Erasmus+ koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozón a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szakmai képviseletében

Kategória: Sajtómegjelenés, 2023. október 20., péntek

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ERASMUS+ – projekt szakmai képviselő csoportja 2023. október 11. (szerda) és 13. (péntek) között ismét sikeres és eredményes koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozón képviselte a Nyíregyházi Egyetemet és az Eötvös GyakorlóiskolátA koordinációs célú mobilitás és program házigazdája és lebonyolítója – ezúttal immár második alkalommal – az Eötvös Gyakorlóiskola projektben résztvevő partnerintézménye, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum (Barót, Románia) volt.

A két intézmény projektpartneri együttműködése a Tempus Közalapítvány által meghirdetett ERASMUS+ kisléptékű köznevelési partnerségek (Small-scale partnerships in school education 2022-1-HU01-KA210-SCH-000084386) kategóriában meghirdetett „Élménypedagógiai, erdei iskola és aktívturizmus” („Experiential pedagógy, forest school and active tourism”) című eredményes és sikeres pályázati projekt megvalósításának a folyamatában, keretében jelent, jelenik meg és ölt testet.

Az Eötvös Gyakorlóiskola és erdélyi – székelyföldi partneriskolája, a Baróti Szabó Dávid Líceum pályázati projektsikerének értékét kiemeli és hangsúlyosabbá teszi az a tény, hogy a – különböző innovatív témák feldolgozását lehetővé tevő – pályázat az Európai Unió mind a 27 tagországában meghirdetésre került, s e pályázaton ezen országokból 30 iskola került ki győztesen. Magyarországot e körben 5 iskola képviseli, s közöttük az egyik a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, amely kategóriájában a legmagasabb adható támogatást (60.000 euro) nyerte el.

A választott téma dimenzióit, valamint a fentiekben kiemelteket is alátámasztva jól illusztrálják mindezt a pályázati anyagot bíráló szakértői véleményben rögzítettek: „A pályázat ötlete kiváló: a hazai és uniós közoktatási intézmények haszonnal forgathatják majd az „Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus” című modellprogramot, amelyet a pályázat során kidolgozni terveznek. Kifejezetten pozitív az a megközelítése, hogy olyan program kidolgozására törekszik, amely élményszerű, és ötvözi az informális módszereket a hagyományos, formális oktatással. Az önmagában is fontos témaválasztás mellett szintén pozitívum, hogy külön hangsúlyosan jelenik meg az inklúzió fontossága és a differenciált megoldások előnyben részesítése annak érdekében, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező diákok számára is a lehető legtöbbet kínálja a kifejleszteni kívánt mintaprogram.”

A pályázati program címeként, mottójaként választott „Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus” összetett-összekapcsolt gondolatsora külön – külön, s nemkülönben együtt értelmezve is jól érzékelteti a pályázó iskola/iskolák pedagógiai hitvallását, az oktatásban és nevelésben vallott, s napjainkban is alkalmazott szemléletmódját, valamint gyakorlatát, amellyel kapcsolatosan túlzás nélkül mondhatjuk és használhatjuk egyaránt a „korszerű” vagy éppen a „progresszív” jelzőket. Az „élménypedagógiai” megvalósítás természetesen nem újkeletű dolog egy – egy iskola mindennapos oktató – nevelő munkájában, akár iskolán belüli vagy éppen – s az utóbbi időben egyre inkább teret nyerő – iskolán és tanórán kívüli programok, foglalkozások és „órák” („out of school learning”) megvalósítása során és közben. Összekapcsolva e gyakorlatot a felnövekvő generációk, a diákok természet – környezetvédelmi és a fenntarthatóságra nevelésével, valamint környezettudatos szemléletmódjának alakításával egy természetes és/vagy természetközeli környezetben működtetett erdei iskolai programban való részvétellel, úgy gondoljuk, hogy mindennek a pozitív hatása semmi mással nem pótolható. S ha mindezt még összekötjük az aktív turizmus – például a természetjárás, kerékpározás, vizes sportok stb. – különböző formáinak a mozgás, az egészséges életmód, a testi és lelki kondicionálás megvalósításával, a hatás még elementárisabb lesz/lehet minden résztvevő számára („experiential education”).

(A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium – mint „Örökös Ökoiskola –, közel két évtizede szervez és bonyolít le 5 napos és „kinnlakásos” erdei iskolai programokat a 4., 6. és 10. évfolyamos osztályok diákcsoportjai számára a Nyíregyházától 15 kilométerre, - a csendet, nyugalmat, tiszta levegőt és különleges természeti szépségeket magába foglaló Harangodi erdő ölelésében elhelyezkedő, s a Napkori Erdőgazdák Zrt. fenntartásában működtetett Harangodi Erdészeti Erdei Iskolában!)      

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium projektpartnerintézménye, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum szervezésében és rendezésében 2023. október 11. (szerda) – 14. (szombat) Baróton (Románia) került sor a projekt megvalósításának folyamatában, annak a „harmadik harmadában” immár második alkalommal lebonyolításra kerülő koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozóra. A program nemzetközi relációját az adta, hogy annak egyik résztvevője magyarországi iskola, az Eötvös Gyakorlóiskola volt, míg a másik, a házigazda szervező intézmény Romániában, Baróton működő Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum volt.

A projektcsoport partnertalálkozóra delegált tagjai:

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium: Hajdú Brigitta, Jenei Andrea, Jeneiné Novák Erzsébet, Joóné Selejó Erszébet, Dr. Komáromi István, Papp Attila, Sarka Lajos, Oláh Róbert.

Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum: Benkő Szende, Cristian Claudiu-Stefan, Derzsi-Ráduly Kázmér, Egyed Emőke, Hegedűs Enikő, Hegedűs Attila, Nagy Botond, Tóth Beáta.

A házigazda és a vendég partnerintézmények vezetőinek (Derzsi - Ráduly Kázmér és Dr. Komáromi István igazgató) köszöntőit követően a koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozó – az alábbi táblázatban rögzített programelemeket magába foglalva – jó hangulatban, tartalmasan és a résztvevők visszajelzései alapján élményeket is nyújtóan kellemesen, valamint hasznosan telt:

Időpont/időtartam: 2023. október 11. (szerda) – 12. (csütörtök) – 13. (péntek)

Utazás, mobilitás:

 

Programelem

Humán elem

Megjegyzés

1.

Utazás a Nyíregyháza – Nagykároly (Carei) – Zilah (Zalau) – Kolozsvár (Cluj – Napoca) – Torda (Turda) – Segesvár (Sighisoara) – Fehéregyháza (Albesti) – Barót (Baraolt) útvonalon Barótra

 

Az utazás résztvevői az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja

 

Az utazás során megtett táv kb. 550 km!

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Az utazás során aktívturisztikai programelemek – ismerkedés Erdéllyel és településeivel – megvalósítása Kolozsváron (Cluj – Napoca), a Segesvár (Sighisoara)! melletti, Fehéregyházán (Albesti).

 

 

 

 

 

-„-

Kolozsvár (Cluj – Napoca): Főtér, Szt. Mihály székesegyház, Mátyás – szobor és szülőház, Babes – Bólyai Tudományegyetem, Farkas utcai református templom st.)

Segesvár (Sighisoara) melletti Fehéregyházán (Albesti) található Petőfi-emlékmű az Ispánkútnál stb.)

3.

Érkezés Barótra (Baraolt), a csoport fogadása és rövid szakmai egyeztető megbeszélés a szervező intézmény (Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum) képviselőivel!

Derzsi – Ráduly Kázmér igazgató (Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum)

Szállás a Derzs Panzióban és ellátás a Party Pub Éteremben!

 

Program (október 11. – 12. – 13., szerda, csütörtök, péntek):

 

PROGRAMELEM

SZEMÉLYI ELEM

MEGJEGYZÉS

 

1.

 

10.00 – 10.15 (15’)

A koordinációs célú nemzetközi partnertalálkozó szakmai napjainak megnyitója! (Köszöntők!)

 

Derzsi-Ráduly Kázmér projektmenedzser Igazgató

Dr. Komáromi István

projektmenedzser / igazgató

 

Helyszín: Barti Szabó Dávid technológiai Líceum / Konferencia- terem

 

 

 

 

 

 

 

2.

10.15 – 11.00 (45’)

Koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere és beszélgetés (1)

(A projekttevékenység elmúlt időszaki munkájának értékelése, digitális prezentálása, a soron következő időszak, hónapok aktuális feladatainak pontosítása, megbeszélése és ütemezése. A 9. – 10. évfolyamra kidolgozott erdei iskolai és aktívturisztikai modellprogram tartalmi elemeinek szakmai egyeztetése. A modellprogram végleges változata elkészítésének a megtervezése, egyeztetése. A modellprogram kipróbálásának és tesztelésének az előkészítése.)

 

 

 

 

A projektmenedzsmentek és projektcsoportok tajai!

 

 

 

 

Helyszín: Barti Szabó Dávid technológiai Líceum / Konferencia- terem

 

3.

 

 

11.00 – 11.15 (15’)

Szünet

 

 

-

 

-

 

 

4.

 

11.15 – 13.15 (120’)

Koordinációs célú szakmai megbeszélés és műhelymunka (2)

 

 

A projektmenedzsmentek és projektcsoportok tajai!

 

 

Helyszín: Barti Szabó Dávid technológiai Líceum / Konferencia- terem

 

 

5.

 

13.15 – 14.00 (45’)

Ebédszünet

 

 

A projektcsoportok tagjai

 

Helyszín: Party Pub Étterem (Barót)

 

10.

 

14.00 – 18.45 (4.45’)

Koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere és beszélgetés (3)

 

A projektmenedzsmentek és projektcsoportok tajai!

 

 

Helyszín: Barti Szabó Dávid technológiai Líceum / Konferencia- terem

 

 

11.

 

19.00

Vacsora

 

 

A projektcsoport tagjai

 

Helyszín: Party Pub Étterem (Barót)

Utazás, mobilitás:

 

Programelem

Humán elem

Megjegyzés

 

1.

Utazás a Barót (Baraolt) – Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc) – Parajd (Praid) – Szováta (Sovata) – Torda (Turda) – Kolozsvár (Cluj-Napoca) – Zilah (Zalau) – Nagykároly (Carei) – Nyíregyháza útvonalon Nyíregyházára!

Az utazás résztvevői az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja

Az utazás során megtett táv kb. 550 km!

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Az utazás során aktívturisztikai programelemek – ismerkedés Erdéllyel és településeivel – megvalósítása Szejkefürdőn (Baile Seiche), Farkaslakán (Lupeni), Korondon (Corund), Paraidon (Praid) és Szovátán (Sovata)!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-„-

Szejkefürdő (Baile Seiche): településföldrajz, Orbán Balázs nyughelye, síremléke stb.

Farkaslaka (Lupeni): településföldrajz, Tamási Áron szülőháza és nyughelye, síremléke stb.

Korond (Corund): településföldrajz, népművészet, fazekasság stb.

Parajd (Praid): településföldrajz, Só-szoros tanösvény, Sóbánya stb.

Szováta (Sovata): településföldrajz, Szváta turisztikai adottságai, Medve – tó stb.

3.

 

Érkezés Nyíregyházára a késő délutáni órákban!

 

-„-

 

-

1. kép: Kolozsvár főtere (Szabadság – tér) a Szt. Mihály - templommal és a Hunyadi Mátyás szoboregyüttessel

2. kép: Hunyadi Mátyás szülőháza Kolozsváron. Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja Hunyadi Mátyás szülőháza előtt Kolozsváron.

3. kép: Hunyadi Mátyás szülőháza Kolozsváron. Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja Hunyadi Mátyás szülőháza előtt Kolozsváron.

4. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának egy része a Segesvár melletti Fehéregyházán, Petőfi Sándor elestének feltétezett nyughelyén álló szobornál (1)

5. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának egy része a Segesvár melletti Fehéregyházán, Petőfi Sándor elestének feltétezett nyughelyén álló szobornál (2)

6. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportja a Baróti Szabó Dávid Líceum előtt

7. kép: A koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka mozzanatai (1)

8. kép: A koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka mozzanatai (2)

9. kép: A koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka mozzanatai (3)

10. kép: A koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka mozzanatai (4)

11. kép: A koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka mozzanatai (5/A)

12. kép: A koordinációs célú szakmai tapasztalatcsere, megbeszélés és műhelymunka mozzanatai (5/B)

13. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának egy része Parajdon, a Só-szoros Tanösvény előtt

14. kép: A Só-szoros egy szép sókiválása, előfordulása

15. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának egy része Parajdon, a Só-szoros Tanösvényen átfolyó Parajd – patak mentén

16. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának tagjai átkelnek a Parajd – patakon

17. kép: A Székelyudvarhely melletti Szeikeifürdő, Orbán Balázs Székelyföld autentikus leírójának nyughelyéhez vezető, s székelykapukkal díszített út

18. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának tagjai úton Orbán Balázs Székelyföld autentikus leírójának nyughelyéhez

19. kép: Orbán Balázs nyughelye, sírja Szeikefürdőn

20. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának tagjai Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál (1)

21. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának tagjai Farkaslakán, Tamási Áron sírjánál (2)

22. kép: Farkaslaka, Tamási Áron szülőháza

23. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának tagjai Farkaslakán, Tamási Áron szülőháza előtt

24. kép: A Medve – tó Szovátán

25. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának egy része a Medve – tó partján, Szovátán (1)

26. kép: Az Eötvös Gyakorlóiskola projektszakmai csoportjának egy része a Medve – tó partján, Szovátán (2)

27.+ kép: Egy medvefotó a Medve – tó partján, Szovátán

(Fotók: saját felvételek!)

Dr. Komáromi István
igazgató
projektmenedzser

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel