Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny 7-10. évfolyamos tanulók részére a 2019/2020-as tanévre

Kategória: Versenyek, 2019. szeptember 25., szerda

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Versenyt hirdet 7-10. évfolyamos tanulók részére a 2019/2020-as tanévre

A kétfordulós (írásbeli, szóbeli) versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik:

  • Magyarország oktatási intézményeinek 13-17 éves tanulói, (általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, 4 osztályos gimnáziumok 9-10. osztályos tanulói, 6 illetve 8 osztályos gimnáziumokból az általános iskola 7-8. évfolyamának, illetve a gimnáziumok 9-10. évfolyamának megfelelő osztályok tanulói)
  • 6. életévük betöltése után nem töltöttek 6 hónapnál hosszabb időt a célnyelv nyelvterületén,
  • nem kéttannyelvű gimnáziumban tanulják a célnyelvet,
  • nem jártak célnyelvi tanítási nyelvű iskolába,
  • nem anyanyelvük a célnyelv,
  • egyik szülőjüknek sem anyanyelve a célnyelv.
     

Nevezési kategóriák:

I. kategória: 7. évfolyam
II. kategória: 8. évfolyam
III. kategória:  9. évfolyam A csoport, 9. évfolyam B csoport
IV. kategória: 10. évfolyam A csoport, 10. évfolyam B csoport

III. kategória:

9. évfolyam A csoport: azok a tanulók nevezhetnek, akik 9. évfolyamon második idegen nyelvként kezdték a francia nyelv tanulását. (A 2019/2020-as tanévben kezdték tanulni a francia nyelvet.)

9. évfolyam B csoport: azok a tanulók nevezhetnek, akik a francia nyelvet általános iskolában már tanulták, illetve francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben kezdték a francia nyelvet tanulni.

IV. kategória:

10. évfolyam A csoport: azok a tanulók nevezhetnek, akik 9. évfolyamon második idegen nyelvként kezdték a francia nyelv tanulását.  (A 2018/2019-es tanévben kezdték tanulni a francia nyelvet.)

10. évfolyam B csoport: azok a tanulók nevezhetnek, akik a francia nyelvet általános iskolában már tanulták, illetve francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben kezdték a francia nyelvet tanulni.

A versenyen részt vevő tanulók írásbeli eredményük alapján kapnak meghívást a szóbeli fordulóra.  Mindegyik kategóriában16 tanuló (azonos pontszám esetén 17/18 tanuló) vesz részt a szóbeli fordulón.

Nevezés módja: online jelentkezés az Eötvös Gyakorlóiskola honlapján (eotvos.nye.hu/franciaverseny). A kapcsolattartó tanár regisztráció után rögzíti az intézmény és a versenyre jelentkező tanulók adatait. A nevezés folyamatos, a nevezési határidőig megengedett a módosítás.

Nevezéssel kapcsolatos információk: a versenyen való részvétel feltétele az adatkezelési tájékoztató megismerése és elfogadása. A tájékoztató a nevezési felületen olvasható.  A versenyre nevező tanulók és felkészítő tanáraik elfogadják a Versenykiírásban és Versenyszabályzatban leírtakat.

Nevezési díj: nincs

Nevezési határidő: 2019. december 13. (péntek)

Az írásbeli forduló feladatlapjainak letöltése a versenyt szervező iskola honlapjáról: 2020. január 27. (hétfő)

A feladatlapok letöltése az intézményvezető/kapcsolattartó tanár email címére eljuttatott kód felhasználásával történik.

A versenyfeladatlapok nyomtatása és a versenyzők létszáma szerinti sokszorosítása a versenyre nevezett tanulók iskolájában történik.

Az írásbeli forduló időpontja: 2020. január 28. (kedd) 14 óra

A javítatlan feladatlapok postára adása a versenyt szervező iskola címére:  2020. január 29. (szerda)

A döntőbe (szóbeli fordulóra) jutott tanulók értesítése: 2020. február 28. (péntek)

A szóbeli forduló időpontja: 2020. április 3. (péntek) 11.00 óra

A szóbeli forduló helyszíne:
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A verseny felelőse: Nagyné Mussó Judit francia szakos tanár

Elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 06-70/4307-124

Az írásbeli forduló feladattípusai: nyelvtani teszt, civilizációs ismeretek, mondatkiegészítések (prepozíciókkal, igékkel, névmásokkal), mondatalkotás megadott szavak felhasználásával, párbeszéd/történet mondatainak sorba rendezése, olvasott szöveg értése (igaz-hamis/kérdésekre válasz), íráskészséget mérő feladat (levélírás vagy blogbejegyzés megadott szempontok és megadott szószám alapján).

Mintafeladatok elérhetők a szervező intézmény honlapján, az eotvos.nye.hu/franciaverseny címen.

A szóbeli forduló anyaga:

 - kötetlen társalgás kép alapján
 - hallott szöveg értése

A versennyel kapcsolatos információk, illetve az írásbeli és szóbeli forduló eredményei iskolánk honlapján megtekinthetők lesznek.

Ünnepélyes eredményhirdetés: 2020. április 3. (péntek) 16.30

Díjazás: oklevél, francia nyelvű jutalomkönyv, tárgyjutalmak

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2023 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel