Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny

Kategória: Versenyek, 2018. október 02., kedd

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Versenyt hirdet 7-10. évfolyamos tanulók részére a 2018/2019-es tanévre

A kétfordulós (írásbeli, szóbeli) versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik:
Magyarország oktatási intézményeinek 13-17 éves tanulói, (általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, 4 osztályos gimnáziumok 9-10. osztályos tanulói, 6 illetve 8 osztályos gimnáziumokból az általános iskola 7-8. évfolyamának, illetve a gimnáziumok 9-10. évfolyamának megfelelő osztályok tanulói)
6. életévük betöltése után 6 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt a célnyelv nyelvterületén,
nem kéttannyelvű gimnáziumban tanulják a célnyelvet,
nem jártak célnyelvi tanítási nyelvű iskolába,
nem anyanyelvük a célnyelv,
egyik szülőjüknek sem anyanyelve a célnyelv

Azok a tanulók, akik francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt a korosztályuknak megfelelő kategóriában nevezhetnek: a 0. évfolyamos tanulók a 9. évfolyamosok kategóriájában (III. kategória), a 0. évfolyamot követő tanévben a 10. évfolyamosok kategóriájában (IV. kategória) versenyezhetnek.

Nevezési kategóriák:

  • I. kategória: 7. évfolyam
  • II. kategória: 8. évfolyam
  • III. kategória: 9. évfolyam A csoport
  • III. kategória: 9. évfolyam B csoport
  • IV. kategória: 10. évfolyam A csoport
  • IV. kategória: 10. évfolyam B csoport

III. kategória:
9. évfolyam A csoport: azok a tanulók nevezhetnek, akik 9. évfolyamon második idegen nyelvként kezdték a francia nyelv tanulását.
9. évfolyam B csoport: azok a tanulók nevezhetnek, akik a francia nyelvet általános iskolában már tanulták, illetve francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben kezdték a francia nyelvet tanulni.

IV. kategória:
10. évfolyam A csoport: azok a tanulók nevezhetnek, akik 9. évfolyamon második idegen nyelvként kezdték a francia nyelv tanulását.
10. évfolyam B csoport: azok a tanulók nevezhetnek, akik a francia nyelvet általános iskolában már tanulták, illetve francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben kezdték a francia nyelvet tanulni.

A 7-10. osztályos tanulók írásbeli eredményük alapján kapnak meghívást a szóbeli fordulóra. Mindegyik kategóriában16 tanuló (azonos pontszám esetén 17 tanuló) vesz részt a szóbeli fordulón.

A francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben részt vevő tanulók, illetve akik a 9. évfolyamot megelőző években már tanulták a francia nyelvet, csak a B csoportba nevezhetnek 9. és 10. évfolyamon is!

A 7-10. osztályos tanulók írásbeli eredményük alapján kapnak meghívást a szóbeli fordulóra. Mindegyik kategóriában16 tanuló (azonos pontszám esetén 17/18 tanuló) vesz részt a szóbeli fordulón.

Nevezés módja:
A honlapról letölthető nevezési lapon e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nevezési díj: nincs

Nevezési határidő: 2018. december 17. (hétfő)

Az írásbeli forduló feladatlapjainak megküldése az iskolákba a nevezési lapon megadott email címre: 2019. január 28. (hétfő)

A versenyfeladatlapok nyomtatása és a versenyzők létszáma szerinti sokszorosítása a versenyre nevezett tanulók iskolájában történik. A nevezési lapon fel kell tüntetni, hogy a feladatlapokat milyen email címre várják. Ez az elérhetőség nem lehet francia szakos kolléga email címe.

Az írásbeli forduló időpontja: 2019. január 29. (kedd) 14 óra
A feladatlap megoldására 90 perc áll a versenyzők rendelkezésére.

A javítatlan feladatlapok postázása elsőbbségi küldeményként a versenyt szervező iskola címére: 2019. január 30. (szerda)

A döntőbe (szóbeli fordulóra) jutott tanulók értesítése: 2019. február 28. (csütörtök)

A szóbeli forduló időpontja: 2019. március 29. (péntek) 11.00 óra

A szóbeli forduló helyszíne:
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A verseny felelőse: Nagyné Mussó Judit francia szakos tanár

Elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 06-70/4307-124

Az írásbeli forduló feladattípusai: nyelvtani teszt, civilizációs ismeretek, mondatkiegészítések (prepozíciókkal, igékkel, névmásokkal), mondatalkotás megadott szavak felhasználásával, párbeszéd/történet mondatainak sorba rendezése, olvasott szöveg értése (igaz-hamis/kérdésekre válasz), íráskészséget mérő feladat (levélírás vagy blogbejegyzés megadott szempontok és megadott szószám alapján).

A szóbeli forduló anyaga:

  • kötetlen társalgás kép alapján
  • hallott szöveg értése

A versennyel kapcsolatos információk, illetve az írásbeli és szóbeli forduló eredményei iskolánk honlapján megtekinthetők lesznek.

Díjazás: oklevél, francia nyelvű jutalomkönyv, tárgyjutalmak

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel