Prof. Dr. Balogh László előadása

Kategória: Géniusz hírek, Nyitókonferencia, 2010. augusztus 30., hétfő

Prof. Dr. Balogh László előadása

Erősségek és gyenge pontok a magyar tehetséggondozásban c. előadás

Nyíregyháza, Eötvös Géniusz Nyitókonferencia, 2010. augusztus 30.

Előadó:
Dr. Balogh László
Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke
Magyar Géniusz Program szakmai vezetője

I. Kiindulási pontok

 1. Heller - Mönks - Sternberg - Subotnik /edrs./: International Handbook of Giftedness and Talent, Amsterdam – New York – Oxford - Tokyo, 2000, Pergamon (Balogh, L - Persson, R. - Joswig, H. : Gifted Education in Europe: Programs, Practices and Current Research)
 2. Educational Research Workshop: "Education of the Gifted in European Schools" (University of Nijmegen, The Netherlands, 5-9 June 2002.)
 3. Mönks, F. J. - Pflüger,R. 2005.: Gifted Education in 21 European Countries: Inventory and Perspective (University of Nijmegen, The Netherlands)
 4. "Gifted Education in Europe" (Conference of civil organizations, professionals, administrators and policy makers, Hungary, 3-6 April, 2006) - résztvevők 30 országból

II. Erős oldalak a hazai tehetséggondozásban

 1. Törvényi szabályozás
 2. Speciális tehetségfejlesztés
 3. Versenyek
 4. Gazdagítás tanórán kívül

III. Gyenge pontok a tehetséggondozásban

 1. Tehetségkeresés, azonosítás – hiányosságok
 2. Komplex tehetségfejlesztő programok – ritkán.
 3. Új szerepek a tehetségfejlesztésben – nem terjedtek el.
 4. Családdal való együttműködés – nem eléggé intenzív.
 5. Gyorsítás – alig fordul elő.
 6. Szakemberek továbbképzése – nem kellően széleskörű.

III. 1. Tehetségkeresés, azonosítás

FŐBB ALAPELVEK a sikeres tehetség-azonosításhoz:
Az azonosításhoz a Mönks-Renzulli-féle modell ad kapaszkodókat, minden összetevőre figyelnünk kell!
A ki nem bontakozott, szunnyadó tehetség rejtekezik, gyakran ezért is nehéz felismerni: kerülnünk kell a "nem tehetséges gyerek" titulust!
A képesség és a teljesítmény két különböző dolog: gyakori az alulteljesítő tehetséges tanuló, ugyanakkor a jó tanulmányi eredmény nem mindig rejt tehetséget!
Komplex azonosítás szükségessége: minél több forrásból szerzünk a gyerekre vonatkozó információkat teljesítményéről, képességeiről, jellemzőiről, annál megbízhatóbb az azonosítás.
Folyamat-jelleg: tehetségkereső programok szükségesek!

A Mönks-Renzulli-féle modell

III. 2. Komplex tehetségfejlesztő programok

- A képességek fejlesztése mellett a személyiség-tényezők formálása is!

- A komplex programok összetevői:

a tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése,
a tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Például: motiválatlanság, alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, nem hatékony tanulási stratégiák stb.),
megfelelő "légkör" megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal),
szabadidős, lazító programok, amelyek biztosítják a feltöltődést, pihenést.

- Fontos elem: egyéni fejlesztési terv (képesség- és pszichológiai hatásvizsgálatokra építve) alapján differenciált munkaformák tanórán és tanórán kívül egyaránt.

III. 3. Új szerepek a tehetségfejlesztésben

Tehetség-tanácsadó szakember (erre képzett pedagógus vagy pszichológus): problémás helyzetekben – elsősorban egyéni és kiscsoportos formákban – konzultációs keretek között segíti a tehetség-program megvalósulását. Három fő iránya van: tanácsadás a gyerekeknek, a közreműködő szakembereknek és a szülőknek.
Mentor: olyan szakember, aki személyre szabottan (individulaizáció!), közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges diák fejlesztő tevékenységét.

III. 4. Családdal való együttműködés a tehetséggondozásban

Az együttműködés főbb tartalmi szempontjai:
célok tisztázása, egyeztetése, azonos követelményrendszer kialakítása;
a fejlődés közös értékelése;
pedagógus, más fejlesztő szakember tanácsa, módszertani segítségnyújtása;
tehetség, képesség felismerése;
a gyerek érzelmi támogatása, elfogadás, odafigyelés;
közös programok szervezése;
pályaválasztás irányítása.

III. 5. Gyorsítás

A gyorsítás lényege: a tehetséges tanulók általában gyorsabban fejlődnek, mint társaik, s ezért biztosítani kell részükre azokat a kereteket, amelyek lehetővé teszik az egyéni tempóban /gyorsabban/ való haladást. Sokféle formája alakult ki a gyorsításnak, itt a legfontosabbakat soroljuk fel.

Korábbi iskolakezdés
Osztály-átléptetés
D-típusú osztályok
Egyetemi tanulmányok idő előtti elkezdése

III. 6. Szakemberek továbbképzése

Gagné-féle ábra: az iskolának, a pedagógusnak és minden fejlesztő szakembernek kiemelt szerepe és felelőssége van!
TÉVESZME!: "A tehetség utat tör magának."

Képzési programok :
- posztgraduális szakvizsga-képzés: "Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés" (Debreceni Egyetem, ELTE, Egri Főiskola (MA), Nyugat-Magyarországi Egyetem) – EU-s képzési program!
-10-30 órás akkreditált tanfolyamok – Magyar Géniusz Program(84!)
(www.geniuszportal.hu)

Gagné-féle ábra

Összegzés

Sok érték - jó pozíció az eu-ban.
Probléma: tartalmi, életkori és intézmények
közötti egyenetlenség.

Előrelépés:
széleskörű tehetségkeresés,
intenzív program-fejlesztés,
szakszerűség erősítése,
alap: minőségi oktatás - nevelés!
Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel