Intézményi-intézményvezetői levél a 2020-2021-es tanév kezdete előtt…!

Kategória: Információk, 2020. augusztus 28., péntek

KEDVES SZÜLŐK! KEDVES EÖTVÖSÖS DIÁKOK!

Iskolatörténeti szempontból az előző tanév volt az 50. tanévünk, amely sok szempontból és számos elemében hasonlónak ígérkezett és volt is, mint az azt megelőzők bármelyike! Azonban ez idő alatt -, mint ahogyan az történni szokott minden mögöttünk hagyott iskolaév elteltével - egy esztendővel szintén idősebbek és tapasztaltabbak lettünk, miközben változott körülöttünk a tágabb és szűkebb világunk, annak számos bennünket is érintő - sajnos nem minden vonatkozásában csak pozitív - hatásával, történésével, változtunk, fejlődtünk, gyarapodtunk mi is, s úgy ítélhetjük meg, hogy sikerült előbbre lépnünk a 2019-2020-as tanévben is!

A tavaszt, a természet és környezetünk, s a mi téli álmunkból való ébredését és éledését, a tervezett és megkezdett iskolai és iskolán kívüli programjainkra való készülésünket, azoknak a megvalósítását, a mindig élénk aktivitásaink és mozgásvágyunk kibontakozását március elején egy olyan esemény és történések sora - a feltételezett hatásait tekintve mindannyiunk egészségére és épségére nagy veszélyt jelentő koronavírus-fertőzés, az egészségügyi veszélyhelyzet - változtatta meg kényszerűségből, amely jelentős mértékben  hatott és befolyásolta az iskola, az ott folyó munka, a tanítás-tanulás, a diákok, a pedagógusok és a szülők megszokott mindennapi életét!  

AKormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről” c. határozatával 2020. március 16-tól az Eötvös Gyakorlóiskolában is érvénybe lépett a „tantermen kívüli, digitális munkarend”, s az oktatást távoktatás formájában végeztük és kellett ellátni egészen a tanév végéig!

A 2019/20-as tanítási évet 2019. szeptember 2-án (hétfő) kezdtük meg, s azt 2020. június 15-én (hétfő) fejeztük be!

A tanév során a tanítási napok száma az általános iskolában 180, illetve a középiskolában, gimnáziumban pedig 179 nap volt! (E napok számszerűen majdnem pontosan egy naptári év felét tették ki!)

A digitális munka- és tanrendben, távoktatásban eltöltött napok száma március 16-a és június 15-e között - nem számolva az április 9-15 közötti tavaszi szünet 5 napját -, 59 napot jelentett. Ez a tanév tanítási napjainak számát, egészét tekintve annak 33 %-a!

Az iskolán és tantermen kívüli oktatási forma nem volt teljesen ismeretlen az iskola és pedagógusai, s a diákok számára sem, mégis annak teljes körű és intézményes, s viszonylag hosszabb távon történő alkalmazása és megvalósítása komoly kihívás elé állította az iskola világának, így az Eötvös Gyakorlóiskolának is minden tagját és szereplőjét.

A megszokott és változatos, legtöbbször érdekes és élményt nyújtó mindennapi tanítási órák, az iskolai és iskolán kívül szervezett szabadidős-, kulturális és sportprogramokon, kirándulásokon és túrákon való részvétel mellett az iskola, az osztályai és diákcsoportjai közösségi élete, találkozásai és beszélgetései, a megszokott iskolai miliő és annak világa hiányzott leginkább mindannyiunk számára.

Mert milyen szürke és üres is egy-egy iskola élete és mindennapjai a diákjai, a diákok és pedagógusai, s nemkülönben a szülők nélkül!? Sajnos ennek az iskolai helyzetnek a fenntartására mindannyiunk biztonságának és egészségének a megőrzése szempontjából fontos és indokolt is volt!

A 21. századi infokommunikációs világunkban a digitális munka- és tanrendben megvalósított távoktatás során a legtöbben, diákok és pedagógusok, s a szülők is mesterien használták a modern kommunikációs technika és kultúra vívmányait, a különböző digitális oktatási-tanulási platformokat, amelyek egy kicsit más megközelítésben és megítélésben gyarapították tudásunkat, készségeinket és képességeinket, s nyithattak meg új dimenziókat értékes, kreatív és értékalkotó teljesítmények és produktumok irányába!

A rendhagyó, s távoktatásban végzett iskolai munka, tanítás-tanulás rendkívül sok időt és energiát igényelt pedagógustól, diáktól és szülőktől egyaránt. Elfáradtunk mindannyian…! S így talán még jobban és nagyobb mértékben is várta mindenki a nyári szünidőt, a vakációt, amely pihenésre, kikapcsolódásra, játékra, utazásra és feltöltődésre adott lehetőséget és alkalmat…! Adott…!? S mindenkinek…!? Ezt teljességgel nem tudhatjuk, de az biztos, hogy az Eötvös Gyakorlóiskola a nyári szünidőben is igyekezett diákjai, közvetve a szülők számára is olyan élményeket nyújtó programokat szervezni és lebonyolítani az iskolában és az iskolán kívül, amely programokon való részvétel pozitív válaszokat ad az előző mondatokban megfogalmazott kérdésekre!

Az Eötvös Gyakorlóiskola kreatív és lelkes pedagógusai szervezésében és részvételével az alábbi nyári táborokban és programokon vehettek részt diákjaink:

Tábor neve

Táborvezető pedagógusok

Turnus ideje

Létszám

Lego - Sakk - Kézműves tábor

Dr. Juhászné Molnár Tünde - Rocska-Varga Zsuzsa - Simonné Gincsai Rita

2020. június 15 -19.

21 fő

 

Tábor neve

Táborvezető pedagógusok

Turnus ideje

Létszám

Sport - Robotika

 

Hajdu-Bibliák Veronika - Vas György - Tóth Tamás

2020. június 15 - 19.

 

9 fő

 

 

Tábor neve

Táborvezető pedagógusok

Turnus ideje

Létszám

Lego - „Maugli világa”

Vasvári Gabriella - Csonka Brigitta

2020. június 22 - 26.

 

13 fő

 

 

Tábor neve

Táborvezető pedagógusok

Turnus ideje

Létszám

Sport - tornásztábor

Nagy József

2020. június 29. - július 03.

12 fő

 

Tábor neve

Táborvezető pedagógusok

Turnus ideje

Létszám

Szigliget

(Nyíregyháza Város Önkormányzata által szervezett nyári tábor)

Nagyné Mussó Judit, Hudák Katalin, Bán Piroska és Szabó-Szakálos Antónia

2020. június 06. - július 11.

51 fő

 

S, de bármennyire is jó és kellemes volt a nyári szünet és a pihenés és kikapcsolódás, „az élet megy tovább”, s máris itt vagyunk, elérkeztünk az új iskolaév küszöbére, a 2020-2021-es tanév kezdetéhez…!

A diákok, a szülők és a pedagógusok is nagyon várják a szeptemberi hagyományos iskolakezdést – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke…!” Ez minden bizonnyal és nagy valószínűséggel - kiváltképpen a leendő 1. osztályos kisiskolás diákok vagy éppen a gimnázium 9. évfolyamát kezdő nagygimnazisták esetében - biztosan így is van.

Ugyanakkor iskolának, pedagógusnak, s leendő vagy már iskolás diáknak, s nem elhanyagolhatóan a szülőknek az iskolába készülés a jelenlegi helyzetünkben és környezetükben az természetes várakozás és izgalom mellett mindez számos gondolattal, kérdéssel és aggodalommal teli dilemmát is felvet, magával hordoz

Az új iskolaév szervezésének és indításának tervezett rendjét és programjainak a lebonyolítását jelenleg befolyásolja és meghatározza számos tényező:

 • A sajnálatosan kialakult egészségügyi veszélyhelyzet, s ezzel összefüggésben a járványveszély („COVID - 19’) aktuális, s az iskolára, az iskolahasználókra (diák és szülő) és az intézmény pedagógusaira valamint adminisztratív-technikai dolgozóira, az iskolai munkára is vonatkozó hatásai és összefüggései.
 • Az előző, a 2019-2020-as tanév 2020. 03. 16 - tól kezdődően a tanév végéig tartó, a „A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről” c. rendelete alapján végzett oktatási-nevelési tevékenységünk valamint az ezt követő „rendhagyó” tanévzáró programok rendje és lebonyolítási formái!
 • A Kormány és az oktatás irányítását ellátó EMMI vonatkozó utasításai, rendeletei és ajánlásai!
 • Az intézmény, a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tevékenységével az iskola feladatellátási kötelezettségével, az intézmény gyakorlóiskolai szerepvállalásával szemben támasztott elvárásoknak történő maradéktalan megfelelés.
 • Az egészségügyi vészhelyzet, hivatalos megszűnését követően - de a 283/2020. (VI. 17.) Korm. Rendelet a járványügyi készültség bevezetéséről életbe léptetése mellett - a „COVID - 19” - es járványveszély, s annak az iskolákat, az iskolahasználókat és a pedagógusokat, az iskolai alkalmazottakat, az iskolában folyó tevékenységet is érinthető esetleges hatásai sajnálatosan „velünk vannak”, s befolyásolják mindennapi életünk tervezését és szervezését! 

De legfőképpen: az intézménynek, az iskolavezetésnek az iskola tanulói, pedagógusai és alkalmazottai iránt érzett felelőssége, a tanítás - tanulás feltételeinek és a munkakörülményeknek a preventív egészségmegőrzést előtérbe helyező, s lehetőségek szerinti optimális biztosítása.

Az EMMI (Emberi Erőforrások Minisztériuma) iskoláknak, intézményvezetőknek 2020. augusztus 17 - én küldött levelében az alábbiakat fogalmazza meg és jelzi:

A járványügyi adatok nyomon követése alapján látható, hogy Magyarország jelenleg biztonságos, ezért szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás megkezdése indokolt. Ugyanakkor a köznevelésnek is fel kell készülnie a védekezésre és megelőzésre.”

(„A köznevelésben tanuló gyermekek és a munkájukat végző pedagógusok közvetve több millió állampolgárral vannak napi szintű kapcsolatban. Ezért az esetükben különösen fontos a koronavírus elleni védekezés minél hatékonyabb megszervezése.”)

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az Operatív Törzzsel, a Belügyminisztériummal és a Nemzeti Népegészségügyi Központtal együttműködve összeállította a 2020/2021-es tanév kezdésére és lebonyolítására vonatkozó részletes intézkedési tervet (protokollt).”

A 2020-2021-es tanév szorgalmi időszakának megkezdését követően a tanítás-tanulás tervezésének és lebonyolításának folyamatát és iskolai rendjét tekintve az iskola, az intézmény hagyományai, a preventív biztonság- és egészségvédelem valamint az „INTÉZKEDÉSI TERV A 2020/2021. TANÉVBEN A KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKBEN A JÁRVÁNYÜGYI KÉSZENLÉT IDEJÉN ALKALMAZANDÓ ELJÁRÁSRENDRŐL” c. EMMI protokoll ajánlásainak és útmutatásainak a figyelembe vételével tervezi és szervezi, bonyolítja le.

A protokoll az alábbi szerkezetben és rendben fogalmazza meg ajánlásait a köznevelési intézmények, az iskolák számára:

 1. FELKÉSZÜLÉS A NEVELÉSI ÉVRE, TANÉVKEZDÉSRE
 2. AZ INTÉZMÉNYEK LÁTOGATÁSA, RENDEZVÉNYEK, KIRÁNDULÁSOK
 3. EGÉSZSÉGÜGYI SZEMPONTBÓL BIZTONSÁGOS KÖRNYEZET KIALAKÍTÁSA
 4. ÉTKEZTETÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 5. KÜLFÖLDRŐL ÉRKEZŐ KOLLÉGIUMI TANULÓKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 6. KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 7. ISKOLA EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS SZABÁLYAI
 8. TANULÓI HIÁNYZÁSOK KEZELÉSE
 9. TEENDŐK BETEG SZEMÉLY ESETÉN
 10. INTÉZKEDÉSEK FERTŐZÉSSEL ÉRINTETT INTÉZMÉNYEK ESETÉBEN
 11. KOMMUNIKÁCIÓ

Az EMMI - protokoll hangsúlyozottan kiemeli: „Annak érdekében, hogy szükség esetén minden iskola felkészült legyen a munkarend átalakítására, a nevelőtestületnek ki kell dolgoznia a saját protokollját és bevezetésére fel kell készülnie!”

Ennek értelmében és érdekében a Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium elkészíti a „saját” protokollját, amely - többek között - megfogalmazza és rögzíti az iskolára, az iskolahasználókra (diák és szülő), nem utolsó sorban az intézmény alkalmazottjaira (pedagógus és adminisztratív-technikai dolgozó) vonatkozó, s az iskolában végzett oktató-nevelő munkával, a tanulással és tanítással összefüggően azokat az előírásokat, szabályokat és eljárásrendet, amelynek alapvető céljaiként a résztvevő személyek élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának védelmét, a…képzés folyamatosságának és az intézményi működés stabilitásának garantálását, valamint a koronavírus világjárvány tovább terjedésének megelőzését veszi figyelembe.”

Kérjük a szülőket arra, hogy a kommunikációs csatornák (élőszó, honlap, e-mail, telefon stb.) különböző formáiban és módján eljuttatott iskolai tájékoztatást, információkat és jelzéseket megfelelő módon kezeljék és reagáljanak arra, azokra!

Dr. Komáromi István
igazgató

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2024 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel