Erasmus+ pályázati siker és sikeres projektindító nemzetközi konferencia az Eötvös Gyakorlóiskolában

Kategória: Sajtómegjelenés, Eötvös hírek, 2022. december 06., kedd

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2022. november 29. (kedd) és december 02. (péntek) között szervezte és bonyolította le az „Erasmus+ Kisléptékű partnerségek a köznevelés területén” „Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus” c. pályázati program koordinációs célú nemzetközi nyitó partnertalálkozóját.

A nyitó partnertalálkozó életre hívásának meghatározó előzményét az a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma által a közelmúltban az iskolának megküldött tájékoztató levele jelentette, amely az alábbiakat tartalmazta: „Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy a 2022. március 23-i határidővel benyújtott 2022-1-HU01-KA210-SCH-000084386 számú Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus című Erasmus+ Kis léptékű köznevelési partnerségek (KA210-SCH) pályázatukat független szakértők bírálata alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma támogatta. Pályázatuk a tartalmi értékelés során 80 pontot ért el. Ebben a pályázattípusban összesen 30 pályázat került tartalmi bírálatra, ebből 6 magyar koordinációjú pályázat kerül jelen állás szerint a támogatottak közé.”

Az Eötvös Gyakorlóiskola és erdélyi – székelyföldi partneriskolája, a Baróti Szabó Dávid Líceum pályázati projektsikerének értékét kiemeli és hangsúlyosabbá teszi az a tény, hogy a – különböző innovatív témák feldolgozását lehetővé tevő – pályázat az Európai Unió mind a 27 tagországában meghirdetésre került, s e pályázaton ezen országokból 30 iskola került ki győztesen. Magyarországot e körben 5 iskola képviseli, s közöttük az egyik a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, amely kategóriájában a legmagasabb adható támogatást (60.000 euro) nyerte el.

A választott téma dimenzióit, valamint a fentiekben kiemelteket is alátámasztva jól illusztrálják mindezt a pályázati anyagot bíráló szakértői véleményben rögzítettek: „A pályázat ötlete kiváló: a hazai és uniós közoktatási intézmények haszonnal forgathatják majd az „Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus” című modellprogramot, amelyet a pályázat során kidolgozni terveznek. Kifejezetten pozitív az a megközelítése, hogy olyan program kidolgozására törekszik, amely élményszerű, és ötvözi az informális módszereket a hagyományos, formális oktatással. Az önmagában is fontos témaválasztás mellett szintén pozitívum, hogy külön hangsúlyosan jelenik meg az inklúzió fontossága és a differenciált megoldások előnyben részesítése annak érdekében, hogy a kevesebb lehetőséggel rendelkező diákok számára is a lehető legtöbbet kínálja a kifejleszteni kívánt mintaprogram.

A pályázati program címeként, mottójaként választott „Élménypedagógia, erdei iskola és aktív turizmus” összetett-összekapcsolt gondolatsora külön – külön, s nemkülönben együtt értelmezve is jól érzékelteti a pályázó iskola/iskolák pedagógiai hitvallását, az oktatásban és nevelésben vallott, s napjainkban is alkalmazott szemléletmódját valamint gyakorlatát, amellyel kapcsolatosan túlzás nélkül mondhatjuk és használhatjuk egyaránt a „korszerű” vagy éppen a „progresszív” jelzőket. Az „élménypedagógiai” megvalósítás természetesen nem újkeletű dolog egy – egy iskola mindennapos oktató – nevelő munkájában, akár iskolán belüli vagy éppen – s az utóbbi időben egyre inkább teret nyerőiskolán és tanórán kívüli programok, foglalkozások és „órák” („out of school learning”) megvalósítása során és közben. Összekapcsolva e gyakorlatot a felnövekvő generációk, a diákok természet – környezetvédelmi és a fenntarthatóságra nevelésével valamint környezettudatos szemléletmódjának alakításával egy természetes és/vagy természetközeli környezetben működtetett erdei iskolai programban való részvétellel, úgy gondoljuk, hogy mindennek a pozitív hatása semmi mással nem pótolható. S ha mindezt még összekötjük az aktív turizmus –például a természetjárás, kerékpározás, vizes sportok stb. – különböző formáinak a mozgás, az egészséges életmód, a testi és lelki kondicionálás megvalósításával, a hatás még elementárisabb lesz/lehet minden résztvevő számára („experiential education”).

(A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola – mint „Örökös Ökoiskola –, közel két évtizede szervez és bonyolít le 5 napos és „kinnlakásos” erdei iskolai programokat a 4., 6. és 10. évfolyamos osztályok diákcsoportjai számára a Nyíregyházától 15 kilóméterre, - a csendet, nyugalmat, tiszta levegőt és különleges természeti szépségeket magába foglaló Harangodi erdő ölelésében elhelyezkedő, s a Napkori Erdőgazdák Zrt. fenntartásában működtetett Harangodi Erdészeti Erdei Iskolában!)      

A projektvezető Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium szervezésében és rendezésében 2022. november 29. (kedd) – 30. (szerda) – december 01. (csütörtök) – 02. (péntek) került sor a projekt koordinációs célú nemzetközi nyitó partnertalálkozójára a „Csokisuli” – ban. A program nemzetközi relációját az adta, hogy annak egyik résztvevője volt az Erdélyből, Barótról (Románia) érkezett Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum pedagógusközösségét képviselők hat fős csoportja. (A program meghívott és résztvevő vendégei voltak a Nyíregyházi Egyetem képviseletében Béda Zsuzsa ERASMUS – koordinátor és Késmárki Krisztina is!)

A házigazda intézmény vezetőjének (Dr. Komáromi István) köszöntőjét követően a projektnyitó konferencia – az alábbi táblázatban rögzített programelemeket magába foglalva – jó hangulatban, tartalmasan és a résztvevők visszajelzései alapján élményeket is nyújtóan kellemesen valamint hasznosan telt

 

PROGRAMELEM

SZEMÉLYI ELEM

MEGJEGYZÉS

1.

 

9.00 – 9.05 (5’)

Megnyitó (köszöntő)

 

Dr. Komáromi István

projektmenedzser

Helyszín: K2 – es terem (II. emelet)

2.

9.05 – 9.20 (15’)

A projektvezető intézmény bemutatása

(Nyíregyházi Egyetem Eötvös Gyakorló Általános iskola és Gimnázium)

Dr. Komáromi István

igazgató

Helyszín: K2 – es terem (II. emelet)

 

3.

9.20 – 9.35 (15’)

A projekt partnerintézmény bemutatkozása

(Baróti-Szabó Dávid Technológiai Lyceum)

Derzsi-Ráduly Kázmér

igazgató

Helyszín: K2 – es terem (II. emelet)

4.

9.35 – 9.50 (15’)

A projektteamok bemutatása - bemutatkozása

Jeneiné Novák Erzsébet

projekt szakmai vezető

és

Tóth Beáta

partnerintézmény projekt szakmai vezető

Helyszín: K2 – es terem (II. emelet)

-

9.50 – 10.00 (10’)

Szünet

-

-

5.

10.00 – 10.30 (30’)

A projekt bemutatása

(prezentáció)

Jeneiné Novák Erzsébet

projekt szakmai vezető

Helyszín: K2 – es terem (II. emelet)

6.

10.30 – 10.45 (15’)

A projekt tevékenységtervének a bemutatása

(prezentáció)

Jenei Andrea

szakmai koordinátor

Helyszín: K2 – es terem (II. emelet)

7.

10.45 – 11.00 (15’)

„Jó gyakorlat” bemutatása

(Élménypedagógia, erdei iskola és aktívturizmus hagyományai és gyakorlata az Eötvös Gyakorlóiskolában)

(prezentáció)

Dr. Komáromi István

igazgató

Helyszín: K2 – es terem (II. emelet)

8.

11.00 – 11.15 (15’)

A „Komplex Alapprogram (KAP)” bemutatása

(prezentáció)

Spákné Paráda Andrea

szakmai megvalósító

 

Helyszín: K2 – es terem (II. emelet)

9.

11.15 – 11.45

Ebédszünet

A projektcsoport tagjai

Helyszín: ebédlő

10.

11.45 – 15.45

Szakmai tapasztalatcsere és beszélgetés

A projektcsoport tagjai

Helyszín: K2 – es terem

(II. emelet)

Dr. Komáromi István
igazgató
projektmenedzser

1. fotó: Jenei Andrea igazgatóhelyettes, szakmai koordinátor megnyitja a nemzetközi konferenciát

2. fotó: Dr. Komáromi István igazgató köszönti a konferencia résztvevőit

3. fotó: Dr. Komáromi István igazgató előadása az Eötvös Gyakorlóiskoláról

4. fotó: Derzsi-Ráduly Kázmér igazgató előadása a partnerintézmény Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceumról

5. fotó: Jeneiné Novák Erzsébet szakmai vezető bemutatja az Eötvös Gyakorlóiskola projektteamjének tagjait

6. fotó: Tóth Beáta szakmai vezető bemutatja a partnerintézmény, a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum projektteamjének tagjait

7. fotó: Jenei Erzsébet szakmai vezető előadása a projektről

8. fotó: Jenei Andrea projekt szakmai koordinátor előadása a program tevékenységtervéről

9. fotó: Spákné Paráda Andrea szakmai megvalósító előadása a „Komplex Alapprogramról (KAP)”

10. fotó: A konferencia résztvevői

11. fotó: Kötetlen beszélgetés a konferencia szünetében

12. fotó: A konferencia résztvevői a Harangodi Erdészeti Erdei Iskolában (1)

13. fotó: A konferencia résztvevői a Harangodi Erdészeti Erdei Iskolában (2)

14. fotó: A nemzetközi konferencia programzáró eseménye

Fotó: Drótos I., Jenei A. és Dr. Komáromi I.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel