Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Verseny

Kategória: Versenyek, 2017. október 09., hétfő

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium Országos Francia Nyelvi Tanulmányi Versenyt hirdet 7-10. évfolyamos tanulók részére a 2017/2018-as tanévre.

A kétfordulós (írásbeli, szóbeli) versenyen azok a tanulók vehetnek részt, akik:
Magyarország oktatási intézményeinek 13-17 éves tanulói, (általános iskolák 7-8. osztályos tanulói, 4 osztályos gimnáziumok 9-10. osztályos tanulói, 6 illetve 8 osztályos gimnáziumokból az általános iskola 7-8. évfolyamának, illetve a gimnáziumok 9-10. évfolyamának megfelelő osztályok tanulói)
6. életévük betöltése után 6 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt a célnyelv nyelvterületén,
nem kéttannyelvű gimnáziumban tanulják a célnyelvet,
nem jártak célnyelvi tanítási nyelvű iskolába,
nem anyanyelvük a célnyelv,
egyik szülőjüknek sem anyanyelve a célnyelv.

Azok a tanulók, akik francia nyelvi előkészítő évfolyammal induló képzésben vesznek/vettek részt a korosztályuknak megfelelő kategóriában nevezhetnek: a 0. évfolyamos tanulók a 9. évfolyamosok kategóriájában (III. kategória), a 0. évfolyamot követő tanévben a 10. évfolyamosok kategóriájában (IV. kategória) versenyezhetnek.

Nevezési kategóriák:

  • I. kategória: 7. évfolyam
  • II. kategória: 8. évfolyam
  • III. kategória: 9. évfolyam
  • IV. kategória: 10. évfolyam

A 7-10. osztályos tanulók írásbeli eredményük alapján kapnak meghívást a szóbeli fordulóra. Mindegyik kategóriában16 tanuló (azonos pontszám esetén 17 tanuló) vesz részt a szóbeli fordulón.

Nevezés módja:
A honlapról letölthető nevezési lapon e-mailben: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nevezési díj: nincs

Nevezési határidő: 2018. január 8. (hétfő)

Az írásbeli forduló feladatlapjainak megküldése az iskolákba 2018. február 9. (péntek)

Az írásbeli forduló időpontja: 2018. február 12. (hétfő) 14 óra

A javítatlan feladatlapok postára adása az iskola címére: 2018 február 13. (kedd)

A döntőbe (szóbeli fordulóra) jutott tanulók értesítése: 2018. március 19. (hétfő)

A szóbeli forduló időpontja: 2018. április 27. (péntek) 11 óra

A szóbeli forduló helyszíne:
Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12.

A verseny felelőse: Nagyné Mussó Judit francia szakos tanár

Elérhetősége: 4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 06-70/4307-124

Az írásbeli forduló feladattípusai: nyelvtani teszt, civilizációs ismeretek, mondatkiegészítések (prepozíciókkal, igékkel, névmásokkal), mondatalkotás megadott szavak felhasználásával, párbeszéd/történet mondatainak sorba rendezése, olvasott szöveg értése (igaz-hamis/kérdésekre válasz), íráskészséget mérő feladat (levélírás vagy blogbejegyzés megadott szempontok és megadott szószám alapján).

A szóbeli forduló anyaga:

  • a tantervi követelményeknek megfelelő kötetlen társalgás kép alapján
  • hallott szöveg értése

A versennyel kapcsolatos információk, illetve az írásbeli és szóbeli forduló eredményei iskolánk honlapján megtekinthetők lesznek.

Díjazás: oklevél, jutalomkönyv, tárgyjutalmak.

A versenyt az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával szervezzük.
emmintp

Eötvös Gyakorlóiskola

© 2010-2017 Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Ungvár sétány 12. Telefon: +36 (42) 599-415 E-mail: eotvos@nye.hu

Fel