A Határtalanul! pályázat fontosabb időpontjai és programjai.

1. A pályázati kiírás

2. Pályázati programelemek

2.1. Nyitóértekezlet

2013. április 22. hétfő

2.2. Barót és környéke fotókiállítás megnyitója

2013. április 22. hétfő

2.3. Előkészítő órák

2013. április 26. péntek

2.3.1. Erdély földrajzi és természeti adottságai

2.3.2. Erdély történelme

2013. április 29. hétfő

2.3.3. Erdély néprajzi jellemzői

2.3.4.  A Székelyföld néprajza

2013. április 29. hétfő

2.3.5.    Diákkonferencia

2.4. Első utazás

 

Az Eötvös Gyakorlóiskola diákjainak utazási és székelyföldi programja

2.4.1.    2013. május 11. szombat 

Délelőtt és délután:
Utazás Nyíregyházáról Barótra a Nyíregyháza - Csengersima - Petea - Szatmárnémeti - Zilah - Kolozsvár - Marosvásárhely - Segesvár - Fehéregyháza - Székelykeresztúr - Okland - Vargyas - Barót útvonalon. A Nyíregyházától Barótig tartó út hossza kb. 550 km, mely autóbusszal kb. 10 óra időtartamig tart. Az utvonal Erdély szép tájain és tájegységein - pl. Szatmári-síkság, Szilágyság, Kárpátok (Persányi-hegység, Hargita), Erdélyi-szigethegység (Meszes), Mezőség, Vargyasi-karszt, stb. -, valamint történelmi nevezetességű városain - pl. Kolozsvár, Torda, Marosvásárhely, Segesvár, Fehéregyháza, stb. - vezet át. Ez lehetővé teszi e szép tájak és városok bemutatását a kísérő tanárok szakszerű idegenvezetésével.

Este:
A magyar diákcsoport fogadása Baróton. Rövid ismerkedés a programban résztvevő két - a magyar (nyíregyházi) és a romániai magyar (baróti) - diákcsoport tagjai részvételével.  A közös tevékenység időrendjének és programjának egyeztetése. Vacsora, majd a szállás elfoglalása.

 

2.4.2.   2013. május 12. vasárnap

Délelőtt:
A magyarországi és a külhoni, baróti diákok hivatalos találkozója. A program megnyitása és a tevékenység céljainak ismertetése. A Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont diákjainak bemutatkozása és az intézmény bemutatása. A programegyüttes elemei: Barót város polgármesterének és az intézményvezetőknek/projektvezetőnek a köszöntője, a házigazda diákok bemutatkozó tájékoztató- és kulturális műsora. A két iskola diákjainak közös részvétele tanítási órákon. A külhoni, hat napos baróti program ismertetése és részletes tematikájának áttekintése.

Délután:
Barót város felfedezése és nevezetességeinek megtekintése. A városismereti séta programját a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont diákjai vezetik. A város főutcáján (Kossuth utca) és a kapcsolód utcákon, tereken található templomok, nevezetes épületek és szobrok felkeresése és megismerése mellett a városismereti program egy ún. városismereti vetélkedőműsorral zárul. (A városismereti séta programjához kapcsolódik az egykori Zatureczky-kúria és a temető előzetes megtekintése is.)

Este:
A baróti diákok diaképes bemutatóinak a megtekintése a Zatureczky család történetéről, történelmi szerepvállalásáról - az 1848-as forradalomhoz kapcsolódó tevékenységéről - és ma élő leszármazottakról. A nyíregyházi diákok beszámolója a  Zatureczky-család magyarországi családtörténetéről. (A két iskola programban résztvevő diákjai előzetes feladatként, projektmunka formájában készítik el beszámolóikat!)

 

2.4.3.   2013. május 13. hétfő

Délelőtt:
A Zatureczky-temető rendbetétele: a temető területének az elvadult növényzettől való megtisztítása. (A temető rendbetételének munkálatairól foto dokumentáció készítése.)

Délután:
A Zatureczky-temető rendbetétele: a szeméthulladék összegyűjtése éselszállítása. 

Este:
A két iskola programban részt vevő diákjai és pedagógusai részvételével közös kulturális program (műveltségi vetélkedő) lebonyolítása.

 

2.4.4.   2013. május 14. kedd

Délelőtt:
A Zatureczky-temető rendbetétele: az elhanyagolt sírok és sírhelyek gondozása, a temető közlekedési útjainak rendbetétele, karbantartása. (A temető rendbetételének munkálatairól fotodokumentáció készítése.)

Délután:
A Zatureczky-temető rendbetétele: a temető területén pihenőpadok elhelyezése, a temetőhöz vezető feljáró út és a feljáró kerítés rendbetétele.

Este:
A két programban résztvevő iskola diákjai közötti baráti kapcsolatok ápolása, elmélyítése önállóan megtervezett szabadprogram keretében.

 

2.4.5.   2013. május 15. szerda

Délelőtt:
A Zatureczky-temető rendbetétele: az elvégzett munkálatok emlékére kopjafaállítás. A temető rendbetétele során szükséges faipari munkák a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont asztalosipari tanulóinak közreműködésével készülnek el. (A temető rendbetételének munkálatairól fotodokumentáció készítése.)

Délután:
A Zatureczky-temető rendbetételét megörökítő és végigkísérő közös programról készült fotodokumentációból kiállítás rendezése a Baróti Szabó Dávid Iskolaközpontban. A külhoni közös program értékelése. Az iskola intézményvezetőinek/projektvezetőnek hivatalos programzárása. A program keretében rendbe tett Zatureczky-temető jelképes átadása Barót város önkormányzatának.  A Baróti Szabó Dávid Emlékszoba megtekintése, mely egyúttal előkészítése a külhoni és magyarországi iskola második utazás keretében történő közös tevékenységének is.

Este:
A két programban résztvevő iskola diákjai és kísérő pedagógusai részvételével közös zenés-táncos búcsúest lebonyolítása.

 

2.4.6.   2013. május 16. csütörtök

Délelőtt:
Utazás Barótról Nyíregyházára a Barót - Vargyas - Székelykeresztúr - Segesvár - Marosvásárhely - Kolzsvár - Zilah - Nagykároly - Csanálos - Nyírbátor - Nyíregyháza útvonalon. A Baróttól Nyíregyházáig tartó út hossza kb. 550 km, mely autóbusszal kb. 10 óra időtartamig tart. Az utvonal Erdély szép tájain és tájegységein - pl. Vargyasi-karszt, Kárpátok (Persányi-hegység, Hargita), Mezőség, Erdélyi-szigethegység, Szilágyság, Szatmári-síkság, Érmellék, - valamint irodalmi és történelmi nevezetességű városain - pl. Fehéregyháza, Segesvár, Marosvásárhely, Torda, Kolozsvár, Nagykároly stb. - vezet át. Ez lehetővé teszi e szép tájak és városok bemutatását a kísérő tanárok szakszerű idegenvezetésével.

Délután:
Utazás Barótról Nyíregyházára a Barót - Vargyas - Okland - Székelykeresztúr - Segesvár - Marosvásárhely - Kolzsvár - Zilah - Tasnád - Nagykároly - Csanálos - Mérk-Vállalj - Nyírbátor - Nyíregyháza útvonalon. (A délelőtt megkezdett utazás folytatása!)

Este:
Hazaérkezés az egy hetes Romániában, Erdélyben, a Székelyföldön megvalósított program után.

 

2.5.Második utazás

A Baróti Szabó Dávid Iskolaközpont diákjainak magyarországi programja

 

2.5.1.    2013. május 21. kedd

Délelőtt:
Utazás Barótról Nyíregyházára a Barót - Vargyas - Székelykeresztúr - Segesvár - Marosvásárhely - Kolozsvár - Zilah - Tasnád - Nagykároly - Csanálos - Mérk- Vállalj - Nyírbátor - Nyíregyháza útvonalon. A Baróttól Nyíregyházáig tartó út hossza kb. 550 km, mely autóbusszal kb. 10 óra időtartamig tart. Az utazás magyarországi szakaszán irodalmi és történelmi nevezetességek, látnivalók megtekintése (pl. Nyírbátor, Máriapócs, Nagykálló).

Délután:
Az utazás folytatása

Este:
A külhoni magyar diákcsoport várható érkezése Nyíregyházára kb. 18.00 - 19.00 között. A külhoni magyar diákcsoport fogadása Nyíregyházán. Az első utazás során egymást megismerő diákok és pedagógusok kölcsönös üdvözlés-köszöntése. A közös tevékenység időrendjének és programjának egyeztetése. Vacsora, majd a szállás elfoglalása.

 

2.5.2.   2013. május 22. szerda

Délelőtt:
Nyíregyháza belvárosának felfedezése egy ún. városismereti akadályverseny formájában. A program során a külhoni vendég diákok kis csoportokban magyarországi (nyíregyházi) diákok segítségével egy menetlevél alapján, játékos feladatok megoldásán keresztül ismerkednek meg Nyíregyháza nevezetességeivel. Így gyarapodik a programban résztvevő külhoni és magyarországi diákok ismeretanyaga, és közben természetesen tovább mélyülhetnek az első utazás alkalmával kialakult személyes kapcsolatok, kötődések és barátságok.

Délután:
A délután folyamán egy rövid kirándulást teszünk Nyíregyháza - Sóstóra. A program során célunk a Nyíregyházához tartozó Sóstói erdő és Sóstói tó színpompás vidékének, valamint a város túrisztikai létesítményeinek bemutatása. A Múzeumfalu által felkínált programokon keresztül a Nyírség hagyományainak megismertetése az építészeti örökségektől kezdve a népi mesterségeken át a térség tradicionális ételeinek bemutatásáig. A program érdekes aspektusát adja a Kárpát-medemce különböző néprajzi tájegységein ápolt hagyományok összehasonlításából adódó egyezések és különbözőségek vizsgálata, melyet a diákok a saját környezetükben szerzett tapasztalatok alapján maguk fedezhetnek fel.

Este:
Az egész napos program értékelése, a városismereti akadályverseny eredményhirdetése. A nap folyamán szerzett helyismeret kiegészítése az utazás céljaként megjelölt "hasznos termék" előállítása szempontjából legfontosabb intézmények (Jósa András Múzeum, Megyei Levéltár, Megyei Könyvtár) részletes bemutatásával. A prezentációt a magyarországi diákok tartják, előzetes felkészülés alapján egy-egy meghívott szakember közreműködésével.

 

2.5.3.   2013. május 23. csütörtök

Délelőtt:
A délelőtt folyamán az 1848 utáni Nyíregyháza kulturális életével ismerkedhetnek meg a külhoni diákok. A diaképes és dramatikus elemeket felsorakoztató prezentációban - melyet a magyarországi (nyíregyházi) diákok visznek közönség elé - helyet kap Benczúr Gyula festészetének, Krúdy Gyula irodalmi alkotásainak bemutatása, Jósa András néprajzi gyűjtőtevékenységének, valamint Eötvös József műveinek és művelődéspolitikai jelentőségének áttekintése is.

Délután:
Az utazás célkitűzéseként megjelölt "Eötvös Emlékszoba" kialakításához szükséges anyagok összegyűjtése érdekében a magyarországi és a külhoni diákok a Jósa András Múzeum, a Megyei Levéltár és a Megyei Könyvtár anyagát áttekintve, megkeresik azokat a legfontosabb képi, szöveges és esetleg hanganyagokat, melyek segítségével méltó emléket állíthatunk az Eötvös Gyakorlóiskola falain belül az intézmény névadójának, Eötvös Józsefnek. A munkában nagy segítséget jelent a magyarországi diákok számára az a tapasztalat, melyet a baróti gyerekek  az intézményükben berendezett "Baróti Szabó Dávid Emlékszoba" létesítése kapcsán már megszereztek.

Este:
A délután folyamán kis csoportokban beszerzett anyagok szelektálása, ill. bemutatása a program minden résztvevőjének, a kutatómunka eredményességének értékelése. A tapasztalatok levonása után a következő napok tevékenységének megtervezése.

 

2.5.4.   2013. május 24. péntek

Délelőtt:
Szükség esetén az előző nap megkezdett gyűjtőmunka folytatása, valamint az emlékszoba berendezésének elkészítése, a szükséges tárlók, vitrinek, paravánok elhelyezése. A beszerzett dokumentumok archiválása, kasírozása, keretezése. A szükséges feliratok elkészítése. A tevékenységben megfelelő technikai és tanári segítséggel a magyarországi és a külhoni diákok együtt vesznek részt, nagymértékben építve kézügyességük, esztétikai érzékük, tapasztalataik kihasználására.

Délután:
A délelőtt megkezdett munka folytatásaként az emlékszoba berendezésének és a szükséges technikai feltételek megteremtésének megvalósítása a magyarországi és a külhoni diákok, pedagógusok, ill. az iskola technikai dolgozóinak közös munkálkodásán keresztül.

Este:
A napi munka értékelése. A gyűjtőmunka folyamatának lezárása, az emlékszobához összegyűjtött anyagok véglegesítése. A létesítmény hivatalos átadásának, megnyitó ünnepség forgatókönyvének összeállítása.

 

2.5.5.   2013.május 25. szombat

Délelőtt:
Az emlékszoba végleges berendezése. A képi és a szöveges dokumentáció esztétikus és tematikus elhelyezése a tárlókban vitrinekben, paravánokon.

Délután:
Az Eötvös József Emlékszoba felavatása, ünnepélyes megnyitója, melyre az emlékszoba elkészítésében résztvevő (nyíregyházi és határon túli) diákok és pedagógusok mellett meghívást kapnak az Eötvös Gyakorlóiskola tantestületének, diákságának, és a fenntartó Nyíregyházi Főiskolának a képviselői, valamint a "termék" elkészítésében szakmai segítséget nyújtó intézmények vezetői, továbbá Nyíregyháza város polgármestere. A program során rövid irodalmi műsorral emlékezünk meg Eötvös József irodalmi és művelődéspolitikai jelentőségéről, ma is aktuális gondolatairól, törekvéseiről. Az emlékszobában berendezett állandó kiállítást megnyitja Dr.Pethő József főiskolai tanár.

Este:
Búcsúest. A két utazást magába foglaló együttműködés, a programsorozat hivatalos lezárása, értékelése. A tapasztalatok, ill. a partnerség további lehetőségeinek számbavétele, a kapcsolat fenntarthatósága érdekében tett lépések megtervezése. Kötetlen beszélgetés a programban részt vett pedagógusok részvételével, ill. zenés - táncos est a magyarországi és a külhoni diákoknak.

 

2.5.6.   2013. május 26. vasárnap

Délelőtt:
Utazás Nyíregyházáról a Nyíregyháza - Nyírbátor - Mérk-Vállalj - Csanálos - Nagykároly - Tasnád - Zilah - Kolozsvár - Marosvásárhely - Segesvár - Székelykeresztúr - Vargyas - Barót  útvonalon. A Nyíregyházától Barótig tartó út hossza kb. 550 km, mely autóbusszal kb. 10 óra időtartamig tart.

Délután:
Utazás Nyíregyházáról a Nyíregyháza - Nyírbátor - Mérk-Vállalj - Csanálos - Nagykároly - Tasnád - Zilah - Kolozsvár - Marosvásárhely - Segesvár - Székelykeresztúr - Vargyas - Barót útvonalon. A Nyíregyházától Barótig tartó út hossza kb. 550 km, mely autóbusszal kb. 10 óra időtartamig tart. (A délelőtt megkezdett utazás folytatása!)

Este:
Hazaérkezés az egy hetes Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Nyíregyházán megvalósított program után.

 

2.5.7.   Értékelő órák

2013.05.28. kedd

A két utazás értékelése

Tanulói kiselőadások

Fotókiállítás megnyitója                                               

Téma: A pályázati programsor bemutatása képekben

 

2.5.8.   A fakultatívan vállalt témanap menete:

2013. június 4. kedd

Délelőtt:
A 9-12. évfolyamon diavetítéssel egybekötött tájékoztató az első világháborút lezáró Trianoni békeszerződésről és annak máig ható következményeiről, a határainkon kívűl élő magyarság demográfiájáról, térszerkezetéről.

Az 5-8. évfolyamon: Erdély irodalmi, földrajzi, történelmi, nevezetességeinek, hírességeinek diavetítéssel, irodalmi alkotások tolmácsolásával kísért bemutatása. Irodalmi, történelmi, földrajzi totó kitöltése.

Híres székelyek - térkép készítése egy osztályterem falára székely emlékhelyekről. Az iskola valamennyi tanulóját megcélozva: A programon résztvevő diákok élménybeszámolóinak, és a Zatureczky temetőben végzett munkálatokról szóló előadás közreadása.

Az Eötvös-emlékszoba megtekintése.

Jellegzetes székely ételek bemutatója.

Délután:
Alsó tagozatos diákok számára Benedek Elek-nap a napköziben (Benedek Elek munkássága, meseolvasó délután, kiállítás mesekönyvekből, egy székely népmese dramatikus előadása a tanulók által)

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel