Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny szóbeli fordulója

Kategória: Versenyek, 2020. február 27., csütörtök

A szóbeli verseny időpontja: 2020. április 3. péntek 11 óra.
Regisztráció: 9 óra 45 perctől 10 óra 45 percig.

A 7-10. osztályosok közül évfolyamonként 16-18 tanuló vesz részt a szóbeli fordulón.

Az 5-6. osztályosok közül az írásbeli fordulón elért eredmény alapján az 1-10. helyezettek kaptak meghívást az eredményhirdetésre.

A szóbeli fordulóra és az eredményhirdetésre meghívott tanulók, iskolák, felkészítő tanárok.

A szóbeli fordulóra és az eredményhirdetésre meghívott tanulók, iskolák, felkészítő tanárok

Meghívás feltétele:
5. osztály: írásbeli fordulón legalább 37 pont
6. osztály: írásbeli fordulón legalább 41,5 pont
7. osztály: írásbeli fordulón legalább 36 pont
8. osztály: írásbeli fordulón legalább 42,5 pont
9. osztály A csoport: írásbeli fordulón legalább 38 pont
9. osztály B csoport: írásbeli fordulón legalább 42,5 pont
10. osztály A csoport: írásbeli fordulón legalább 46 pont
10. osztály B csoport: írásbeli fordulón legalább 43 pont

Az írásbeli fordulón elért további eredmények a felkészítő tanároknak eljuttatott link segítségével tekinthetők meg.

 A szóbeli verseny helyszíne: NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
                                                 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A szóbeli forduló anyaga:

- Hallott szöveg értése: igaz-hamis állítás/három lehetőség közül választás, szöveg
  kiegészítése/válasz kérdésekre.
- Tantervi követelményeknek megfelelő téma kifejtése képből kiindulva.

Társalgási témák:

7. osztály: család, lakás, iskola, napirend, étkezés, vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek),
8. osztály: család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás, orvosnál,
9. osztály A csoport: család, lakás, iskola, napirend, étkezés, vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek),
9. osztály B csoport: család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás (nyaralás), orvosnál, Franciaország – Párizs,
10. osztály A csoport: család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás, orvosnál,
10. osztály B csoport: család, lakás (házimunkák), iskola (nyelvtanulás), napirend, étkezés (étteremben), vásárlás (online vásárlás), szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), telekommunikáció (mobiltelefon, internet), évszakok (klímaváltozás), ünnepek (típusai), utazás (nyaralás), orvosnál, Franciaország – Párizs.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 16 óra 30 perc

A verseny ideje alatt a résztvevők és kísérőik ellátásban részesülnek. Ebédet, szállást az előzetesen leadott igény szerint biztosítunk a versenyzőknek és kísérőknek.

A verseny megnyitóján a résztvevők megismerkednek a zsűri tagjaival, és minden információt megkapnak a verseny menetével kapcsolatban.

A szóbeli forduló első részében a tanulók hallás utáni értését mérjük magnóról hallgatott szövegek értésével. Minden kategóriában 2 szöveget hallgatnak meg a versenyzők.
Az egyik szöveggel kapcsolatban állításokról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak, vagy három lehetőség közül kell kiválasztani a helyes választ. A második szövegnél kérdésekre kell válaszolni, vagy szöveget kell kiegészíteni a hallott szöveg alapján. Mindkét szöveget kétszer hallgatják meg a versenyzők, és kapnak 1-1 percet a feladat megoldására az első és második hallgatás után is.

A 9. évfolyam A csoportjába nevező tanulók a 7. évfolyamosokkal azonos hanganyagot hallgatnak.

A 10. évfolyam A csoportjába nevező tanulók a 8. évfolyamosokkal azonos hanganyagot hallgatnak.

A szóbeli forduló második részében a versenyzők évfolyamonként külön zsűri előtt adnak számot szóbeli kifejezőkészségükről, kommunikációs készségükről. A 2 tagú zsűri rövid bevezető beszélgetést kezdeményez (ismerkedés, pozitív légkör megteremtése a cél), utána a versenyző két tematikus képet húz, amelyekből az egyiket kiválasztja, és abból kiindulva beszél a témáról. A zsűri tagjai kérdéseket tesznek fel, mellyel irányítják a kommunikációt és meggyőződnek a versenyző nyelvtudásáról.

A 9. évfolyam A és B csoportjába nevező tanulók azonos zsűri előtt versenyeznek, de a két csoport értékelése külön történik.

A 10. évfolyam A és B csoportjába nevező tanulók azonos zsűri előtt versenyeznek, de a két csoport értékelése külön történik.

A verseny után ünnepélyes eredményhirdetésen oklevelet, jutalomkönyvet és tárgyjutalmat kapnak a versenyzők és felkészítőik.

Értékelési eljárások

Az írásbeli fordulón az elbírálás minden versenyző esetén azonos feladatok és azonos javítási útmutató alapján történt. Maximum 50 pontot érhettek el a versenyzők. Korcsoportonként a legtöbb pontot elért maximum 16-18 tanuló jutott tovább a 2. fordulóba.

A szóbeli fordulón az értékelés előre tisztázott kritériumrendszer alapján történik.  Az értékelés szempontjai: hallott szöveg értése, szókincs, nyelvhelyesség, kiejtés és intonáció, a zsűri kérdéseinek és közléseinek megértése. Területenként a zsűri maximum 10-10 pontot ad, így a szóbeli fordulón is 50 pontot lehet szerezni.

A végeredményt a versenyző írásbeli és szóbeli eredményének összesítése alapján hirdeti a zsűri.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2020 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel