Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny

Kategória: Versenyek, 2017. október 09., hétfő

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Versenyt hirdet 7-10. évfolyamos tanulók részére a 2017/2018-as tanévre.

A kétfordulós (írásbeli, szóbeli) versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik:
Magyarország oktatási intézményeinek 13-17 éves tanulói, (általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, 4 osztályos gimnáziumok 9-10. osztályos tanulói, 6 illetve 8 osztályos gimnáziumokból az általános iskola 7-8. évfolyamának, illetve a gimnáziumok 9-10. évfolyamának megfelelő osztályok tanulói)
6. életévük betöltése után 6 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt a célnyelv nyelvterületén,
nem kéttannyelvű gimnáziumban tanulják a célnyelvet,
nem jártak célnyelvi tanítási nyelvű iskolába,
nem anyanyelvük a célnyelv,
egyik szülőjüknek sem anyanyelve a célnyelv.

Azok a tanulók, akik francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt a korosztályuknak megfelelő kategóriában nevezhetnek: a 0. évfolyamos tanulók a 9. évfolyamosok kategóriájában (III. kategória), a 0. évfolyamot követő tanévben a 10. évfolyamosok kategóriájában (IV. kategória) versenyezhetnek.

Nevezési kategóriák:

  • I. kategória: 7. évfolyam
  • II. kategória: 8. évfolyam
  • III. kategória: 9. évfolyam
  • IV. kategória: 10. évfolyam

A 7-10. osztályos tanulók írásbeli eredményük alapján kapnak meghívást a szóbeli fordulóra. Mindegyik kategóriában16 tanuló (azonos pontszám esetén 17 tanuló) vesz részt a szóbeli fordulón.

Nevezés módja:
A honlapról letölthető nevezési lapon e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nevezési díj: nincs

Nevezési határidő: 2018. január 8. (hétfő)

Az írásbeli forduló feladatlapjainak megküldése az iskolákba 2018. február 9. (péntek)

Az írásbeli forduló időpontja: 2018. február 12. (hétfő) 14 óra

A javítatlan feladatlapok postára adása az iskola címére: 2018 február 13. (kedd)

A döntőbe (szóbeli fordulóra) jutott tanulók értesítése: 2018. március 19. (hétfő)

A szóbeli forduló időpontja: 2018. április 27. (péntek) 11 óra

A szóbeli forduló helyszíne:
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A verseny felelőse: Nagyné Mussó Judit francia szakos tanár

Elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 06-70/4307-124

Az írásbeli forduló feladattípusai: nyelvtani teszt, civilizációs ismeretek, mondatkiegészítések (prepozíciókkal, igékkel, névmásokkal), mondatalkotás megadott szavak felhasználásával, párbeszéd/történet mondatainak sorba rendezése, olvasott szöveg értése (igaz-hamis/kérdésekre válasz), íráskészséget mérő feladat (levélírás vagy blogbejegyzés megadott szempontok és megadott szószám alapján).

A szóbeli forduló anyaga:

  • a tantervi követelményeknek megfelelő kötetlen társalgás kép alapján
  • hallott szöveg értése

A versennyel kapcsolatos információk, illetve az írásbeli és szóbeli forduló eredményei iskolánk honlapján megtekinthetők lesznek.

Díjazás: oklevél, jutalomkönyv, tárgyjutalmak.

A versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával szervezzük.
emmintp

Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny szóbeli fordulója

A szóbeli verseny időpontja: 2018. április 27. péntek 11 óra
Regisztráció: 10 órától 10 óra 45 percig.

Az 5-6. osztályosok közül az írásbeli fordulón elért eredmény alapján az 1-10. helyezettek kaptak meghívást az eredményhirdetésre.

A szóbeli fordulóra és az eredményhirdetésre meghívott tanulók, iskolák, felkészítő tanárok

További eredmények az írásbeli fordulón.

 

A szóbeli verseny helyszíne: NYE Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A szóbeli forduló anyaga:

- Hallott szöveg értése: igaz-hamis állítás, szöveg kiegészítése/válasz kérdésekre.

- Témakifejtés képből kiindulva.

Társalgási témák:

- 7. osztály:
család, lakás, iskola, napirend, étkezés, vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek)

- 8. osztály:
család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás, orvosnál,

- 9. osztály:
család, lakás (házimunkák), iskola, napirend, étkezés (étteremben), vásárlás, szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), évszakok (időjárás, öltözködés, tevékenységek), ünnepek (családi), utazás (nyaralás), orvosnál, Franciaország – Párizs,

- 10. osztály:
család, lakás (házimunkák), iskola (nyelvtanulás), napirend, étkezés (étteremben), vásárlás (online vásárlás), szabadidő (olvasás, zene, sport, mozi, film, televízió), telekommunikáció (mobiltelefon, internet), évszakok (klímaváltozás), ünnepek (típusai), utazás (nyaralás), orvosnál, Franciaország – Párizs.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja: 16 óra 30 perc

A szóbeli forduló menete

A verseny ideje alatt a résztvevők és kísérőik ellátásban részesülnek (ebéd, uzsonna, üdítő, pogácsa). A verseny megnyitóján megismerkednek a zsűri tagjaival, és minden információt megkapnak a verseny menetével kapcsolatban.

A szóbeli forduló első részében a tanulók hallás utáni értését mérjük magnóról hallgatott szövegek értésével. Minden kategóriában 2 szöveget hallgatnak meg a versenyzők. Az egyik szöveggel kapcsolatban állításokról kell eldönteni, hogy igazak vagy hamisak. A második szövegnél kérdésekre kell válaszolni, vagy lyukas szöveget kell kiegészíteni a hallott szöveg alapján. Mindkét szöveget kétszer hallgatják meg a versenyzők, és kapnak 1-1 percet a feladat megoldására az első és második meghallgatás után is.

A szóbeli forduló második részében a versenyzők évfolyamonként külön zsűri előtt adnak számot szóbeli kifejezőkészségükről, kommunikációs készségükről. A 2 tagú zsűri rövid bevezető beszélgetést kezdeményez (ismerkedés, pozitív légkör megteremtése a cél), utána a versenyző két tematikus képet húz, amelyekből az egyiket kiválasztja, és abból kiindulva beszél a témáról. A zsűri tagjai kérdéseket tesznek fel, mellyel irányítják a kommunikációt és meggyőződnek a versenyző nyelvtudásáról.

A verseny után ünnepélyes eredményhirdetésen oklevelet, jutalomkönyvet és tárgyjutalmat kapnak a versenyzők és felkészítőik.

Értékelési eljárások

Az élő idegen nyelv tanulásában alapvető szerepe a motivációnak, az érdeklődés felkeltésének és fenntartásának van. Ezt az elvet tartjuk szem előtt a versenyzők értékelésekor. Az értékelés legalapvetőbb funkciója : visszajelzést adni arról, hogy a tanulók az ismeretek-készségek elsajátításában, az adott időpontban éppen hol tartanak.

Az írásbeli fordulón az elbírálás minden versenyző esetén azonos feladatok és azonos javítási útmutató alapján történt. Maximum 50 pontot érhettek el a versenyzők. Korcsoportonként a legtöbb pontot elért maximum 16/17 tanuló jutott tovább a 2. fordulóba.

A szóbeli fordulón az értékelés előre tisztázott kritériumrendszer alapján történik, hogy a szubjektív elemeket minél jobban ki lehessen küszöbölni. Az értékelés szempontjai: hallott szöveg értése, szókincs, nyelvhelyesség, kiejtés és intonáció, a zsűri kérdéseinek és közléseinek megértése. Területenként a zsűri maximum 10-10 pontot ad. Így a szóbeli fordulón is 50 pont a maximum.

A végeredményt a versenyző írásbeli és szóbeli eredményének összesítése alapján hirdeti a zsűri.

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2017 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel