Eötvös Géniusz Tehetséggondozó program

Kategória: Géniusz hírek, 2010. november 04., csütörtök

Eötvös Géniusz Tehetséggondozó program

Nyíregyházi Főiskola Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 2010-ben több mint 9 M Ft-os támogatást nyert el az „Eötvös Géniusz” Tehetséggondozó Program megvalósítására a TÁMOP-3.4.4/B-08/1-2009-0019 pályázat keretében.

1.„Eötvös Géniusz” Tehetséggondozó program (Tehetségek felkutatását, kiválasztását és tehetségük kibontakoztatását közvetlenül elősegítő programok, rendezvények szervezése)

1.1. „Eötvös Géniusz” Versenyvizsga előkészítése és megalapozása. Verseny is, vizsga is. Tananyagot biztosítunk, és abból lehet vizsgázni, versenyezni. A Versenyvizsgát az 1-12. osztályosoknak fogjuk hirdetni, indulásnál esetleg ennél kevesebb évfolyamon.

1.1.1. A választott tantárgyakból (matematika, magyar nyelv- és irodalom, történelem) készült tananyagra, a gyakorló feladatsorokra támaszkodva az iskolákban indulnak az Alapozó szakkörök. (Csoportos konzultációk szervezése tehetséggondozásban részt vevő fiatalok részére). Szakkörökön, önképző körökön ezeket feldolgozzuk a februári versenyig/vizsgáig. Ez segíti a tanulókat és a tanárok önképzését is, és egyúttal segít a más versenyekre való felkészülésben. Más versenyekhez képest ezen a versenyen biztosabban ér el jó eredményt az, aki komolyan végigdolgozta a fél évet. A versenyen a tananyagban szereplő feladatokhoz hasonló feladatok vannak

1.1.2. Ezeket a tananyagokat szeptemberben feltesszük a gyakorló iskolai honlapra. A honlapon lévő anyag folyamatos bővítése, fejlesztése. A honlapon levő tananyagok az évek során csiszolódnak és bővülnek. Kialakul egy törzsanyag, mellette szatellit anyagok. Ezek megismerésére is teszünk fel tananyagot, és biztosíthatunk speciális (tematikus) versenyvizsga lehetőséget is. Meghirdetünk témákat, és ha a jelentkezők száma elér egy határt, akkor megrendezzük. Az évek múltával egyre gazdagabb tananyag áll össze. Ez mind fent lesz a honlapon, illetve ezek bővített változatai (tehát megoldásokkal, megjegyzésekkel, elméleti alapozással kiegészítve) papíron is megjelenhetnek. Ezen a lapon lennének osztályonként a tananyagok, gyakorló feladatsorok, a benevezett diákok névsora, és információk a verseny lebonyolításáról. Lesz internetes Fórum is, ahol a versenyvizsgához kapcsolódó kérdéseket tehetnek fel a résztvevők, ahol beszélgethetnek egymással.

1.2. „Eötvös Géniusz” Versenyvizsga. A versenyvizsga segíti az iskolai tehetséggondozó rendszert, a pedagógusok szakmai-módszertani fejlődését, tananyagok fejlesztését. A versenyvizsga néhány év múlva kiterjeszthető országossá.

1.3. „Eötvös Géniusz” Tehetségbónusz. Az iskolai versenyvizsgán sikeres tanulók (1-5. helyezett) és felkészítő tanáraik költségeinek fedezése a regionális és országos versenyeken. Egyéb motivációk kidolgozása az eredményes tehetséggondozáshoz.

2. „Eötvös Géniusz” HétpróbaEgyéni tehetségfejlesztés, naponta egy feladattal, mely az interneten zajlik. Cél: az iskolai tananyag hatékonyabb, magasabb szintű elsajátítása. A szülő bármikor megnézheti gyermeke haladását, elért pontjait. A gyerekek az év végi versenyen összemérhetik tudásukat. (Egyénei-személyes tanácsadói szolgáltatások biztosítása tehetséggondozásban érintett fiatalok részére)

3. A felkészítő tanárok minősítése. Meghirdethetjük a tanárok körében a "Legeredményesebb felkészítő tanár" címet. Hasonlóan más versenyekhez, ahol vannak díjazott tanárok, lesznnek itt is.

A felkészítő tanárok kölcsönös – interdiszciplináris tapasztaltcseréje, szeminárium és workshop hazai és külföldi tanárok részvételével. (Csoportos konzultációk szervezése tehetséggondozásban részt vevő tanárok, szakemberek részére)

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel