákosi vulkanizmus emlékeinek a megtekintése, megismerése!)

Egész napos túraprogram!

09. 30. / péntek

Kerékpártúra Kisbaconon át Bódvajba. (Kisbaconban Benedek Elek szülőházának a felkeresése! A bódvaji vashámor megtekintése!)

A délután folyamán szabadprogram, esetleg a baróti középiskola diákjaival közös program lebonyolítása (sportolás, disco)!?

10. 01. / szombat

Utazás gépkocsikkal Barótról – a Szent Anna – tó, Székelyudvarhely, Farkaslaka, Korond, Parajd, Szováta, Kolozsvár, Zilah és Nagykároly érintésével – Nyíregyházára!

Utazás gépkocsikkal Barótról – a Szent Anna – tó, Székelyudvarhely, Farkaslaka, Korond, Parajd, Szováta, Kolozsvár, Zilah és Nagykároly érintésével – Nyíregyházára!

 

Az egyhetes program első napjának (hétfő / 09. 26.) délelőttjét a – közigazgatásilag hozzá tartozó településekkel (Bibarcfalva, Bodos, Köpec, Miklósvár és Felsőrákos) is csak – mintegy 10 ezer fős egykori bányászváros, Barót (Baraolt) nevezetességeinek a megismerésével és a partneriskola (Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont) meglátogatásával töltötték a nyíregyházi gyakorlós diákok. A hangulatos kisváros nevezetességei közül kiemelkedik a Szent Adalbert katolikus erődtemplom, az 1996-ban újjáépített református templom, az Erdővidék Múzeum, mely az egykori költő-műfordító és nyelvújító jezsuita paptanár, Baróti Szabó Dávid szülőházának a helyén áll, a műemlék Zatureczky – kúria, a korábbi Korona szálló Kossuth utcai épülete és a nem elsősorban műalkotásként ismert „Bányászok szoborcsoport” a város központjában.

A hétfő délutáni program már az aktívturisztika, a kerékpározás jegyében telt, s a középiskolás diákcsoport a fokozatos terhelés elvét betartva az első túranapon egy, mintegy 30 – 35 km-es táv teljesítésével Bibarcfalvára (Biborteni) és Szárazajtára (Aita Seaca) jutott el! A diákok és kísérőik Bibarcfalván – Fancsali Zsolt református lelkész kalauzolásával – a református templomban egy XIV. századi Szent László freskót tekinthettek meg, s megálltak az e vidéken az utóvulkáni működés eredményeként gyakran előforduló ásványvízforrások („borvíz”) egyikénél is. Szárazajtára a Baróti – hegység egy – egy részén szerpentinekkel is tarkított, s viszonylag meredek, s nagyobb erőkifejtést igénylő, az Ajta – patak völgyét kísérő, – legmagasabb részein 750 – 800 méteres hegycsúcsok között vezető – kerékpáros túraútvonalon keresztül jutottak el a diákok. Szárazajtán a nyíregyházi középiskolás diákok nemzeti színű szalag elhelyezésével emlékeztek, és lerótták kegyeletüket a II. világháború végén itt lemészárolt 13 székely fiatal emlékhelyén. A tizenhárom félbetört bazaltoszlopból álló emlékmű a fiatalon derékba tört életeknek állít itt emléket, amely tragikus és szomorú esemény a település ma iskolaként működő épületének az udvarán történt 1944. szeptember 26-án. (A csoportunknak éppen a szomorú esemény évfordulóján történő itteni megjelenéséről a Duna TV – stábja televíziós felvételt is készített.)   

A második túranaptól kezdődően a kerékpározó diákok aktívturisztikai programrepertoárjában Erdővidék igen szép és gazdag természeti és épített szellemi örökségének a felfedezése és megismerése szerepelt.

Kedden, (09. 27.)mintegy 50 kilométeres túratáv teljesítésével az eötvösös  diákok Székelyföld / Erdővidék olyan háborítatlan szépségű természetközeli táját barangolhatták be, fedezhették fel rendhagyó karsztmorfológiai földrajzóra keretében, mint például a Vargyasi – karsztvidék, az itt a Kis- és a Nagy-Mál – hegységek (930 és 931 m) között található Vargyas-szoros (Cheile Varghisului) igen szép – a felszíni és felszín alatti karsztjelenségek, a karsztmorfológia jellegzetes –  karsztszurdokvölgyei, karsztsziklái és karsztbarlangjai, közöttük például az Almási -, ill. Orbán Balázs barlang. A karsztvidékre történő kerékpározás során a túrázó csoport tagjai az útvonalukon olyan igazi ékszerdobozként sorakozó bájos kis településeket és épített szellemi örökségeit is megismerhették, mint például Olaszteleken (Talisoara) a Daniel-kastélyt – ahol a legenda szerint Bethlen Gábor pihent meg környékbeli vadászatai alkalmából –, Nagy György művészi szinten működtetett kovácsműhelyének szép termékeit,  Vargyason  (Varghis) a nagyobb Daniel-kastélyt – a báró Daniel család birtokainak itt volt több, mint 600 éven keresztül a központja –, ugyanitt a Makovecz Imre tervezte organikus és székely motívumokat is megjelenítő református templomot, az unitárius templomot valamint Sütő Béla népművész családjának a házát. (Utóbbiban itt a neves népművész örökségét tovább ápoló ifj. Sütő István és fia tartott a csoportunk tagjainak egy nagyon érdekes és szemléletes népművészeti bemutatót.)  

Szerdán (09. 28.) az eötvösös aktívtúrázók ún. településföldrajzi útvonalon Köpec (Capeni), Miklósvár (Miclosoara), Nagyajta (Aita Mare) – illetve az Olt folyó túlpartján fekvő Apáca (Apata) – érintésével Bölönbe (Belin), az „unitárius Rómába” kerekeztek el, „oda-vissza” mintegy 35 + 35 km-es táv megtételével. A hangulatos kis erdővidéki székely településeken át az érdekes és lenyűgöző történelmi, építészeti és kultúrtörténeti látnivalók, élmények sokaságával találkozhattak a nyírségi diákok.

Köpec előtt a túrázók megálltak a Véczer – sík határrészen, annál az 1848-49 – es szabadságharchoz kapcsolódó – s egy törött pengéjű kard andezitkőből megformázott – emlékművénél, amely helyen 1848. december 9- én és 13-án zajlottak le komoly ütközetek, s amelyek sajnos a császári seregek győzelmével, a magyarok szabadságharcosok vereségével végződtek. Közvetlenül Köpec határában is megálltak rövid időre a diákok, itt ugyanis egy 300 éves, 35 méter magas és 7.3 m átmérőjű szilfát, a „Köpeci- szilt” csodálhatták meg, amely fa 2011 – ben Romániában, 2012 – ben pedig Európában rangos versenyen nyerte el az „év fája” elismerő címet. (A csoport csak több, 6 – 8 tagjának a fa törzsét átkaroló láncával tudta azt körbefogni.)

Köpecen (Capeni) a diákok megtekintették a település impozáns középkori református templomát, amelyen belül többek között megcsodálhatták annak a – település nemesi családi címereit megjelenítő – kazettás mennyezetét is, amely az itt született Keöpeci Sebestyén József ismert heraldikus, címerfestő munkájaként ismert. (Keöpeci Sebestyén József készítette el – székely motívumokat is belecsempészve abba – Románia ma használatos címerét is 1921 – ben.)

Köpecet elhagyva – mintegy 3-3,5 kilométer megtéve – s, majd az Olt völgyében haladva érkeztek meg a túrázók az egykor a gróf Kálnoky család birtokolta Miklósvár (Miclosoara) faluba, mely egyben Székelyföld egyik legrégibb települése is. Legjelentősebb műemlékeként egy nagyon szép park közepén álló, a XVI.-XVII. század fordulóján épült, s a XIX. században klasszicista stílusban átalakított, felújított Kálnoky – kastélyt tekintette meg a csoport.

Miklósvár után valamelyest többet biciklizve, kb. 5,5 km megtétele után jutottak el a túrázók Nagyajtára (Aita Mare). Nagyajta az egykori Miklósvárszék központjaként, valamint fazekas-központként volt ismert hosszú ideig. Unitárius vártemploma a XIV. század - míg a templomot övező vár a XVI.-XVII. század - elején épült, melyet később gótikus stílusban alakítottak át. A középiskolások itt – Fekete Levente unitárius lelkész igen érdekes és szemléletes kalauzolásában ismerhették meg az impozáns látványt nyújtó erődtemplomot, s nem utolsósorban a székely népköltészet, a „Vadrózsák gyűjtője” - ként ismert Kriza János munkásságába is betekintést nyerhettek.

A túracsapat Nagyajta után – átkelve az Olt folyón – Apácát (Apata) kereste fel. A település két híres szülötte Apáczai Csere János és Bartalis János költő szobra valamint emléktáblája előtt – amelyek az itt működő iskola előtt állnak – a túrázó diákcsoport egy tagja kiselőadás keretében ismertette diáktáraival a kiváló tudós és a korában korszerű módszereket alkalmazó pedagógus, a „Magyar encyclopedia” szerzője, az anyanyelvi oktatás szerepét és jelentőségét hangsúlyozó Apáczai Csere János életútját, munkásságának és tevékenységének kiemelkedő eseményeit, fontosabb állomásait.

Apácáról a túranap utolsó állomására Bölönbe (Belin) vezetett a túrázók útja. Bölönben – amely az erdélyi unitárius felekezethez tartozók egyik legjelentősebb központjaként ismert település – a nyíregyházi diákok a falu központjában a középkorban épített templom helyére az 1893-1895 között a Pákéi Lajos tervei alapján épített bizánci és neoromán építészeti stílusjegyeket is ötvöző monumentális templomot és annak a XVI.-XVII. században várfallal körülvett építményét tekinthették meg Kozma Albert unitárius lelkész szakavatott idegenvezetésével. A település híres szülöttéről, Bölöni Farkas Sándorról – akinek a szülőháza az unitárius vártemplom tövében található – szintén érdekes információkkal lettek gazdagabbak  a diákok.

A negyedik túranapon, csütörtökön (09. 29) – a Vargyasi – karszt felfedezése és bebarangolása után – ismét természetközeli környezetben kerékpározva – s ismét egy egész napos program keretében – természetföldrajzi túraútvonalon a festői Olt – völgyében haladva teljesítettek közel 50 km – es távot a diákok, s jutottak el Alsórákosra (Racosul de Jos). Az e napi túra célja elsősorban az itt a földtörténeti múltban (pliocén) meghatározó vulkánosság jelenségeinek és látnivalóinak a megismerése és megtekintése. A geológiai – geomorfológiai, valamint ásvány- és kőzettani rendhagyó földrajzóra keretében itt a diákok a pliocén időszaki vulkánosság több jellegzetes és tájföldrajzi szempontból is meghatározóan szép emlékeivel ismerkedhettek meg, amely helyet napjainkban természeti területté nyilvánítottak. A középiskolások közvetlenül és bejárva csodálhatták meg egy kialudt vulkán kráterében a láva és tufaszórás, jelenségeit, az ún. „tufadugó” kialakulását, a ritka természeti jelenségként, kevés helyen előforduló jellegzetes hatszöges oszlopos, 6 – 8 méter magas ún. „bazaltorgonákat” vagy éppen egy korábban működött bazaltbánya, bazaltkitermelés helyén létrejött, források és csapadékvíz táplálta nagyon szép bányatavat (Smaragd – tó).  

Az ötödik túranapon, pénteken (09. 30) – elsősorban az irodalomhoz és a történelemhez kapcsolódóan szervezett túraprogram keretébenKisbaconba (Batani Mici) és Bódvajba (Bodva) látogattak, kerekeztek el az Eötvös Gyakorlóiskola diákjai. Kisbaconban Benedek Elek („Elek apó”) a talán legismertebb és méltán híres magyar meseíró, a „Cimbora” c. gyermeklap szerkesztőjének szülőházában korhű bútorzattal és használati tárgyakkal berendezett, s idegenvezetéssel egybekötött emlékkiállítását nézhették meg a diákok. A csoport látogatásának időzítése a magyar népmese napjához, Benedek Elek születésének (1859. szeptember 30.) 163. évfordulójához kapcsolódott, amely alkalmával ünnepi eseménysorba cseppenve ismerhette meg a jeles író, a „nagy mesemondó” életútját és a magyar gyermekirodalom kiapadhatatlan forrását jelentő munkásságát. „Elek apó” almáiból is kóstolva a csoport kilátogatott a falu temetőjébe is, ahol Benedek Elek és felesége (Fischer Mária) sírja, nyughelye található. A településen a Barót – patak menti téren Benedek Elek életnagyságú szobrával készített közös fotó készítését követően a diákok felkeresték és betekinthettek a szintén a Barót – patak vizével táplált, s Erdővidék egyetlen működő vízimalmának a működésébe is.

A túrázók ezt követően Kisbaconból a Dél-Hargita délnyugati lejtőjén fekvő 950 méter magas Les – hegy lábainál elhelyezkedő Bódvajba kerékpároztak közel tíz kilométeres, s folyamatosan emelkedő szerpentines úton teljesített táv keretében. A túra, a programelem célja itt, Bódvajon annak a napjainkban ipartörténeti műemléknek nyilvánított vashámornak a megtekintése volt, ahol Gábor Áron a háromszéki 1848-49 – es harcok első ágyúit öntötte.

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak Erdélyben, Székelyföldön, Erdővidéken (Romániában) mozgással, sportolással, aktív turizmussal –, s nem utolsósorban iskolán és tanórán kívüli ismeretszerzéssel („out of school learning”) valamint szemléletformálással is – egybekapcsolt, egybekötött, s eltöltött hét napja óriási élményt nyújtóan („experiential education”) telt, szinte repült el. A nem mellesleg a késő nyári, illetve őszi kedvező, napsütéses időjárás által is kegyeibe fogadott csoport számára emellett a programon való részvétel - a partneriskola pedagógusaival és diákjaival közösen lebonyolított beszélgetések és rendezvények révén - a pozitív közösségi magatartás- és viselkedésmód fejlesztéséhez és erősítéséhez is jelentősen hozzájárult. (Az aktívturisztikai programhét keretében, annak egyik napján a Baróti Szabó Dávid Líceumban kis ünnepség keretében került sor annak a kitüntetésnek –Eötvös Plakettnek és Oklevélnek – az átadására, amelyet a két iskola, intézmény kapcsolatainak a kialakításáért, ápolásért és erősítését a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa 2020. szeptember 22-én ítélt oda Dimény János nyugalmazott baróti líceumi igazgatónak. Az elismerés átadása és személyes átvétele a koronavírusjárvány okozta helyzet miatt csak most történhetett meg.)    

E beszámoló, tájékoztató írás végén a programunkról és annak tartalmáról talán sokatmondóan kifejező Tordai Árpád baróti református lelkésznek az a korábbiakban megfogalmazott jelentős gondolatsora, amely így szól: „Örömünkre szolgált, hogy vendégül láthattuk önöket. Igazi utazókként és nem turistaként tekintettünk önökre. Aki veszi a fáradtságot, hogy ne csak a felszínen érintse Erdővidéket, hanem "körbebiciklizze", az illatokat és szagokat is érez, azt a szeme elé táruló látvány lenyűgözi, a szeptemberi nap melege, az Olt-völgyi sár és a hideg őszi eső mind-mind a bőrébe és a bőre alá bújva járja át.

A hazafelé tartó –, szintén kisbuszokkal megtett –, s Erdélyt szinte átszelő mintegy 550 km – t jelentő úton, útvonalon a csoport tagjai érintettek és felkerestek még olyan turisztikai szempontból is kiemelkedő helyszíneket, mint például a Szent Anna – tó (Lacul Sfanta Ana), Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) és a hozzá közeli Szejkefürdő (Baile Seiche), Farkaslaka (Lupeni), Korond (Corund), Parajd (Prajd) és a Szovátán (Sovata) található Medve – tó (Lacul Ursu).  

A Szent Anna – tóhoz, Közép-Európa egyedülállón jellegzetes és gyönyörűen szép környezetben fekvő, az 1294 méter magas Nagycsomád (Ciomatul) egyik kialudt vulkáni kráterében található tóhoz közel 1000 méter magas szerpentinekkel tarkított úton jutottak el a csoport tagjai, ahol a környezet és látvány egyaránt lenyűgözte mindannyiójukat. A Hargita – hegységet átszelve Székelyudvarhelyen és a hozzá közeli Szejkefürdőn, Orbán Balázsnak, Erdély és Székelyföld autentikus természetrajzi, történelmi és néprajzi írója és bemutatója („A Székelyföld leírása” c. hatkötetes munka) emlékének adóztak a diákok. Farkaslakán Tamási Áron, az egyik legismertebb székely író („Ábel trilógia”) sírjánál, nyughelyén nemzeti színű szalagot kötve rótta le tiszteletét a csoport. Ezt követően a fazekasságáról messze földön híres Korond következett ajándéktárgyak vásárlásával egybekötve, majd a diákok ízelítőt kaphattak a Sóhát vidékén, Parajd környékén sorjázó só-szikláknak a látványából is, végül a már a Monarchia – korabeli időktől idegenforgalmi, fürdő- és klimatikus üdülőhelyként ismertté vált Szovátán az egykor (1875 – 79) egy só-barlang beszakadása révén keletkezett sókarszt  tó, az 502 méter tengerszint felett elhelyezkedő megkapóan szép Medve – tó körüli sétálva zárták az Eötvös Gyakorlóiskola diákjai a nagyon gazdag élményekkel teli turisztikai programjukat.

A csoportunk tagjai voltak: Deák László, Fejes Kristóf, Karakó Bence, Kormány Zoltán, Nagy Dániel, Ónodi Gábor, Simon Lóránt, Oroszvári Bence (9/A), . Kicsák Kíra, Lakatos-Szepesi Dorina (9/B), Gencsi Zsófia, Halkó Henrik, Muszka Kitti és Vastag Hédi (9/C), Ficzéné Kovács Zsuzsanna osztályfőnök, Chrien Gábor tanár és gépkocsivezető, valamint Dr. Komáromi István igazgató szervező és gépkocsivezető!

Dr. Komáromi István

1. Az utazó csoport tagjai az Eötvös Gyakorlóiskola udvarán az indulás előtt

2. Az Eötvös Gyakorlóiskola diákcsoportja Kolozsváron a Szent Mihály – templom és a Mátyás – szoborcsoport előtt

3. A diákcsoport a Segesvár melletti Fehéregyházán, Petőfi Sándor feltételezett nyughelyén

4. Az eötvösös diákok a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont főépülete előtt Keserű Sándor tanár úr iskolabemutató előadását hallgatják

5. A nyíregyháziak a Baróti Szabó Dávid egykori szülőháza helyén álló Erdővidék Múzeumnál

6. A diákcsoport a város főterén álló, s a település múltjához tartozó szénbányászathoz kapcsolódó „Bányász – szoborcsoport” előtt

7. A csoport szálláshelye, a „Tanulók háza” és az első aktívturisztikai programra indulás előtt

8. Az első túranapon a túrázók a Barót határában levő Zatureczky – temetőben, amelyet egy korábbi, s a két iskola együttműködésében megvalósuló program keretében újítottak meg, parkosítottak diákok

9. Bibarcfalván az utóvulkáni működés eredményeként létrejött természetes „borvízforrás” – nál is megálltak és megízlelték annak vízét a csoport tagjai

10. A diákok a bibarcfalvi református templomban hallgatják Fancsali Zsolt református lelkésznek a XIV. századi Szent László – freskóról szóló tájékoztatóját

11. A túrázók a Baróti – hegység lejtőin át kerékpároztak el Szárazajtára (Háttérben a Hargita –hegység vonulatai láthatók)

12. A diákcsoport tagjai a 13 székely fiatal II. világháborús mártíremlékművénél Szárazajtán, az iskola előtti téren

13. A második túranap első állomásán, a Daniel – kastély épülete előtt Olaszteleken

14. A diákok érdeklődve szemlélődnek Nagy György kovácsmester műhelyében Olaszteleken

15. A túracsapat Vargyason a Makovecz Imre tervei alapján felújított református templom előtt

16. A diákok Vargyason a Daniel – kastély előtt hallgatják Román Attila ismertető tájékoztatóját

17. Id. Sütő Béla népművész háza és egy impozáns „székelykapu” előtt Vargyason

18. A népművész házának egyik szobájában és műhelyében, ifj. Sütő István fiának a tájékoztatóját hallgatják a diákok

19. A túracsapat a Vargyasi – karszt felé vezető út bejáratánál

20. Rövid megálló és pihenő a Vargyasi – karszthoz vezető kerékpártúton

21. A csapat tagjai jól megérdemelt ebédjüket fogyasztják már a Vargyasi – karszt területén

22. Átkelve a Vargyas – patak felett, úton az szurdokvölgy és az Almási –, illetve az Orbán Balázs barlang felé

23. És még egy függőhídon való átkelés a Vargyas – patak felett

24. A Vargyas – szoros szurdokvölgyének egy szép része

25. A túranap egyik legnagyobb élményeként a csoport az Almási –, illetve Orbán Balázs – barlangban

26. A kerékpárosok és egy tekintélyes juhnyáj találkozása a Vargyas – szorosban

27. A harmadik túranap településföldrajzi túraútvonalának első megállójánál, a Véczeri – síkon található 1848/49 – es szabadságharc egyik csatájának az emlékműve előtt

28. A „Köpeczi - szil” terjedelmes törzsét körbefogó diákok egy része

29. A túrázók Köpecen, a református templom előtt

30. A csoport Miklósváron, a felújított gróf Kálnoky – kastély parkjában

31. A diákok Nagyajtán, az unitárius erődtemplom udvarán Fekete Levente előadását hallgatják

32. A csoport tagjai az id. Sütő Béla vargyasi népművész munkáját dicsérő bútorzatban helyet foglalva

33. A szépen felújított erődtemplom egyik helyiségében alakították ki a „Vadrózsák gyűjtője” – ként ismert Kriza János népköltő munkásságát bemutató interaktív kiállítást

34. A kerékpáros túracsapat az Olt folyó túlpartján fekvő Apácán, Apáczai Csere János szobra előtt hallgatják diáktársuk bemutató előadását

35. A túranap legtávolabbi és utolsó állomásán, Bölönben, az „unitárius Rómában” a diákok Kozma Albert unitárius lelkész „Történelmi Magyarország” – ról szóló előadását hallgatják a templom előtti Trianon – emlékműnél

36. A diákcsoport a templom belsejében

37. A negyedik túranap első állomásán a diákok a Felsőrákos mellett található egykori külszíni lignitbánya napjainkban már vízzel feltöltött medencéje előtt

38. Napfényes időben a túrázók az Olt – folyót kísérve úton Alsórákos irányába

39. Alsórákos látképe a Persányi – hegység ölelésében

40. A kerékpáros csapat Alsórákoson, a bazaltvulkánosság helyszíne felé vezető útelágazásnál

41. Diákok az egykori vulkáni működés helyszínén egy vulkáni kráter belsejében

42. A csoport tagjai az ún. „bazaltorgonák” impozáns létrejöttének és előfordulásának helyszínén

43. Indulásra készen a „Smaragd – tó” partján, az egykori vulkánosság helyszínén kialakult bányató partján

44. Az ötödik túranap első állomásán, a csoport Kisbaconban Benedek Elek egész alakos szobránál

45. A diákok Benedek Elek szülőháza előtt társuk előadását hallgatják a „nagy meseíró” munkásságáról

46. A szülőház, a „Mari – lak” belső terében Benedek Elek ükunokájának a tájékoztatását hallgatják a diákok

47. Benedek Elek és felesége, Fischer Mária sírja előtt

48. A túracsapat látogatása Erdővidék egyetlen még működő vízimalmában

49. A kerékpárosok úton a Bódvajon található vashámor felé

50. A diákok a Gábor Áron által az 1848/49 –es szabadságharc idején használt ágyöntő vashámornál, amely ma ipartörténeti műemlék

51. Csoportkép a vashámor előtt

52. Az ötödik túranap teljesítése után a csoport tagjai jólesően fogyasztották el vacsorájukat a Party Pub Étteremben

53. A túra és programok teljesítését követően készülődés a hazautazásra

54. A hazaútra készülődés fontos eleme volt a kerékpárok biztonságos szállításának az előkészítése

55. A hazafelé tartó útvonal első megállója, a Csomád vulkáni kúpjának kráterében található Szent Anna – tó felé vezető úton

56. Csoportkép a Szent Anna – tó partja előtt

57. Csoportkép a festői szépségű Szent Anna – tó partján

58. Búcsú a Szent Anna – tótól

59. Farkaslaka, Tamási Áron nyughelye, sírja előtti emlékezés

60. Csoportkép medvével a Szovátán található Medve – tó partján

(Fotó: Dr. Komáromi I.)

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel