Dr. Polonkai Mária előadása

Kategória: Géniusz hírek, Nyitókonferencia, 2010. augusztus 30., hétfő

Dr. Polonkai Mária előadása

Tehetséggondozás az iskolában

Nyíregyháza, Eötvös Géniusz Nyitókonferencia, 2010. augusztus 30.

Előadó:
Dr. Polonkai Mária
c. egyetemi docens
a MTT alelnöke

A hazai tehetséggondozás elmélete

Révész Géza (1918.) szerint a tehetségre irányuló hajlamok összetevői:
intelligencia
intuíció, spontaneitás
a gyerek szellemi – erkölcsi magatartása, akaratereje

Renzulli, Mönks

- Harsányi István (1988.) tehetség-definíciója

- Czeizel Endre (1994.) talentum modellje

Tehetséggondozás

Hazai tehetségnevelési modell

A tehetséggondozás főbb útjai:
gyorsítás;
elkülönítés, szegregáció;
gazdagítás, dúsítás.

Gazdagító, dúsító programok:

 1. normál oktatás + iskolai vagy iskolán kívüli programok;
 2. olyan programok, melyeknek nincs köze a tananyaghoz;
 3. gondolkodásfejlesztés, kreativitásfejlesztés;
 4. egyéb programok (tanárképzésben, szülői tanácsadás, stb.).

Felvetődő cél a gazdagításnál, dúsításnál:

 1. a tehetséges gyerek erős oldalának támogatása;
 2. a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése;
 3. megelőzés, foglalkozásterápia;
 4. olyan területek támogatása, mellyel közvetlenül nem segítik a tehetségfejlesztést.

Szervezeti formák megválasztása gazdagításhoz, dúsításhoz

Arany János Tehetséggondozó Program
TUDOR műhely
Tehetségpontok

Gazdagító programok sokasága

tanterv által kínált lehetőségek,
tanterven kívüli gazdagító kurzusok,
önálló tanulás, kutatási projektek,
könyvtárkutatási projektek,
természettudományos projektek,
utazások, kirándulások,
szombati programok,
nyári programok,
kutatóintézetek, egyetemek programjai,
mentorok, mentorság,
szellemi olimpiák,
jövőbeni probléma megoldása.

A tehetségfejlesztő programok tervezése

A programtervezés alapelvei:

 1. A tehetségesek nevelése, oktatása szilárd filozófiai, pszichológiai és pedagógiai alapokra épüljön.
 2. A tehetségesek nevelését, oktatását úgy kell megtervezni, hogy érzékenyen reagáljon a globális igényekre, a nemzeti igényekre és a helyi igényekre.
 3. A tehetségesek nevelése, oktatása inkább befogadó, semmint kizáró attitűdöt képviseljen.
 4. A tehetségesek nevelése, oktatása az iskolarendszer szerves részét képezze.
 5. A tehetségesek nevelése, oktatása a teljes személyiségre irányuljon és a tanulót a maga egyedi mivoltában fejlessze.
 6. A tehetségesek nevelése, oktatása folyamatos erőfeszítés legyen az iskolarendszer, az iskola részéről.

Tehetségfejlesztő programokat befolyásoló tényezők

Tantervmodellek

 1. A tartalmi modell:
  gyors tempójú,
  előrehaladásra alapozó,
  előíró orientáltságú,
  az intellektuális tartalom szervezi,
  a tanár, mint facilitátor.
 2. A folyamat/eredmény modell:
  a kiválasztott témákban elmélyülő,
  produktumra alapozó,
  forrás orientáltságú,
  természettudomány vagy más modell köré szervezett,
  kollaboratív.
 3. Az ismeretelméleti modell:
  ismeretelméleti indíttatású,
  esztétikára alapozó,
  megbeszélés orientáltságú,
  a témák és eszmék szervezik,
  szókratészi módszer.

Differenciált tehetségtanterv készítésének alapelvei:

 1. A témakörök átfogóak legyenek.
 2. A témakörök minél több tudományterületet integráljanak.
 3. A témakörön belül a tanulási tevékenységek egymással összefüggőek legyenek.
 4. Adjon lehetőséget egy résztéma elmélyült tanulmányozására.
 5. Fejlessze az önálló tanulás képességét.
 6. Fejlessze a produktív, absztrakt, komplex gondolkodási képességet.
 7. Koncentráljon a többféle választ lehetővé tevő feladatokra.
 8. Fejlessze a kutatáshoz szükséges képességeket.
 9. Integrálja az alapképességeket és a magasabb szintű gondolkodási képességeket.
 10. Késztesse a tanulókat produktumok létrehozására.
 11. Késztesse a tanulókat olyan produktumok létrehozására, amelyekhez új módszereket, anyagokat, formákat használnak.
 12. Ösztönözze a tanulókat az önismeretük fejlesztésére.
 13. Értékelje a tanulói eredményeket megfelelő és speciális kritériumok segítségével.
Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel