A projekt bemutatása

Kategória: EFOP-4.1.3-17-2017-00128, 2018. április 10., kedd

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium / „Csoki-suli”

„Eötvös József és az Eötvös Gyakorlóiskola”

Eötvös József 1868-ban rendelte el, hogy a felállítandó tanítóképzők mellett a tanítójelöltek gyakorlati felkészítését szolgáló „mintaiskolák is szerveztessenek”. Olyan intézménytípus kialakítása és fejlesztésének gondolata fogalmazódott meg benne, amelynek minden téren a legjobbnak kell lennie. A „mintaiskolával” vagy mai nyelven gyakorlóiskolával szemben a tanárok, a körülmények és a felszerelés tekintetében is magasak a követelmények. (1868. évi XXXVIII. Tc. a népiskolai közoktatás tárgyában)

PEDAGÓGIAI HITVALLÁS

„Annak, ki nemzetét igazán szereti, műveltség dolgában alkudozni, annak egy alacsonyabb fokával megelégedni nem szabad.” (Eötvös József)

Az Eötvös Gyakorlóiskola szerepe, funkciója és feladatai

Kettős/hármas - köznevelési és felsőoktatási - szerepkör: részben általános és középiskola, részben, illetve egyidejűleg, a gyakorlati képzés színtereként gyakorló intézmény, „műhely” is. A jelenlegi oktatási struktúrában olyan 12 évfolyamos iskola, ahol alap- és középfokú nevelő - oktató munka folyik. (12 évfolyamos többcélú intézmény, egységes iskola)

A „Legjobb iskola szavazás” kritériumai

Értékelési szempontok és értékelés:

 • Technikai felszereltség
 • Tantárgyválaszték, szakkörök
 • Étkezési lehetőség
 • Iskola épületének állaga
 • Tanítás színvonala
 • Tanulók egymáshoz való viszonya
 • Iskolai hangulat
 • Iskolavezetés

A „Legjobb iskola szavazás” kritériumai

Értékelési szempontok és értékelés:

 • Technikai felszereltség (Jó, megfelelő, de fejlesztendő!)
 • Tantárgyválaszték, szakkörök (Sokszínű és változatos, de  bővíthető!)
 • Étkezési lehetőség (Jó, megfelelő, de még jobbá tehető!)
 • Iskola épületének állaga (Jó, megfelelő, de fejlesztendő!)
 • Tanítás színvonala (Jó, megfelelő, de fejleszthető!)
 • Tanulók egymáshoz való viszonya (Jó, kulturált és megfelelő, de tovább csiszolható!) 
 • Iskolai hangulat (Jó, megfelelő, de lehet javítani!)
 • Iskolavezetés (Jó, de tökéletesíthető és fejleszthető!)

Pályázatok

Beadás alatt:

 • „Határtalanul!” Tanulmányi kirándulás 7.évfolyamosoknak
 • „Határtalanul!” Gimnáziumi együttműködés
 • EFOP 3.3.5-17 (Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti megvalósítása)
 • Útravaló ösztöndíj program

Beadott, elbírált, nyertes pályázat:

 • EFOP 4.1.3-17 (A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése.)
 • NTP Francia országos tanulmányi verseny

Lezárt, elszámolt, elfogadásra váró pályázatok:

 • „Határtalanul!” HAT-16-03-0058 Székelyföld és a Nyírség természeti- és kulturális értékeinek nyomában
 • Határtalanul!” HAT-16-01-0721 „Székely népballadák és balladagyűjtők nyomában Benedek Elektől Kriza Jánosig”

Megvalósítási szakaszban vannak:

 • nincs

Fenntartási időszakban vannak:

 • TÁMOP 3.4.4/B-08/1-2009-0019 Tehetséggondozó szakkörök
 • TÁMOP-3.1.5-09/A/2-2010-0024 Pedagógus továbbképzés
 • TIOP-1.1.1./07/1-2008-0677 Informatika
 • HURO/1001/138/2.3.1
 • 2011/CIMP-323 COMÉNIUS
 • TÁMOP-3.4.1.B -11/2-2012-0003 migráns
 • KEOP-2012- 4.10.0/ napkollektor
 • TÁMOP-6.1.2.A.14/2-2014-0149

EFOP-4.1.3-17-2017-00128 - A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztése

Szakmai terv: „a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola És Gimnázium Tanulást Segítő Tereinek Infrastrukturális Fejlesztése” C. Projekthez (állami Fenntartású Köznevelési Intézmények Tanulást Segítő Tereinek Infrastrukturális Fejlesztése Efop-4.1.3 -17)

A projekt céljai és tevékenysége

 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben előírt, a minőségi oktatási-nevelési munkához elengedhetetlen, de jelenleg hiányzó oktatási-infrastrukturális feltételek megfelelő biztosítása.
 • A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti, illetve az intézmény pedagógiai programjában meghatározott foglalkozások megtartásához, a nevelő-oktató munkához szükséges, a tanulók és a pedagógusok által használatos hiányzó eszközök beszerzése, a mindennapos testneveléshez elengedhetetlenül szükséges infrastrukturális feltételek javítása.
 • A 2015-ös NETFIT intézményi felmérés eredményeinek tükrében tanulóink jelentős része, a 14-18 éves korosztálynak pedig közel fele (átlagban 32%, a 14 évesnél idősebbek 45%-a) számára fokozott fejlesztés szükséges a megfelelő aerob fittség (állóképesség) elérése érdekében, jelen projektünk egyik célja az ehhez szükséges testedzései-testnevelési infrastruktúra kiépítése.
 • A 2008-20015 között végzett kompetenciamérések eredményeinek tükrében a matematikai, a természettudományos és a technikai kompetenciák fejlesztéséhez használt oktatási-infrastrukturális terek korszerűsítése.
 • A képesség-kibontakoztató felkészítési programok megvalósításához szükséges feltételek javítása.
 • A tanulói lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyók számának csökkentése.
 • Az egyenlő esélyű hozzáférés és inkluzivitás biztosítása érdekében a jelenlegi oktatási infrastruktúra projektarányos akadálymentesítése.
 • Az előírásoknak való jobb megfelelés és a feladatellátás költséghatékonyságának növelése érdekében energetikai korszerűsítési beruházások végrehajtása, a fenntartási-üzemeltetési költségek csökkentése és a megtakarítások oktatási minőséget javító kiadásokra való átcsoportosítása érdekében.
 1. Mindennapos testnevelés (testedzés) infrastrukturális hátterének biztosításához nélkülözhetetlen fejlesztések megvalósítása

  • A sportudvarunkon a diákok aerob fittségének (állóképességének) javítása érdekében öntöttgumi futópálya kialakítása 300 m hosszban.
  • Az MSZ 24203-2 és MSZ 24203-3 szabványoknak való megfelelés érdekében 2 aszfaltos sportpálya átalakítása 22×42 m alapterületű öntöttgumi és 22×42 m alapterületű műfüves pályára
 2. Természettudományi szak- és előadótermek fejlesztése
  • A fizikai előadóteremben a 4 db tároló szekrény beszerzése
  • A 32 fő kémia-biológia előadóterem berendezésének teljes cseréje
  • A 2 természettudományi szaktanteremben termenként 21 db kétszemélyes tanulói asztal és 42 db tanulói szék valamint 2-2 tároló szerkény beszerzése.
 3. Egyéb szak- és előadótermek fejlesztése
  • Technika szaktanteremben 4 db satuasztal beszerzése
  • Az ének-zene előadóteremben 19 db kétszemélyes tanulói asztal, 38 db tanulói szék és 1 db tároló szekrény beszerzése
  • A rajz- és képzőművészeti előadóteremben 18 db rajzbak beszerzése
 4. Tantermek korszerűsítése
  • 6 tanteremben termenként 18 db kétszemélyes tanulói asztal és 36 db tanulói szék beszerzése
 5. Az épület energetikai korszerűsítési célú fejlesztése
  • Hőszabályozó alközpont kiépítése, a hőleadók szabályozó szelepeinek cseréje
  • A világítási rendszer korszerűsítése
  • Az épület északi homlokzati falának hőszigetelése
 6. Projektarányos akadálymentesítés
  • Az épületbe való akadálymentes bejutás biztosítása érdekében lépcsőjáró berendezés beszerzése
  A „KONDI PARK” látványterve

 7. „Érezze magát mindenki jól az Eötvös Gyakorlóiskolában!”

  Epilógus

  „Az, hogy az iskola - és benne a tanár - milyen volt, csak jó tíz évvel az iskola elvégzése után kezd kiderülni. A tanár nem is tudja - fogalma sincs -, hogy mikor hat igazán a növendékre, egy gesztussal, egy szóval, odavetett tréfás félmondattal.” (Németh László)

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel