Elismerések a pedagógusnap alkalmából

Kategória: Eötvös hírek, 2018. június 07., csütörtök

 1. A Nyíregyházi Egyetem Szenátusának elismerései:
  • Vezető Pedagógus címek

Duna Judit Ágnes 2009. szeptember l-je óta tagja az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestületének. A Művészetek és sport munkaközösség tagja. Nevéhez fűződik a „gumiasztal” mint sportág beindítása intézményünkben. Kilenc évvel ezelőtt kezdte meg a több korcsoportot átfogó rendszer alapjainak lerakását. A befektetett munka gyümölcseként folyamatosan jöttek az eredmények, 2014.ben, 2015-ben és 2016-ban is számos országos első helyet szereztek az eötvösös diákok. Színvonalas szakmai munkájának és tenni akarásának egyenes következménye volt, hogy 2011-ben munkaközösségvezetővé választották. A Nyíregyházi Egyetem Szenátusa Duna Judit Ágnesnek lelkiismeretes munkája elismeréseként Vezető Pedagógus elismerő címet adományozott.

Rimóczyné Barátfalvi Ágnes 2011-től tagja az Eötvös Gyakorlóiskola nevelőtestületének. Biztos és gazdag tárgyi tudással, kiváló módszertani felkészültséggel rendelkező pedagógus. Szaktanári, osztályfőnöki és szakvezetői feladatait lelkiismeretesen és magas színvonalon végzi. Nagy hangsúlyt helyez a tanulók környezeti nevelésére és a tehetséggondozásra. Osztályában gyermekközpontú, barátságos légkört alakít ki.   Az első osztályos beiskolázás során végzett tevékenysége példaértékű. Az iskolaválasztó szülők szívesen íratják az általa vezetett osztályba gyermekeiket.  Igényes intézményi érdekeket szolgáló munkájának elismeréseként Rimóczyné Barátfalvi Ágnesnek, a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa Vezető Pedagógus elismerő címet adományozott. 

Spákné Paráda Andrea 2008 óta dolgozik iskolánkban. A természettudományi munkaközösség tagja. Személyében egy rendkívül sokoldalú, tevékeny kollégát tisztelhetünk: Számtalan pályázat aktív résztvevője, úgy. mint például HURO, Könyvjelző Pályázat, Zöld Jövő a Nyírségben, Komplex Alapprogram, stb. Évekig szervezte és tartott foglalkozásokat az intézmény harangodi erdei iskolájában. Az Egyetem felkérésére jelenleg is tart szakmódszertan órát a Nyíregyházi Egyetemen. Megbízhatóság, lelkiismeretesség, igényesség jellemzi személyiségét. Munkáját alaposan, értékteremtő igénnyel végzi. Spákné Paráda Andreának, a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa Vezető Pedagógus elismerő címet adományozott.

 • Az Eötvös Plakett és Oklevél

Nagy Béláné Jolika 1997. december 22-től dolgozik az Eötvös Gyakorlóiskolában kisegítő dolgozói munkakörben, takarítóként. Bár az iskolai életnek azon területén tevékenykedik, melynek közvetlen kapcsolata nincs a tanítással, mégis nélkülözhetetlen része az iskolai életnek. Munkájában mindig megbízható, alapos, precíz. Segítőkész, kedves, készséges ember, aki a rábízott feladatokat önállóan és csapatmunkában is egyaránt pontosan, lelkiismeretesen, nagy szorgalommal és színvonalasan látja el. Munkavállalási készsége példaértékű. Munkája elismeréseként a Nyíregyházi Egyetem Szenátusa Nagy Béláné Jolika számára EÖTVÖS PLAKETT-et adományozott.

 1. A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete által adományozott kitüntetések
 • Eötvös Arany Emlékérem és Oklevél

1987-től dolgozik az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tanítóként.

1987-1990-ig irodalmi színpadot vezetett az iskolában (iskolai, főiskolai, óvodai műsorok szervezése). Jelenleg is óraadóként dolgozik a Nyíregyházi Egyetem Továbbképzési Intézetében (A beszédészlelés és beszédértés fejlesztése). 1998-2001-ig volt Városi tanító-magyar munkaközösség tagja (közreműködött a helyesírási feladatgyűjtemény összeállításában). Iskolánk tankönyvfelelőse volt 2001-2014-ig. 2012-ben részt vett a Nemzeti Tankönyvkiadó magyar nyelv és irodalom tantárgy helyi tantervének előkészítésében, és írásában. Több konferencián előadóként szerepelt

Az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete lelkiismeretes munkája elismeréseként Eötvös Arany Emlékérmet és Oklevelet adományozott Bán Piroska tanítónőnek.

 • Eötvös Ezüst Emlékérem és Oklevél

Személyében egy rendkívül sokoldalú, tevékeny kollégát tisztelhetünk:

 • A tanítási órákon vagy délután a szabadidejében sikeresen készíti fel tanítványait a versenyekre, ha kell érettségire. Az elmúlt tanévekben számos tanítványa ért el a különböző rajzpályázatokon előkelő helyezést.
 • Több osztály műsoraihoz, iskolai rendezvényekhez, ünnepségekhez készít folyamatosan rendkívül látványos dekorációt.
 • Egészen az utóbbi időkig egyik szervezője volt a Z. Szalay megyei rajzversenynek.

Az Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium nevelőtestülete lelkiismeretes munkája elismeréseként Eötvös Ezüst Emlékérmet és Oklevelet adományozott Chrien Gábor tanár úrnak.

 1. Külső elismerések

A 2017/18-as tanévben két pedagógus kapott kiemelkedő munkájáért külső elismerést

3.1. A közelmúltban tartotta a Magyar Testnevelő Tanárok Egyesületének Megyei Szervezete évi közgyűlését. Itt értékelték az elmúlt évi tevékenységet és kitüntetések átadására is sor került.

"Az év testnevelője 2018 - Tatos István díj" elismerésben részesült Nagy József tanár úr, az Eötvös Gyakorlóiskola testnevelő tanára kiemelkedő testnevelői és edzői tevékenységéért.

3.2. Sarka Lajos tanár úrnak eddigi munkája, a kémiatanításban elért eredményei, a kémia tantárgy megszerettetéséért tett törekvései, fiatalabb és idősebb tanítványai körében végzett áldozatos tevékenysége elismeréseként a „Kiváló Felkészítő – Tehetséggondozó Tanár Díj”-at vehette át a Nyíregyházi Pedagógiai Oktatási Központtól.

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Iskolai ünnepség október 23 tiszteletere

Iskolaújság

Iskolaújság

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2020 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel