Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak utazási élményei a „Határtalanul!” – program keretében a „Történelmi Magyarország”-on!

Kategória: Eötvös hírek, 2023. június 09., péntek

Az iskola világának természetes és szerves részét alkotják a diákok, diákközösségek részvételével különböző céllal szervezett és lebonyolított nemzetközi utaztatások – utazások. Ennek egyik sajátos formáját jelentik a „Határtalanul!” – programsorozat keretében a Kárpát-medence Magyarországgal határos környező országaiba – az egykori „Történelmi Magyarország” szép tájaira, városaiba és településeire – irányuló iskolai, illetve diákutazások, amelyek célja a „magyar – magyar” kapcsolatok építésén keresztül a diákok, a fiatalok, a felnövekvő korosztály külhoni magyarsággal kapcsolatos ismereteinek a bővítése, a nemzeti identitás érzésének és szellemiségnek erősítése, ápolása. A „Határtalanul!” - programsorozat utaztatási – utazási célterületeinek, az egykor a „Történelmi Magyarország” – hoz tartozó sokszínű, s multi-etnikus nemzetiségű és kultúrájú Felvidéknek, Kárpátaljának, Erdélynek és a Délvidéknek a magyarság történelméhez, irodalmához és néprajzához „ezernyi”, sok szállal kapcsolódó jellemzője, emlékei valamint hagyományai vannak. E „külhoni” utazások és a mobilitásokhoz kapcsolódó programokon való részvétel a diákok számára az iskolán és tanórán kívül („out of school learning”) biztosít sokrétű ismeretszerzési lehetőséget, színtereket és egyben élményt is nyújtó felfedező aktívitásokat („experiantal education”).

A „Határtalanul!” – program pályáztatási-pályázati rendszerét napjainkban gondozó Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a programsorozat célját az alábbiak szerint fogalmazza meg: „A Határtalanul! program célja a magyar-magyar kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok kialakítása, elmélyítése. A program a nemzetpolitikai célt fordítja le konkrét tapasztalatokra, azaz a Határtalanul! a nemzeti összetartozás operatív programja. A program keretében magyarországi iskolák tanulói az állam támogatásával osztálykiránduláson vesznek részt a szomszédos országok magyarlakta területein, így személyes tapasztalásokat szereznek a külhoni magyarságról.” (Bethlen G. Alapkezelő Zrt., 2019).

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2012 óta –, szinte annak életre hívásától kezdődően – vesz részt a „Határtalanul!” – programsorozatban, amely révén az intézmény diákjai és pedagógusai számos szép élménnyel és tapasztalattal lettek gazdagabbak. Az eltelt immár egy évtized alatt – a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek”, az „Együttműködés gimnáziumok között”, majd a „Tanulmányi kirándulás középiskolásoknak” kategóriákban – az Eötvös Gyakorlóiskola az alábbi mottóval fémjelzett programokat valósította meg, bonyolította le:

 • „1848-49 szellemi és kulturális öröksége Baróton és Nyíregyházán” (2012)
 • „A népi étkezés hagyományai és ízei Erdővidéken és a Nyírségben” (2014)
 • „A környezetterhelés értékei és mérése a Vajdaságban és a Nyírségben” (2014)
 • „Híres székelyek nyomában” (2015)
 • „A Vajdaság és a Nyírség szellemi örökségének felfedezése” (2015)
 • „Székely népballadák és balladagyűjtők nyomában Benedek Elektől Kríza Jánosig” (2016)
 • „Székelyföld és a Nyírség természeti- és kulturális értékeinek nyomában” (2016)
 • „Vereckétől Szolyváig avagy a honfoglalástól a „malenkij robot”- ig Történelmi múltidézés Kárpátalján hetedik évfolyamos diákoknak (2017)
 • „Honfoglaló őseink emlékeinek nyomában Kárpátalján és Északkelet Magyarországon” (2017)
 • „A magyarság emlékeinek nyomában / „Délnyugati végeken – a Mura és a Dráva vonzásában” (2019)
 • „Híres történelmi személyek nyomában a Felvidéken” (2019)
 • „Híres várak és kastélyok a Felvidéken és a Nyírségben” (2019)
 • „A Rákóczi-emlékek nyomában a Felvidéken és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyében” (2019)
 • „Irodalmi és történelmi nagyjaink nyomában Erdélyben” (2021)
 • „Kirándulás irodalmi nagyjaink nyomában „kincses városokon” keresztül egyedülálló természeti értékek felfedezésével Erdélyben” (2022)

Az Eötvös Gyakorlóiskola a 2022/2023 – as tanévben, idén tavasszal a 7. évfolyam négy osztálya (7/A, 7/B, 7/C, 7/D) diákközösségei számára szervezett meg és bonyolított le két nagyszerű és nagyon jól sikerült „Határtalanul!” – utazástKirándulás irodalmi nagyjaink nyomában „kincses városokon” keresztül egyedülálló természeti értékek felfedezésével Erdélyben” címmel, mottóval a ma Romániához tartozó Partiumban és Erdélyben. (Az utazásokat a programhoz kapcsolódó ún. előkészítő órák előzték meg, amely órák keretében – szaktanárok közreműködésével – a résztvevő diákok betekintést nyerhettek, megismerkedhettek például Románia, illetve Erdély földrajzával, történelmével és néprajzával.)

● Az utazások az alábbi – szép és változatos tájakat, valamint történelmi hangulatot árasztó városokat, településeket és emlékhelyeket magukba foglaló, s a zárólejben kiemelt programokat tartalmazó – minden bizonnyal minden résztvevő számára maradandó élményt nyújtó útvonalon vezettek:

1. nap: Nyíregyháza – Nyírbátor – Mérk-Vállaj (Magyarország) – Csanálos (Urziceni / Románia) – Nagykároly (Károlyi kastély)Érmindszent (Ady Endre Emlékmúzeum) Tasnád Zilah (Ady Endre emlékek nyomában) – Kolozsvár (városnézés: Farkas utcai Református Templom, Babes – Bólyai Tudományegyetem, Szent Mihály Templom, Mátyás-szobor, Mátyás szülőháza) Torockó (szálláshely).

A „Határtalanul!” utazás első állomása Nagykároly volt, ahol a diákok – a kastélypark nagyon szép és rendezett parkján átsétálva – megtekintették a barokk stílusban épült Károlyi-kastélyt és annak impozáns termeit is.

Károlyi-kastély 7.b és 7.c

Károlyi-kastély 7.a és 7.d

Ezt követően Érmindszentre, Ady Endre születési helyére indult tovább a diákcsoport, ahol az Ady Endre Emlékmúzeumban tartott rendhagyó irodalomóra keretében ismerhették meg a tanulók jeles írónk és költőnk, Ady Endre életének és munkásságának főbb eseményeit és állomásait.

Érmindszent 7.b és 7.d

Érmindszent 7.a és 7.d

A diákcsoport – Tasnád és Zilah – települések érintésével is Ady – emlékek nyomába eredt, amely során és keretében élménypedagógia segítségével az író életét, munkásságát elevenítették fel játékos kvíz segítségével.

Kolozsváron, Erdély „fővárosában”, a „kincses város” - ban egy nagyon tartalmas városnézés következett a program keretében. A diákok ellátogattak a Farkas utcai Református Templomba, megcsodálhatták a város főterén álló Mátyás-szoborcsoportot, amely előtt természetesen illusztratív csoportkép is készült.

Farkas utcai Református Templom

Mátyás-szoborcsoport, Szent Mihály-templom

Nagy hatású élmény volt ugyanitt az erdélyi gótika legszebb építményének tartott Szent Mihály-templom megtekintése is, amely után a diákok természetesen elsétáltak Mátyás király szülőházához is.

Mátyás király szülőházánál 7.b és 7.c

Mátyás király szülőházánál 7.a és 7.d

Az első napi utazás és tartalmas programegyüttes végén a festői környezetben fekvő kis Torockón foglalták el a szállásukat a diákok.

Székelykői túrázás

Székelykői túrázás

2. nap: Torockó Torda (Tordai-hasadék, a Hesdát-patak völgye) Marosvásárhely belvárosi városnézés (Kultúrpalota, Tükör-terem, Rózsák-tere, Bólyai-szoborcsoport) Szováta (Medve-tó, sósziklák megtekintése) – Korond (népművészeti látnivalók) Felsősófalva (testvér- partneriskolai program) – Farkaslaka (Tamás Áron székely író emlékei, emlékhelye + szálláshely).

A második napi „Határtalanul!” – utazás egy egész napos, s nagyon szép tájakat, természeti jelenségeket és patinás településeket érintő tematikus kirándulást jelentett a diákcsoport számára.

Első helyszínként Torockó és Torda földrajzi adottságainak a megismerése és a Tordai – hasadék megtekintése szerepelt a programban.

Tordai hasadék

Túra a Tordai hasadékban

Ezt követően a diákok Marosvásárhelyen belvárosi városnézésen vettek részt, amely során megismerkedhettek a város főbb nevezetességeivel: a Kultúrpalotával, a Tükör – teremmel, a Rózsák – terével, s nem utolsósorban az emblematikus Bólyai – szoborcsoporttal is.

Marosvásárhely Városháza

Látogatás a Kultúrpalotában

Bolyai-szoborcsoport

Az utazást ezt követően folytatva a diákok megálltak festői környezetben elhelyezkedő Szovátán, ahol a világ legnagyobb heliotermikus állóvizeként nyilvántartott Medve – tavat sétálhatták körbe és megtekinthették az itt jellegzetesen elforduló sósziklákat is.

Séta a Medve-tó körül

Sósziklák tövében

Medve-tó

Az utazás és második programnap végén Farkaslakán foglalta el szálláshelyét a csoport.

Felsősófalvai iskola padjai mögött

Felsősófalvai Székely Mózes Általános Iskola

3. nap: Farkaslaka KorondFelsősófalva Parajd (Parajdi Sóbánya) – átkelés a festői Bucsin–tetőn Gyergyószentmiklós – rövid megálló a csodaszép Pongrác-tetőn – a Gyilkos-tó megtekintése – séta a Békás-szorosban Farkaslaka (szállás).

A harmadik napi „Határtalanul!” – utazás ismét egy egész napos kirándulást jelentett a programban résztvevő diákok számára. Elsőként Korond egyedülálló népművészeti kirakodó vásárutcáját csodálhatták meg és válogathattak is a helyi kerámiatermékek, gyékényfonatok, gyapjútermékek, faeszközök és dísztárgyak között a korábban az iskolában hon-és népismeret órán tanult ismeretek felelevenítésével.

A diákok Felsősófalván látogatást tettek egy helyi iskolában is, ahol a külhoni bemutatásán, illetve tapasztalatcserén vettek részt.

E program után a csoport látogatást tett a Parajdi Sóbányában, ahol egy különleges föld alatti világ tárul a tanulók elé.

Séta a Parajdi sóbányában

Parajdi Sóbányában

Ezt követően a diákok átkeltek a festői Bucsin-tetőn, ahonnan Gyergyószentmiklósra érkezve rövid pihenő következett a csodaszép Pongrác – tetőn.

Pihenő a Pongráctetőn

A Gyilkos-tónál rendhagyó földrajzóra keretében az osztály tanulóinak ismerete bővült egy diáktársuk által készített kiselőadás keretében a tó legendájával és a kapcsolódó természetföldrajzi ismeretekkel.

Gyilkos-tó

Gyilkos-tó

A csoport nagy élményt és szép látnivalókat jelentő sétát tett a Gyilkos – tó mentén és a Békás-szorosban.

Túra a Békás-szorosban

Túra a Békás-szorosban

Túra a Békás-szorosban

Túra a Békás-szorosban

E tartalmas napot és programot követően a csoport innen visszaindult Farkaslakára, a szálláshelyre.

Farkaslaka: Tamási Áronra emlékezve

Farkaslaka: Tamási Áron sírhelye

4. nap: Farkaslaka Szováta Szászrégen Dés (református templom) – Koltó (Teleki-kastély, Petőfi Sándor és Szendrei Júlia emlékek, az öreg somfa és a kőasztal) Nagybánya (belvárosi séta) Szatmárnémeti (Vécsey-ház udvarán a Rákóczi emlékplakett előtti tisztelgés) – Csengersima (Magyarország) – Nyírbátor – Nyíregyháza.

Dés: Református Templom

A negyedik „Határtalanul!” – programnapon – már a Farkaslakáról hazafelé tartó utazás során – a diákok ismét érintették Szovátát, majd Szászrégenen keresztül Dés városába érkeztek, ahol megnézték a főtéren álló református templomot és az egykor fejedelmi házat, amelyben Báthori és Rákóczi is lakott.

Koltón Szendrei Júlia és Petőfi Sándor látogatásainak az emlékhelyét is felkereste a csoport, ahol egy rendhagyó irodalomóra keretében szerezhettek maradandó élményeket a diákok.

Teleki Kastély Petőfi-múzeum

Teleki Kastély kertjében Szendrey Júlia és Petőfi Sándor egész alakos szobra

A Teleki – kastélyban megtekinthették az öreg somfa alatt álló kerekasztalt is, ahol Petőfi több költeménye született.

A csoport tovább folytatva útját – Nagybánya érintésével – Szatmárnémetibe érkezett, ahol a Vécsey-ház udvarán a Rákóczi emléktábla előtt tették tiszteletüket a diákok.

Vécsey-ház udvarán

Rákóczi emléktábla

A nagyon tartalmas és látnivalókban, élményekben gazdag négy napos erdélyi tanulmányi kirándulás, utazás után a diákcsoport Csengersima határátkelő érintésével érkezett vissza Nyíregyházára.

(A „Határtalanul!” – utazás során a diákok az első napon kb. 350 km – t, a második napon kb. 230 km – t, a harmadik napon szintén kb. 220 km – t, míg a negyedik napon kb. 450 km – t tettek meg, utaztak. A négy nap alatt megtett út hossza összesen kb. 1250 km – t tett ki, jelentett!)

Az Eötvös Gyakorlóiskola négy hetedikes osztálya diákjainak 2023 tavaszán a „Tanulmányi kirándulás hetedikeseknek” c. „Határtalanul!” – program keretében, az „Kirándulás irodalmi nagyjaink nyomában „kincses városokon” keresztül egyedülálló természeti értékek felfedezésével Erdélyben” mottóval lebonyolított utazása nem pusztán csak egy osztálykirándulás volt, hanem ettől annál lényegesen több is. A diákok számára a programon való részvétel nem csak a kikapcsolódást, a pihenést, a szórakozást és rekreációt jelentette, hanem a „Történelmi Magyarország” egy részének, szép tájainak, városainak, településeinek, múltjuk emlékeinek és jelenüknek, valamint az ott élő magyar emberek életébe való betekintésükkel, azok bebarangolásával a felfedező aktivitásukhoz, az egyes iskolai tantárgyaik (magyar nyelv és irodalom, történelem, földrajz, rajz – néprajz) műveltségi anyagának az iskolán és tanórán kívüli bővítéséhez, az ismeretszerzésükhez és szemléletformálásukhoz, a külhoni magyarságról szerzett személyes tapasztalásukhoz, a „magyar – magyar kapcsolatok” erősítéséhez is nagyban hozzájárult.

(Az utazás és a programok sikeres megvalósításának – a tervezéstől, az előkészítésen át a koordinációig és a megvalósításig – igen jelentős szerepet játszottak a résztvevő osztályok osztályfőnökei és a csoportokat kísérő pedagógusok: Molnárné Kiss Ildikó, Tóth Tamás, Árva Mónika, Chrien Gábor, Jenei Andrea, Dubóczkiné Urbán Erzsébet, Jeneiné Duli Mónika és Dr. Komáromi István!)

Dr. Komáromi István
igazgató

(Fotó: Molnárné Kiss Ildikó, Tóth Tamás, Árva Monika, Chrien Gábor, Dr. Komáromi István)

A határokon átívelő „magyar – magyar kapcsolat” grafikus ábrázolása (Adamecz Orsolya)

Eseménynaptár

Legutóbbi képek

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2023 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel