Koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozón a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szakmai képviseletében

Kategória: Sajtómegjelenés, 2023. április 06., csütörtök

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ERASMUS+ – projekt szakmai képviselő csoportja 2023. március 29. (szerda) és március 31. (péntek) között sikeres és eredményes koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozón képviselte a Nyíregyházi Egyetemet és az Eötvös Gyakorlóiskolát. A koordinációs célú mobilitás és program házigazdája és lebonyolítója az Eötvös Gyakorlóiskola projektben résztvevő partnerintézménye, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum (Barót, Románia) volt.

A két intézmény projektpartneri együttműködése a Tempus Közalapítvány által meghirdetett ERASMUS+ kisléptékű köznevelési partnerségek (Small-scale partnerships in school education 2022-1-HU01-KA210-SCH-000084386) kategóriában meghirdetett „Élménypedagógiai, erdei iskola és aktívturizmus” („Experiential pedagógy, forest school and active tourism”) című eredményes és sikeres pályázati projekt keretében jelenik meg és ölt testet.

Az Eötvös Gyakorlóiskola és erdélyi – székelyföldi partneriskolája, a Baróti Szabó Dávid Líceum pályázati projektsikerének értékét kiemeli és hangsúlyosabbá teszi az a tény, hogy a – különböző innovatív témák feldolgozását lehetővé tevő – pályázat az Európai Unió mind a 27 tagországában meghirdetésre került, s e pályázaton ezen országokból 30 iskola került ki győztesen. Magyarországot e körben 5 iskola képviseli, s közöttük az egyik a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, amely kategóriájában a legmagasabb adható támogatást (60.000 euro) nyerte el.

A választott téma dimenzióit, valamint a fentiekben kiemelteket is alátámasztva jól illusztrálják mindezt a pályázati anyagot bíráló szakértői véleményben rögzítettek: „A pályázat ötlete kiváló: a hazai és uniós közoktatási intézmények haszonnal forgathatják majd az „Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus” című modellprogramot, amelyet a pályázat során kidolgozni terveznek. Kifejezetten pozitív az a megközelítése, hogy olyan program kidolgozására törekszik, amely élményszerű, és ötvözi az informális módszereket a hagyományos, formális oktatással. Az önmagában is fontos témaválasztás mellett szintén pozitívum, hogy külön hangsúlyosan jelenik meg az inklúzió fontossága és a differenciált megoldások előnyben részesítése annak érdekében, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező diákok számára is a lehető legtöbbet kínálja a kifejleszteni kívánt mintaprogram.”

A pályázati program címeként, mottójaként választott „Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus” összetett-összekapcsolt gondolatsora külön – külön, s nemkülönben együtt értelmezve is jól érzékelteti a pályázó iskola/iskolák pedagógiai hitvallását, az oktatásban és nevelésben vallott, s napjainkban is alkalmazott szemléletmódját, valamint gyakorlatát, amellyel kapcsolatosan túlzás nélkül mondhatjuk és használhatjuk egyaránt a „korszerű” vagy éppen a „progresszív” jelzőket. Az „élménypedagógiai” megvalósítás természetesen nem újkeletű dolog egy – egy iskola mindennapos oktató – nevelő munkájában, akár iskolán belüli vagy éppen – s az utóbbi időben egyre inkább teret nyerő – iskolán és tanórán kívüli programok, foglalkozások és „órák” („out of school learning”) megvalósítása során és közben. Összekapcsolva e gyakorlatot a felnövekvő generációk, a diákok természet – környezetvédelmi és a fenntarthatóságra nevelésével, valamint környezettudatos szemléletmódjának alakításával egy természetes és/vagy természetközeli környezetben működtetett erdei iskolai programban való részvétellel, úgy gondoljuk, hogy mindennek a pozitív hatása semmi mással nem pótolható. S ha mindezt még összekötjük az aktív turizmus – például a természetjárás, kerékpározás, vizes sportok stb. – különböző formáinak a mozgás, az egészséges életmód, a testi és lelki kondicionálás megvalósításával, a hatás még elementárisabb lesz/lehet minden résztvevő számára („experiential education”).

(A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola – mint „Örökös Ökoiskola –, közel két évtizede szervez és bonyolít le 5 napos és „kinnlakásos” erdei iskolai programokat a 4., 6. és 10. évfolyamos osztályok diákcsoportjai számára a Nyíregyházától 15 kilóméterre, - a csendet, nyugalmat, tiszta levegőt és különleges természeti szépségeket magába foglaló Harangodi erdő ölelésében elhelyezkedő, s a Napkori Erdőgazdák Zrt. fenntartásában működtetett Harangodi Erdészeti Erdei Iskolában!)

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium projektpartnerintézménye, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum szervezésében és rendezésében 2023. március 29. (szerda) – április 01. (szombat) Baróton (Románia) került sor a projekt koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozójára. A program nemzetközi relációját az adta, hogy annak egyik résztvevője magyarországi iskola, az Eötvös Gyakorlóiskola volt, míg a másik, a házigazda szervező intézmény Romániában, Baróton működő Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum volt.

A házigazda intézmény vezetőjének (Derzsi - Ráduly Kázmér igazgató) köszöntőjét követően a koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozó – az alábbi táblázatban rögzített programelemeket magába foglalva – jó hangulatban, tartalmasan és a résztvevők visszajelzései alapján élményeket is nyújtóan kellemesen, valamint hasznosan telt:

Időpont: 2023. március 29. (szerda) – 30. (csütörtök) – 31. (péntek)

Utazás, mobilitás:

Programelem

Humán elem

Megjegyzés

1.

Utazás a Nyíregyháza – Nagykároly (Carei) – Zilah (Zalau) – Kolozsvár (Cluj – Napoca) – Torda (Turda) – Segesvár (Sighisoara) – Székelykeresztúr (Cristuru Secuiesc) – Barót (Baraolt) útvonalon Barótra

Az utazás résztvevői az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja

Az utazás során megtett táv kb. 500 km!

2.

Az utazás során aktívturisztikai programelemek – ismerkedés Erdéllyel és településeivel – megvalósítása Kolozsváron (Cluj – Napoca) és Segesváron (Sighisoara)!

-„-

Kolozsvár (Cluj – Napoca): Főtér, Szt. Mihály székesegyház, Mátyás – szobor és szülőház, Babes – Bólyai Tudományegyetem, Farkas utcai református templom st.)

Segesvár (Sighisoara): Petőfi-emlékmű az Ispánkútnál stb.)

3.

Érkezés Barótra (Baraolt), a csoport fogadása és rövid szakmai egyeztető megbeszélés a szervező intézmény (Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum) képviselőivel!

Derzsi – Ráduly Kázmér igazgató (Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum)

Szállás a „Tanulók Háza” intézményben és ellátás a Party Pub Éteremben!


Program (március 29. – 30. – 31., szerda, csütörtök, péntek):

Programelem

Humán elem

Megjegyzés

1.

9.00 – 9.10

A koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozó szakmai napjainak megnyitója!

Derzsi-Ráduly Kázmér projektmenedzser, igazgató + Dr. Komáromi István projektmenedzser, igazgató

Helyszín: Baróti Szabó Dávid technológiai Líceum Konferencia- terem

2.

9.10 – 10.00

Koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka (1)

(A projekttevékenység elmúlt időszaki munkájának értékelése, digitális prezentálása, az soron következő időszak, hónapok aktuális feladatainak pontosítása, megbeszélése és ütemezése. Az erdei iskolai és aktívturisztikai modellprogram 9. – 10. évfolyam kidolgozás alatt álló tartalmi elemeinek szakmai egyeztetése.)

A projektmenedzsmentek és projektcsoportok tajai!

Helyszín: Barti Szabó Dávid technológiai Líceum Konferencia- terem

10.00 – 10.15

Szünet

-

-

3.

10.15 – 12.15

Koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka (2)

A projektmenedzsmentek és projektcsoportok tajai!

Helyszín: Barti Szabó Dávid technológiai Líceum Konferencia- terem

12.15 – 13.00

Ebédszünet

-

Helyszín: Barót (Party Pub Étterem

4.

13.00 – 15.30

Koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka (3)

A projektmenedzsmentek és projektcsoportok tajai!

Helyszín: Barti Szabó Dávid technológiai Líceum Konferencia- terem

5.

15.30

Koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka programnapjainak összegző és értékelő zárása

A projektmenedzsmentek és projektcsoportok tajai!

Helyszín: Barti Szabó Dávid technológiai Líceum Konferencia- terem


Utazás, mobilitás:

Programelem

Humán elem

Megjegyzés

1.

Utazás a Barót (Baraolt) – Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) – Parajd (Praid) – Szováta (Sovata) – Torda (Turda) – Kolozsvár (Cluj-Napoca) – Zilah (Zalau) – Nagykároly (Carei) – Nyíregyháza útvonalon Nyíregyházára!

Az utazás résztvevői az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja

Az utazás során megtett táv kb. 500 km!

2.

Az utazás során aktívturisztikai programelemek – ismerkedés Erdéllyel és településeivel – megvalósítása Korondon (Corund), Paraidon (Praid) és Szovátán (Sovata)!

-„-

Korond (Corund): településföldrajz, népművészet, fazekasság stb.

Parajd (Praid): településföldrajz, Só-szoros tanösvény, Sóbánya stb.

Szováta (Sovata): településföldrajz, Szváta turisztikai adottságai, Medve – tó stb.

3.

Érkezés Nyíregyházára a késő délutáni órákban!

Derzsi – Ráduly Kázmér igazgató (Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum)

-

1.-2. kép: Kolozsvár főtere a Szt. Mihály - templommal és a Hunyadi Mátyás szoboregyüttessel (felső kép), valamint a Mátyás - szülőházzal (alsó kép)

3.-4. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja Hunyadi Mátyás szülőháza előtt Kolozsváron (felső kép), valamint a Segesvár melletti Fehéregyházán, Petőfi Sándor elestének feltétezett nyughelyén álló szobornál (alsó kép)

5.-6. kép: A koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka mozzanatai / 1 (felső és alsó kép)

7.-8. kép: A koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka mozzanatai / 2 (felső és alsó kép)

9.-10. kép: A koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka mozzanatai / 3 (felső és alsó kép)

11.-12. kép: A koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka mozzanatai / 4 (felső kép), valamint az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja Parajdon, a Só-szoros Tanösvény előtt (alsó kép)

13.-14. kép: A Só-szoros egy szép sókiválása, előfordulása (felső kép), valamint a sóbánya bejárata Parajdon (alsó kép)

15.-16. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja a parajdi sóbányában (felső kép), valamint a Medve – tó látképe Szovátán (alsó kép)

17.-18. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja a Medve – tó partján, Szovátán (felső és alsó kép)

19. kép: Egy medvefotó a Medve – tó partján, Szovátán

(Fotók: saját felvételek!)

Dr. Komáromi István
igazgató
projektmenedzser

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel