Kötelező benntartózkodás alóli felmentés

Kategória: Információk, 2019. augusztus 29., csütörtök

Tisztelt Szülők!

A 2011. évi CXC tv. 27.§ (2) és 46 § (1) a) pontja alapján a tanuló köteles tizenhat óráig az intézményben szervezett foglalkozásokon részt venni, 1-8. évfolyamon. A hatályos jogszabályok értelmében iskolánk biztosítja a 16 óráig történő foglalkozások megszervezését a gyermekek számára.

Az 55. § (1) bekezdés szerint, az igazgató a szülők kérelmére felmentheti a tanulót a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb foglalkozás alól. Az intézményvezető azonban fenntartja azt a jogát, hogy a tanuló tanulmányi eredményének romlása esetén a határozatot felülvizsgálja.

Azok a szülők, akik élni szeretnének azzal a lehetőséggel, hogy a 16 óráig való benntartózkodás alól gyermekük felmentést kapjon, a mellékelt kérelmet legyenek szívesek kitöltve, aláírva gyermekük osztályfőnöke részére, 2019. szeptember 2-ig eljuttatni.

Dobos Zoltánné
igazgatóhelyettes

 

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel