Térképtér fotódokumentáció

Kategória: EFOP-4.1.3-17-2017-00128, 2018. április 11., szerda

EFOP-4.1.3-17-2017-00128 – „A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése” c. projekt (A projekt azonosítója: EFOP-4.1.3-17-2017-00128 / A projekt címe: „A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.”)

A projekt közvetlen céljai:

- Az épület energetikai korszerűsítési célú fejlesztése. Az iskola főépülete északi homlokzati falának hőszigetelése. A világítási rendszer korszerűsítése. Hő-szabályozó alközpont kiépítése és a hő-leadók szabályozó szelepeinek cseréje.

- A mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítása. A sportudvaron a diákok aerob fittségének (állóképességének) javítása érdekében öntött-gumi futópálya kialakítása 300 m hosszban. Kettő aszfalt-borítású sportpálya átalakítása 22x42 m alapterületű öntött-gumi és 22x42 m alapterületű műfüves pályára.

- A természettudományi szak-és előadótermek fejlesztése. A fizika előadóteremben tároló szekrények beszerzése. A kémia előadóterem berendezésének teljes cseréje. Két természettudományi szaktanteremben termenként kétszemélyes tanulói asztalok és tanulói székek valamint tároló szekrények beszerzése. 

- Az „egyéb szak-és előadótermek” fejlesztése. A technika szaktanteremben satuasztalok beszerzése. Az ének-zene előadóteremben kétszemélyes tanulói asztalok, tanulói székek és tároló szekrény beszerzése.  A rajz-és képzőművészeti előadóteremben rajzbakok beszerzése.

- A tantermek egy részének korszerűsítése. Hat tanteremben termenként kétszemélyes tanulói asztalok és tanulói székek beszerzése.

- Az intézmény projektarányos akadálymentesítése. Az épületbe való akadálymentes bejutás biztosítása érdekében lépcsőjáró berendezés beszerzése és/vagy alternatív megoldás megvalósítása.

Az iskola főépülete északi homlokzati falának hőszigetelése

1. Az iskola főépületének északi oldala a fejlesztés-rekonstrukció előtt

2. Az iskola főépületének északi oldala a kivitelezés közben

3. Az iskola főépületének északi oldala a kivitelezés után (1)

4. Az iskola főépületének északi olsala a kivitelezés után (2)

A világítási rendszer korszerűsítése

5. A világítási rendszer a korszerűsítése előtt

6. A világítási rendszer a korszerűsítése közben

7. A világítási rendszer a korszerűsítése után (1)

8. A világítási rendszer a korszerűsítése után (2)

Hőszabályozó alközpont kiépítése és a hőleadók szabályozó szelepeinek cseréje

9. A hőszabályozó központ a korszerűsítése előtt

10. A hőleadók szabályozó szelepeinek korszerűsítése közben

11. A hőszabályozó központ a korszerűsítése után

12. A hőleadók szabályozó szelepeinek a korszerűsítése után

A sportudvaron öntött-gumi futópálya kialakítása 300 m hosszban. Kettő aszfalt-borítású sportpálya átalakítása 22x42 m alapterületű öntött-gumi és 22x42 m alapterületű műfüves pályára.

13. A sportpályák a korszerűsítés előtt

14. A sportpályák a korszerűsítés közben (1)

15. A sportpályák a korszerűsítés közben (2)

16. A sportpályák a korszerűsítés közben (3)

17. A sportpályák a korszerűsítés után (1)

18. A sportpályák a korszerűsítés után (2)

A természettudományi szak-és előadótermek fejlesztése

19. A kémia szaktanterem a fejlesztés elő

20. A kémia szaktanterem a fejlesztés közben (1)

21. A kémia szaktanterem a fejlesztés közben (2)

22. A kémia szaktanterem a fejlesztés közben (3)

23. A kémia szaktanterem a fejlesztés után (1)

24. A kémia szaktanterem a fejlesztés után (2)

25. Egy hagyományos tanterem a bútorrekonstrukció előtt

26. Egy hagyományos tanterem a bútorrekonstrukció után

27. Egy hagyomámyos régi satúpad

28. Egy modern új satupad alapszerkezete

29. Régi típusú rajzbakok

30. Új típusú rajzbakok

31. Régi típusú kerékpártárolók

32. Új típusú kerékpártároló

Az intézmény projektarányos akadálymentesítése

33. (A) Az iskola főbejárata

34. (B) Az iskola főbejárati lépcsője

34. Az iskola főbejárata / taktilis figyelmeztető jelzés (korong)

35. Az iskola földszint – I. emelti lépcsője / taktilis figyelmeztető jelzés (korong)

36. Az iskola főbejárata / taktilis vezetősáv (1)

37. Az iskola főbejárata / a portai helyiség előtti taktilis vezetősáv

38. Iskolai helyiség jelzése Braille – írással (1)

39. Iskolai helyiségek jelzése Braille – rással (2)

40. Iskolai helyiség jelzése Braille – írással (3)

41. Iskolai helyiség jelzése Braille – írással (4)

42. Iskolai helyiség jelzése Braille – írással (5)

43. Iskolai helysiég jelzése Braille – írással (6)

44. iskolai helysiég jelzése Braille – írással (7)

45. Iskolai helysiég jelzése Braille – írással (8)

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel