Jelentkezés a 2016-17-es tanév ötödik évfolyamára

Kategória: Szülői értekezletek, Eötvös hírek, 2016. január 19., kedd

Iskolánk az első osztálytól indult, s most ötödikbe lépő ének-zene és testnevelés tagozatos oktatáson kívül (azzal párhuzamosan, azt megtartva) az alábbi képzéseket ajánlja fel a 2016/17. tanév 5. évfolyamára

Általános iskolai képzés:

  • matematika tagozat
  • rajz tagozat
  • általános képzés

Nyolcosztályos gimnáziumi képzés:

  • nyolcosztályos gimnáziumi képzés (általános)
  • nyolcosztályos gimnáziumi képzés (matematika orientációval)
  • nyolcosztályos gimnáziumi képzés (idegen nyelvi orientációval)

Felvétel a nyolcosztályos gimnáziumba

A nyolcosztályos gimnáziumba történő felvétel során a tanulók rangsorolása a 3. osztály év végi és 4. osztály félévi tanulmányi eredmények alapján, és az Eötvös Gyakorlóiskolába járó tanulók esetében a 3. és 4. évfolyamon tanító szaktanárok együttes döntése alapján történik.

Beszámításra kerülő tantárgyak: magyar nyelv, irodalom, matematika, idegen nyelv, természetismeret. A bekerüléshez szükséges minimális tanulmányi átlag: 4,9.

A felvétel további feltétele 3. évfolyamon, tanév végén és 4. évfolyamon félévkor, magatartásból és szorgalomból a „példás” minősítés. A 3. és 4 évfolyamon szerzett osztályfőnöki, igazgatói figyelmeztetés a felvétel kizáró oka.

Ezen felül a nyolcosztályos gimnázium idegennyelvi orientációjára kerüléshez 4. osztály félévi jeles érdemjegy és szaktanári ajánlás szükséges az adott idegen nyelvből. A nyolcosztályos gimnázium matematika orientációjára történő besorolás a megírt képességmérés eredménye alapján történik.

Az általános iskola - matematika és rajz tagozatra történő jelentkezés esetén képességvizsgálat eredménye alapján történik a felvétel.

A képességvizsgálatok helyszíne és időpontja:

Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Nyíregyháza, Ungvár st. 12.
matematika: 2016. február 23. kedd 14.30 318-as és 326-os terem
rajz: 2016. február 24. szerda 14.30 325. terem

A jelentkezési lapokat a félév lezárását követően az osztályfőnököktől lehet átvenni.

A jelentkezés határideje: 2016. február 10., szerda

Jelentkezés külső iskolából:

  • a központi jelentkezési lapon, amelyet a jelenlegi iskolájából kell kérni vagy az OH honlapjáról kell letölteni
  • a jelentkezési lapot, az osztályfőnökkel együtt kell kitölteni (az osztályfőnök írja be a jegyeket, és aláírásával hitelesíti) a lapon megadott címre Győrbe kell elküldeni, a jelenlegi iskola igazgatójának is alá kell írni

Ha rendkívüli eljárás keretében kéri a felvételét, úgy az Eötvös Gyakorlóiskola illetékes igazgatóhelyettesét kell keresni, március közepén, aki tájékoztatást ad a további teendőkről. (Ennek az eljárásnak a keretében nem kell Győrbe küldeni a jelentkezési lapot, hanem csak az iskola által kiadott lapot (mindkét szülő aláírja) kell benyújtani az intézményünkbe.

Az ötödik évfolyamra történő beiskolázásról további tájékoztatást 2016. február 3-án tartandó osztályszülői értekezleten kaphatnak. Kérdéseiket személyesen is feltehetik a fszt. 2-es irodában vagy 42/ 599 415/2420-as telefonszámon Dobos Zoltánné igazgatóhelyettes asszonynak.

Felvételi eredmények kihirdetésének ideje: 2016. április vége

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel