A projekt bemutatása

Kategória: Erasmus+, 2022. december 20., kedd

Célok: Mit szeretnének elérni a projekt megvalósításával?

A projekt elsődleges célja: a tanulók váljanak környezet- és egészségtudatosabbá, orientálják saját és családjuk tevékenységét, életvitelét a fenntarthatóság felé. Célunk az ERDEI ISKOLA ÉS AKTÍV TURISZTIKAI MODELLPROGRAM, egy színes és változatos tevékenységsorozat határon átnyúló kifejlesztése a környezeti nevelés, a természettudományos ismeretterjesztés, az aktív cselekvésen alapuló ismeret- és élményszerzés, valamint az életviteli orientáció megvalósítására a 9-10. évfolyamos tanulók számára.

 

Megvalósítás: Milyen tevékenységeket fognak megvalósítani?

Koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozók.

 

Innovatív tevékenységek:

 • Szakirodalmi tájékozódás, jó gyakorlatok összegyűjtése.

 • Folyamatos szakmai műhelymunka, kommunikáció a partnerség intézményei között.

 • ERDEI ISKOLA ÉS AKTÍV TURISZTIKAI MODELLPROGRAM kifejlesztése.

 • A kifejlesztett program kipróbálása, tesztelése 9-10. évfolyamos tanulókkal.

 • A program tapasztalatainak összegzése.

 • Disszeminációs tevékenység.

 • Weboldal létrehozása a projekt folyamatának és eredményeinek népszerűsítésére.

 

Eredmények: Milyen eredményeket várnak a projekttől?

 • Az ERDEI ISKOLA ÉS AKTÍV TURISZTIKAI MODELLPROGRAM kidolgozása 9-10. évfolyamos tanulók számára.

 • A kifejlesztett program tesztelése.

 • A bevont tanulók életvitelének orientálódása a fenntarthatóság felé.

 • Az erdei iskola, mint informális tanulási tér népszerűsítése a partnerségen belül és kívül.

 • A partnerintézmények közös munkája további együttműködések alapjául szolgál, újabb szakmai anyagok kidolgozása, újabb közös projektek megvalósítása.

 • A megvalósító pedagógusok szakmai, módszertani megújulása.

 

 

Presentation of the project

Goals: What do you want to achieve by implementing the project?

Primary goal: make students become more environmentally and health conscious, to orient their own and their family's activities and way of life towards sustainability. Cross-border development of the FOREST SCHOOL AND ACTIVE TOURISM MODEL PROGRAM, through a colourful and diverse series of activities for the implementation of environmental education, dissemination of scientific and gaining knowledge, experience through hands on learning, and lifestyle orientation for 9-10th grade students.

Implementation: What activities will be implemented?

International partner meetings to coordinate purposes.

Innovative activities:

 • Getting to know professional literature, collection of good practices.
 • Continuous professional workshop, communication between the partnership institutions.
 • The development of FOREST SCHOOL AND ACTIVE TOURISM MODEL PROGRAM.
 • Trying out the developed program with 9-10th grade students.
 • A summary of the experience of the program.
 • Dissemination activity.
 • Creating a website to promote the process and results.

Results: What results are expected from the project?

 • Development of the FOREST SCHOOL AND ACTIVE TOURISM MODEL PROGRAM for 9-10th grade students.
 • Testing the developed program
 • Orientation of the lifestyle of the students involved in the project towards sustainability.
 • Promoting the forest school as an informal learning space within and outside the partnership
 • The joint work of the partner institutions serves as a basis for further collaborations.
 • Professional and methodological renewal of the implementing teachers. 
Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel