A könyvtárhasználat szabályai

Kategória: Könyvtár, 2014. március 13., csütörtök

Az iskolai könyvtárat az iskola minden dolgozója, tanulója és a gyakorlaton lévő főiskolai hallgatók használhatják.

Az könyvtár használata minden beiratkozott tanulónak joga, a könyvtárhasználat szabályainak betartása pedig kötelessége.

A könyvtár a kiírt időpontban tart nyitva, ebben az időben van lehetőség a kölcsönzésre és az olvasóterem használatára.

Kérem az alábbi szabályok betartását:

  1. A könyvtárból könyvet, vagy bármely más dokumentumot csak a könyvtáros tudtával szabad kivinni.
  2. A helyben használható dokumentumok (kézikönyvek, folyóiratok, audiovizuális és más információhordozók)  egy-egy tanítási órára, amennyiben értékük és terjedelmük engedi egy hétvégére kikölcsönözhetők.
  3. Egyszerre a tanulók maximum 3 darab könyvet kölcsönözhetnek ki. A kölcsönzési idő 3 hét, amely egy alkalommal meghosszabbítható. 
  4. A beiratkozás és a szolgáltatások igénybevétele díjtalan.
  5. Iskolaváltozás esetén a tanuló köteles elszámolni a kikölcsönzöttkönyvekkel, tankönyvekkel. Az iskola tanulói kötelesek minden tanév végén visszahozni a kikölcsönzött könyveket, tankönyveket.
  6. Az elveszett vagy erősen megrongált könyveket az olvasónak ugyanolyan, vagy hasonló tartalmú és értékű, a gyűjtőkörbe tartozó könyvvel kell pótolnia.
  7. A diákok csak a betűrendes katalógust használhatják, azt is a könyvtáros felügyelete alatt.
  8. A tanítási gyakorlaton lévő hallgatók diákigazolvány bemutatásával használhatják a könyvtár szolgáltatásait.
Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel